Melich János (szerk.): Calepinus latin-magyar szótára 1585-ből (Budapest, 1912)

T

LATIN-MAGYAR SZÓTÁRA. 311 tardiusculus — Valamenire késő tarde — Késén, lassan tarditas —- Kesedelem, lassúság, mulatozás tardigradus — Lassan iaro tardiloquus — Akadozua zollo tardo — Meg keslelem, tartoztatom tardare — Késni tardans — Kesleló tardatus — Meg kesleltetőt 1048. tardesco — Meg lassndom, kessőue lezek Tartarvs — Pokolnak [!] az also feneke 1049. taurus — Bika taura — Meddő tehen taurinus — Bikából való taurea — Bika bőrből tsinalt ostor taurifer — Bika teremtő tauriformis — Bika formain tax — Az vereségnek tsattogasa taxo — Kárhoztatom, zidalmazom taxatio — Meg bőt sidles T ante E 1050- techna — Me sterseg [!], tsalardsag, álnokság taedifer — Faklia hordozo tego — Be fede tego — El rejtem tego — Otalmazö tectus — Be fődőzőt tecte — Alattomba tectum — Ház hiú tectorium — Zinlő mez fül [!] mez1) tectorius — Feieritó mez fal si karlo [!] mez tector — Sikarlo fal ziulő [!]2) tegmen — Födél tegillum — Fődéi elske [!] tegula — Tserep teges — Gyékény tegeticula — Gyekenetske tela — Vázon 1051. telő, -onis — Kankarig [!]3) telonium — Vám telos — Vég telum — Ilaito fegyuer nyil telifer — Hayto fegiuer hordozo temerarius — Vakmerő temeritas — Vak merőseg temere — Vakmerőn temero — Meg rontom meg főrtőz- tetőm temeratus — Meg vontatót, főrtőz- tetőt temerator — Meg ronto főrtőztető zeplósitő temetum, -i — Bor temulentus — Rezeg temulentia — Rezegseg 1052. temulenter — Rezegett temno — Meg vtalom temo, -onis — Rúd tempero — Meg merteklőm temperans — Mertekletős temperanter — Mertekletessen temperantia — Mertekle tesseg [!] temperatus — Mertekletes temperate — Mertekletessen temperatio — Meg mertekles temperator — Meg merteklő temperamentum — Mertekles temperatura — Mertekles io allapat temperies — Mertekletes allapat templum — Templom tempus — wdő 1053. tempus item pars capitis est — Vak zöm tempori, suo tempore — Ideien temporarius — ivdo zerent való, wdeig való temporarie — Wdeig temporaneus — icdőhőz való ívdeig való tempestas — wdő tempestas — Zel vez, háború tempestiuus — Ideien korán való tempestiuitas —üdéién korán való­ság alkohuarossag [!]4) f Hiba fal mez h., vö. MA3: Tectorium— Szinlb mész Fal mazlo mész. *) Hiba zinlő li. 3) Vő. kankalék MTsz., NySz. 4) Hiba alkolmatossag h.

Next

/
Oldalképek
Tartalom