Hőgyes Endre dr.: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről (Budapest, 1896)

Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban - Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5

288 FELAVATOTTAK ÉVENKÉNTI LÉTSZÁMA. Pest m. — Hubav Miklós, Szolnok, Jász-N.-K.-Szolnok m. — Gottlieb Herman, Gesztes, Gömör-Kishont m. — Ramer József, Eperjes, Sáros m. — Scholcz Gyula, Nagy-Sáros, Sáros m. — Dobozy Vilmos, Nagy-Körös, Pest m. — Reich Gyula, Eperjes, Sáros m. — Diczendy Gvula, Bonyhád Tolna m. — Herz Oszkár, Várpalota, Veszprém m. — Keresztszeghy Gyula, Budapest. — Nussbaum Károly, Szombathely, Vas m. — Salgó József, Bágy, Nógrád m. — Grün József, Hatvan, Heves m. — Szilágyi Gyula, Felsö-Dobsza, Abaúj-Torna m. — Halperth Ákos, Munkács, Bereg m. — Goldstein Sámuel, Ó-Homorog, Bihar m. — Dékánv Gusz­táv Béla, Nagy-Körös, Pest m. — Boskovitz Sándor, Bize, Somogy m. — Weisz Kálmán, Félegyháza, Pest m. — Kuffer Hugó, Turócz-Szt-Márton, Turócz m. — Barakonyi Sándor, Csokonya, Somogy m. — Kovács Jónás, Léva, Bars m. — Kehrer Károly, Versecz, Temes m. — Lippe Albert, Jászberény, J.-N.-K.-Szolnok megye. — Balassa István, Edelény, Borsod m. — Sántha György, Tenke, Bihar megye. — Lichtmann Miksa, Lövö-Petri, Szabolcs m. — Frommer Zsigmond, Budapest. — Herczogh Arnold, Gsemicze, Liptó m. — Kende Miksa, Klenócz, Gömör m. — Berencsy György, Hajdú-Nánás, Hajdú m. — Lamberger Manó, Békés-Csaba, Békés m. — Grósz Náthán Dezső, Eger, Heves m. — Gara Dávid, Kis-Koszmály, Bars m. — Kulcsár Péter, Mezögyán, Bihar m. — Szigeti Henrik, Érsekújvár, Nyitra m. — Szenes Zsigmond, Felsö-Ozor, Trencsén m. — Raschofszky Vilmos, Bobró, Árva m. — Schwartz Jakab, Kis-Várda, Szabolcs m. — Kregczv Ottó, Árva-Váralja, Árva m. — Freund Arthur, Budapest. — Spitzer Gusztáv, Nagy-Kanizsa, Zala m. — Kincs Miksa, Rév-Komárom, Komárom m. — Károlyi Mór, Szentes, Csongrád m. — Pokorny Sándor, Losoncz, Nógrád m. — Weisz Mór, Tolna, u. a. m. — Meisels Vilmos, Munkács, Bereg m. — Székely Ignácz, Nagy-Körös, Pest m. — Kohn Mór, Less, Bihar m. — Gedeon János, Alsó- Meczenzéf, Abaúj-Torna m. — Baumgarten Pál, Tolna, u. a. m. — Tóth Lajos, Kiskún-Félegyháza, Pest m. — Edelmann Menyhért, Nagyvárad, Bihar m. — Rosenberg Ignácz, Mátészalka, Szatmár m. — Popovics Milán, Ada, Bács m. — Knopf Ármin, Miskolcz, Borsod m. — Ehrenreich Károly, Pozsony, u. a. ro. — Lippay Sándor, Miskolcz, Borsod m. — Kóssa Gyula, Debreczen, Hajdú m. — Köhrer (Weitl) Lörincz, Grácz, Stájerország. — Rothauser Izidor, Veszprém, u. a. m. — Huber József, Zombor, Bács m. — Szita Elemér, Puszta Miske, Veszprém m. — Weingruber Ármin, Budapest. — Bartsch Gusztáv, Bécs, Alsó-Ausztria. Összesen 131. 1889/90. Maybaum Sándor, Miskolcz, Borsod m. — Richtman Mór, Nádudvar, Hajdú megye. — Liszt Nándor, Miskolcz, Borsod m. — Heimlich Mór, Diósgyőr, Borsod megye. — Feuer Lipót, Mohol, Bács-Bodrog m. — Lantos Gyula, Varsány, Hont megye. — Herzog Ede, Budapest. — Drechsler Dávid, Budapest. — Kertész József,

Next

/
Oldalképek
Tartalom