Hőgyes Endre dr.: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről (Budapest, 1896)

Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban - Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5

290 FELAVATOTTAK ÉVENKÉNTI LÉTSZÁMA. Budapest. — Garay László, Merény, Szepes megye. — Ibos József, Edelény, Borsod, megye. — Jácz István, Breznóbánya, Zólyom megye. — Darányi Árpád. Veszprém, u. a. m. — Balogh Kálmán Oszkár, Budapest. — Mangold Jakab Gyula, Budapest. — Glasner Jakab, Szarvas, Békés m. — Jellachich István, Dárda, Baranya megye. — Jelinek Mór, Gyöngyös, Heves m. — Gulácsy Áprád, Szobráncz, Ung m. — Motu Miklós, Kuvin, Arad m. — Schwarcz Vilmos, Körös-Ladány, Békés m. — Weres- marthy Ödön, Domonv, Pest m. — Roth Sámuel, Miskolcz, Borsod m. — Dévai Zsigmond, Komlós, Abaúj m. — Beck Sándor, Halas, Pest m. — Tittel Imre, Nagy- Körös, Pest m. — Pollák Henrik, Vágh, Sopron m. — Pinkusz József, Nagy-Selmecz, Liptó m. — Práger Ignácz, Kiskún-Halas, Pest m. — Feuer János, Kún-Félegyháza, Pest m. — Hausner József, Budapest. — Justus Jakab, IVlohács, Baranya m. — Reismann Adolf, Vág-Ujhely, Nyitra m. — Kostialik Ferencz, Bobró, Árva m. — Neu Ignácz, Kővágó Eörs, Zala m. — Fekete Vilmos, Kecskemét, Pest m. — Sümegi József, Szilas-Balhás, Veszprém m. — Flesch Adolf, Monostorszegh, Bács m. — Goldfahn Zsigmond, Zombor, Bács m. — Donath József, Érsekújvár, Nyitra m. — Urszinyi Gyula, Esetnek, Gömör m. — Fischer József, Budapest. — Káli Hegedűs József, Debreczen, Hajdú m. — Halász Sándor, Hódmezővásárhely, Csongrád m. —. Nagy Kálmán, Kaposvár, Somogy m. — Batizfalvy István Zoltán, Budapest. — Nagy Sándor, Kúnhegyes, Szolnok m. — Katona Mihály, Sárospatak, Zemplén m. — Mladinu Péter, Kurtics, Arad m. — Kollár Kamill, Beszterczebánya, Zólyom m. — Pap Gyula, Tass, Pest m. — Lénert Ferencz, Zólyom, u. a. m. — Leitner Gyula, Jászkisér, Szolnok m. — Andauer Jenő, Miskolcz, Borsod m. — Friedmann Mór, Miskolcz, Borsod m. — Klein Lajos, Pápa, Veszprém m. — Brésel Pál, Késmárk, Szepes m. — Baumhorn Ármin, Győr, u. a. m. — Cseresznyák Ernő, Osli, Sopron megye. — Berger Gedeon, Nagy-Károly, Szathmár megye. — Vajda Ignácz, Gige, Somogy m. — Weisz Miksa, Gyöngyös, Heves m. — Tóth János, Pere-Marton, Veszprém m. — Molnár István, Nagyvárad, Bihar m. —. Guttmann Dezső Dávid, Eperjes, Sáros m. — Reísz Mór, Ocsova, Zólyom m. — Gescheidt Ignácz, Nagy- Szalatna, Zólyom m. — Wehvart Simon, Selmeczbánya, Hont m. — Berger Vilmos, Szilágy-Somló, Szilágy m. — Orbán Barnabás, Miskolcz, Borsod m. — Feleki Sán­dor, Lovasberény, Fehér m. — Kottler Sándor, Nagy-Lomnicz, Szepes m. — Alt- mann Ignácz, Miskolcz, Borsod m. — Biláskó György, Petrova, Mármaros m. — Kepes László, Szinyér-Váralja, Szathmár m. — Ihrig Lajos, Szt.-Lörincz, Baranya megye. — Rosenberg Sándor, Nagy-Kálló, Szabolcs m. — Steiner Mór, Széplak, Bihar m. — Tomkaházi és bisztricskei Thomka István, Péterháza, Komárom m. — Sárkány János, Kis-Körös, Pest m. — Heisler Ignácz, Nádudvar, Pest m. — Fehér Soma, F.-Iregh, Tolna megye. — Klem Béla Péter, Okány, Bihar megye. — Koréin Adolf, Zala-Szt-Gróth, Zala m. — Máté László. Kecskemét, Pest megye. Összesen 16S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom