Hőgyes Endre dr.: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről (Budapest, 1896)

Harmadik könyv. A budapesti kir. magy. tud. egyetem orvosi kara a milleniumkor 1895/6-ban - Első fejezet. Az orvosi kar szervezete és személyzete 1895/6-ban

1895/6-ban felavatott EGYETEMES ORVOSDOCTOROK névsora. 421 Az 1895/6. tanév I. felében 73, II. felében pedig 66 orvostanhallgatónak enged­tetett el tandíj 1395 illetőleg 1275, összesen tehát 2670 forint értékben. Az 1895/6. tanévben orvostanhallgatók által élvezett ösztöndíjakat a követ­kező táblázatos összeállítás tünteti fel : Az ösztöndíj elne­vezése Ösztön­díjak sz. Ö sszes értékük Az ösztöndíj elne­vezése 1 Ösztön- 1 dijak sz. Ö sszes értékük Állami........................ 5 15o o Jettini........................ 4 4o o Bésán ........................ 4 1 000 Jövedelmi birság ..... 1 i5o B öhm Nándor ......... I 1 00 Katonai .................... 3 i3o o Budai Mária Terézia... 10 ► 1260 Kajdácsy ................. 1 5o o Budasinszky ... ........ 1 1 10 Magyar határörvidéki Csausz .................... 3 3o o tanulmányi alap ... I 0 0 B áró Eötvös József... I 100 Mattyasovszky ......... I 9 0 Ferencz császár ..... I 4o o M oson vár megyei biz. 1 100 Ferencz József—Erzsé­Naszódvidéki........ . ... I 4o o bet ........................ 1 3o o Dr. Oesterreicher..... I 1 00 Förvárosi jubiláris ... 1 3oo Ottilinger-Bedekovics 1 3oo Gomperz.................... 1 1 00 Rhorer-féle családi ... 1 80 Gozsdu .................... 5 1 200 Dr. Rózsay................. 1 100 Gör. kel. szerb nemz. Rökk-Szilárd ............. 2 6 00 és egyh. alap......... 1 5o o Singer ........................ 1 1 00 Győri kir. árva-alap... I 100 Soltra Alajos............. 1 3 5o Gróf Harrach ......... 1 1 20 Tököly .................... 3 9 00 Horgos-Kárász alap... 1 5oo Váczi Mária Terézia 7 i44o Horvát-szlavonországi ifjú ösztöndija ......... I 3o o Összesen..... 7 0 15,4oo 5. Az 1895/96. tanévben felavatott egyetemes orvosdoktorok névsora. Klein Ödön, Budapest. — Sterk József, Tab, Somogy m. — Formágyi Győző, Budapest. — Ungár Géza, Mernye, Somogy m. — Holz Antal, Bogáros, Torontál megye. — Bükki Géza, Csömend, Somogy m. — Márton Jenő Jakab, Antalfalva, Zala m. — Csernó Kornél, Ács, Komárom m. — Deutsch László, Nagy-Surány, Nyitra m. — Szűcs Bertalan, Mikóháza, Zemplén m. — Szöllösi Ernő, Püspök- Ladány, Hajdú m. — Donhoffer Szilárd, Budapest. — Frenreisz Ferencz, Buda­pest. — Feldmann Gyula, Aranyos-Maróth, Bars m. — Márkus Aurél, Székesfehér­vár, Fehér m. — Deák Jenő, Ó-Kanizsa, Bács m. — Kain Sándor, Szeged, Csongrád

Next

/
Oldalképek
Tartalom