Melich János (szerk.): Calepinus latin-magyar szótára 1585-ből (Budapest, 1912)

T

310 AMBROSIUS CALEPINUS symposium — Lakodalom symposiastes — Lakozo, vendeg 1401. [1041.] synanche — Torok giek syncerus — Epp, tizta syncerissimus —Tiztasagós [!], igőn tizta, ereztőt1) syncere — Éppen, tiztan synceritas — Epseg, tiztasag synedrus:— Tanacz, zek telo, tanacz- beli syngrapha — Tulaidon kez iras 1042. Syriacus — Syriaboli [!] syrinx — Sip syrtes —Az tengerbe való tsekely hely syrus —- Búza verem 1043. T T ante A tabanus —Barom kergető fene bogár taberna — Hasz2), szállás tabernarius ■—- Ala való tabernarius, -ii — Kufar, szatots tabernaculum — Leuel zin, hailek tabes — El aszas, szarradas tabidus — El aszott, zarradot tabificus — El aszaló, szarrazto tabeo — El oluadok, el emeztődőm tabesco — Meg emeztetőm, el vezek azok, zarradok tablinum — Lekel [!]3) tartó hely tabula — Tabla tabella — Tablatska 1044. tabellarius—Leuel hordozo, posta tabellarius, -a, -um -— Táblához való tabularis — Táblához való tabularium •— Leuel tartó ház tabularius — Notarios tabularius — Szám vető tabulatio — Meg dezkazom tabulata — Padim ontom taceo — Halgatok tacitus — Halgato tacite -— Halgatua, alattomba taciturnus — Halgato, keues bezedib taciturnitas — Halgatas taedet — Meg vntam taedium — Meg vnas taedulus — Meg vnt taeniae — Tsafrang, kanaf 1045. talea — Oltó agh taleola — Oltó agotska talentum — Talentom, bizonios pénz summa talio —Hasonlatos büntetés,tromful votes talis, -e — Ollian taliter — lllienkeppen talitrum — Vyial való pattantas talpa — Vakondak, patkan talus — Bokatsont talaris — Bokáig való talarius — Bokahoz való tam — Annira 1046. tamen — Mind az áltál tametsi — Noha tandem — Vegezétre taudiu — Enni ideig tango — Tapazton [!]4), meg ívtőm tactus — Meg tapaztatot, wttetőtt tactus, -us — Tapaztas, wtes tanquam — Mint ha tantus — Anny [!] tantisper — tsak addeg tanto — Anniual tantopere — Vgi annira tantum — Tsak 1039. [1047.] tantumnon — Tsak nem tantulus — Tsakenni tantillus — Ennitske tantulum — Tsak ennitske tapetum — Zőnieg kárpit taratant ara — Trombita szó tardus — Késedelmes, rest, lassú 0 Olv. eresztött & vö. NySz. I. 671. 0 Értsd: ház. 3) Hiba Leuel h. 4) Hiba tapaztom h.

Next

/
Oldalképek
Tartalom