Hőgyes Endre: Hazai orvosi oktatásügyünk és a budapesti egyetem orvosi kara (Budapest, 1896)

B) Az orvosi oktatásügy fejlődése 1867 óta

HAZAI ORVOSI OKTATÁSÜGYÜNK ÉS A BUDAPESTI EGYETEM ORVOSI KARA. 39 szer boncztana), Tóth Lajos (általános gyógyszertan); 1887/88. Azary Ákos (állatjárványtan), Erőcs Gyula (gyermekgyógyászat), Liebermann Leó (törvényszéki és orvosrendőri vegytan), Lőte József (kísérleti kórtan), Ottóvá Ignácz (szemészeti műtéttan); 1888 89. Frank Ödön (emberi járványok), ifj. Lenhossék Mihály (középponti idegrendszer fin. boncztana), Stern Samu (plrysi- kális módszerek), Szabó Dénes (szülészet és nőgyógyászat); 1889/90. Hutyra Ferencz (állatjárványtan, állategészségügyi rendészet, hússzemle), Róna Sámuel (bőr- és bujakórtan); Schächter Miksa (helkologia és sebkezeléstan), Schwarz Arthur (idegkór és gyógytan), Szénássy Sándor (sebészi eszköz- és kottán); 1890/91. Bartha Gábor (csont- és ízületi sebészet) Bársony János (szülészeti műtéttan), Benczúr Dénes (szív- és tüdőbajok), Csapodi István (szemvizsgálás módszerei). Feuer Nathaniel (szemészeti műtéttan), Hoor Károly (szemfénytörés és alkalmazkodás bajai); 1890/91. Salgó Jakab (elmekórtan), Udránszky László (orvosi vegytan); 1891/92. Dierner Gusztáv (nőgyógyászati műtevés), Haberem Jonathán Pál (csont-izület sebészete), Hirschler Ágoston (emésztési bajok), Rothmann Ármin (fogászat); 1893/94. Csatáry Ágost (vesebajok), Korányi Sándor (idegrendszer kísérleti és gyakorlati kór és gyógytana) Schaffer Károly (ideg kór és gyógytan); 1894/95. Donáth Gyula (elektrotherapia), Grósz Emil (szemtükrözés), Kossá Gyula (méregtan), Némái József (orr és gégetükrözés), Prochnov József (erőszakos sérülések); 1894/95. Szontagh Felix (gyer­mekgyógyászat), Terray Pál (mell bajok); 1895 96. Török Lajos (bőr és bujakórtan). E magán tanárok közűi többen a kolozs­vári Ferencz József kir. tud. egyetem orvosi karához nevez­tettek ki, részint ny. r., részint ny. rk. tanárokká, honnan ismét visszajöttek mint ny. r. tanárok. Nyilvános rendes tanári czímet és jelleget nyert 1892/93-ban Navratil Imre. Nyilvános rendkívüli tanári czímet nyertek és egyes tantárgyuknak ki­bővítését: Bőke Gyula (1878/79), Schwimmer Ernő (187&80), Müller Kálmán (1884 85), Antal Géza (1882 83), Stiller Bertalan (1882/83), Elischer Gyula (1895/96), Goldzieher Vilmos (1895/96), Babes Viktor (1888/89, fizetéssel), Árkövy József (1991/92), Dollinger Gyula (1891/92), Janny Gyula (1895/96), Szily Adolí (1895/96), Ángyán Béla (1893/94), ifj. Bókái János (1895 96 Csa- pody Istán (1894/95. évi tiszteletdijjal), Feuer Nathaniel (1894/95.) * * *

Next

/
Oldalképek
Tartalom