Hőgyes Endre: Hazai orvosi oktatásügyünk és a budapesti egyetem orvosi kara (Budapest, 1896)

B) Az orvosi oktatásügy fejlődése 1867 óta - II. A budapesti egyetem orvosi karának intézetei és klinikái 1894/95-ben

HAZAI ORVOSI OKTATÁSÜGYÜNK ÉS A BUDAPESTI EGYETEM ORVOSI KARA. 53 Szili Adolf (szemészet), Csapodi István (szemészet), Elischer Gyula (szülészet és nőgyógyászat), Janny Gyula (sebészet). Magántanár képviselők: Schwartz Arthur, Feuer Náthán m. tanárok. Magántanárok: Batizfalvy Sámuel (testegyenészet), Hasen- feld Manó (fürdészet), Siklósy Gyula (szemészeti műtéttan), Verebélyi László (műtő sebészet), Liebman Mór (szülészeti műtéttan), Baron Jónás (sérvek kór- és gyógytana), Puky Ákos (sebkezelés), Szalárdi Mór (orvosi statistika), Iszlay József (fogászat), Lichtenberg Kornél (fülészet), Havas Adolf (bőr- és bujakórtan), Irsay Arthur (orr- és gégetükrészet), Bakó Sán­dor (húgy- és ivarszervek sebészete), Tóth Lajos (általános gyógyszertan), Ónodi Adolf (orr-, torok-gégebajok), Liebermann Leo (törvényszéki és orvosrendőri vegytan), Erőss Gyula (gyer­mekgyógyászat), Ottava Ignácz (szemészeti műtéttan), Stern Samu (diagnostika), Frank Ödön (emberi járványok), Hutyra Ferencz (állati járványtan), Róna Sámuel (bőr és bujakórtan), Szénássy Sándor (sebészi eszköz- és kottán), Schächter Miksa (sebkezelés), Schwarz Arthur (ideg-, kór és gyógytan), Benczúr Dénes (szív- és tüdőbajok), Bartha Gábor (csont- és izületi bajok), Salgó Jakab (elmekórtan), Hirschler Ágoston (emésztési bajok), Haberern Jonathan (csont- és izületi bajok), Bársony János (szülészeti műtéttan), Dirner Gusztáv (nőgyógyászati műtéttan), Rothmann Ármin (fogászat), Korányi Sándor (kísérleti és gya­korlati kór- és gyógytan), Schaffer Károly (ideg-, kór- és gyógytan) Donath Gynla (elektrotherapia), Terray Pál (mellűd szervek ba- j ai), Némái József (orr- és gégetükrészés), Prochnow József (erősza­kos sérülések), Kossá Gyula (méregtan), Grósz Emil (szemtükré- szés), Török Lajos (bőr- és bujakórtan), Herzl Manó (hassebészet). A tanári létszám tehát a milleniumban: 18 ny. r. 1 ez. ny. r. 4 ny. rk. 13 ez. ny. rk. 43 m. tanár. II. A budapesti egyetem orvosi karának intézetei és klinikái 1894/95-ben. I. Boncztani, szövettani és fejlődéstani intézet (el van helyezve az üllői úti belső orvosk. telepen). 1 igazgató tanár, l.és 2. tanársegéd, 1 díjazott, 2 díjazatlan gyakornok, 4 díja­zott, 9 díjazatlan demonstrator ; 2 szolga.

Next

/
Oldalképek
Tartalom