Hőgyes Endre dr.: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről (Budapest, 1896)

Befejezés

998 BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ. Bita Dezsö-alapítvány 860. Blaskovics Fridolin 4i4. Bolyó Károly 771. Boncztani épület, új 646. Boncztani intézet, első 581. Boncztani intézet, második 589. Botanikai intézet 45g. Bókay Árpád 4o3. 703. Bókái János, id. ig3. Bókay János, ifj. 4o8. 756. Böhm Károly 157. Bőke Gyula 4o6. y48. Börkórtani intézet 53g. Brauer József 2o5. Budapest főváros alapítványa 860. Bugát Pál 160. Bürgl Jakabné-féle alap 832. Cabdebo Gergely-féle szorgalmi díj ala­pítvány 852. Chemiai doktorság 28, Chemiai intézet 46g. Christen Kristóf 10. Consistorium 6. Csapodi István 4og. 765. Csatáry Ágost 4i3. 809. Csatáry (Grósz) Lajos 773. Csausz Márton 163. Csausz Márton ösztöndíj-alapítvány 8z5. Csurgovich Sándor 10. Czermák János 176. Dékán 7. Dékán szabad választása 9. Dékáni hivatal 516. Dieballa Géza 4i4. Diescher János 173. Díjfelesleg-alap 824. Diploma inaugurale IX. Dirner Gusztáv 4i3. 808. Dollinger Gyula 4o8. y53. Donáth Gyula 4i3. 812. Donogány Zakariás 4i4. Eckstein Ferencz i4~. Eckstein Frigyes 10. Eckstein János i48. Egyetemek ügyrendtartására vonatkozó rendelet 870. Egyetemes orvosdoctori tanfolyam 35. Egyetemi hatóságok szervezetére vonat­kozó rendelet 866. Egyetemi királyi tanács 7. Egyetemi kórház-egylet alap 861. Egyetemről i848. évi XIX. törvényczikk 866. Elischer Gyula 409. 767. Elmekórtani intézet 536. Előadások és előadók évenként való összeállítása 86. Eötvös Loránd báró 735. Eröss Gyula 4n. 792. Események (nevezetesebbek) időrend szerinti átnézete 1866/7—1894/5. 371. Esküminta, orvosdoctori 949. Esküminta, szülésznői 986. Élettani intézet 487. Élet- és kórvegytani intézet 54y. Építkezések 42. Fabini János Theophil 155. Faludi Géza 221. Fegyelmi szabályzat 910. Felavatottak — 1. graduáltak. Feldmann Ignácz 4i4. Feuer Náthán 4o8. 763. Fischer Aladár 4i4. Fizetése a tanszemélyzetnek 19. 5i. Fleischer József 213. Fodor Géza 4i4. Fodor József 397. 675. Fogászati intézet 5g6. Fogászati tanfolyam megkezdése tár­gyában rendelet 927. Fogorvosi oklevelek nostrificatiója tár­gyában rendelet g54. Forgách Aladár 414. Főigazgató 6. Fötanodai törvényjavaslat 33. Frank Ödön 4i2. yg5. Fankenburg Jakab 154. Gazdasági-hivatal 592. Gárdos Jánosné-féle ösztöndij-alap or­vostudományi vizsgálatokra 84g. Gebhardt Ferencz 15g. Gebhardt Lajos 746.

Next

/
Oldalképek
Tartalom