Hőgyes Endre dr.: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről (Budapest, 1896)

Harmadik könyv. A budapesti kir. magy. tud. egyetem orvosi kara a milleniumkor 1895/6-ban - Első fejezet. Az orvosi kar szervezete és személyzete 1895/6-ban

AZ ORVOSI KAR HALLGATÓI 1895/6-BAN. 415 Rigler Gusztáv dr., a közegészségtani tanszék segéde. Szentkirályi József dr., az élet- és kórvegytani tanszék segéde. Ifj. Ajtai K. Sándor dr., a törvényszéki orvostani tanszék első segéde. Kupferschmidt János dr., a törvényszéki orvostani tanszék máso­dik segéde. Pándi Kálmán dr., az elmekórtani tanszék első segéde. Hajós Lajos dr., az elmekórtani tanszék második segéde. Justus Jakab dr., a bőr- és bujakórtani tanszék segéde. Hatty asy Lajos dr., a fogászati tanszék segéde. 4. Az orvosi kar hallgatói. a) orvosi tanfolyam rendes hallgatói. Első évesek: Adameszk Jusztin, Adler Zoltán, Alexy Sándor, Apatitzky Sándor, Balás Dezső, Bayer Dezső, Beleszlijin István, Bergleiter Gyula, Békési Gyula, Binét Géza, Blau Miksa, Bleier Gusztáv, Bogdanovits Milos, Bokor Jenő, Boldizsár Zoltán, Boleman Béla, Braun Gyula, Braun Henrik, Brichta Jakab, Bucsányi Gyula, Büchler Gyula, Gaesár Gyula, Christián János, Gsengeri Kálmán, Csiky Gyula, Damó Zoltán, Deutsch Hugó, Deutsch József, Deutsch Miksa, Dérer Imre, Dietzl Ferencz, Dub Lajos, Dubay János, Ehrenreich Pál, Eisner Zsigmond, Elfer Aladár, Entz Béla, Fanfeder Salamon, Fischer Ernő, Flittner Jenő, Folyovits Sándor, Földi Ottó, Freimann Zsigmond, Fülöp Ferencz, Ganea Illés, Genersich Antal, Gergő Imre, Glaser Manó, Glatter Béla, Glücksthal Jenő, Goldberger Ödön, Gonda Sámuel, Grebenau Manó, Guttmann Dávid, Halle Henrik, Hecht József, Hennefeld Jenő, Hertzka Róbert, Herzog Jakab, Hochmeister Győző, Holländer Hugó, Hollós Nándor, Hollósy Árpád, Hutiray József, Ittu Miklós, Ittzés Zsigmond, Jakab Mihály, Jánosi Boldizsár, Kaczián Sándor, Keller Miklós, Klein Simon, Koch Béla, Kohn Adolf, Kollarits Béla, Komlós Soma, Konrád Jenő, Kónyi Lajos, Kor­mos Győző, Kováts Lajos, Körpel Géza, Körpel Sándor, Krausz Izidor, Krompecher Ottó, Kugel Mór, Kurzbacher Sándor, Ladányi József, Landesmann Dávid, Lands­mann Bertalan, Laurovics Zoltán, Lefkovits Salamon, Lichtmann Győző, Lipeczky András, Löwensohn Béla, Lövy Samu, Lustig Zsigmond, Lutter Károly, Lükő Géza, Majzler Salamon, Mandel Ignácz, Mandl Bódog, Mayer Ernő, Mezei Jenő, Millió Vilmos, Mommer Oszkár, Müller György, Müller Vilmos, Nagy Pál, Nehr Jenő, Neumann Andor, Neumann Arnold, Neumann Lipót, Nyiri Ödön, Ondrejiczke György, Ott Gusztáv, Örvényi Béla, Packi Miklós, Pacurariu Simeon, Paleta Győző, Papp Géza, Parthay Albert, Pataky Zoltán, Paunz Sándor, Penkert Mihály, Pes-

Next

/
Oldalképek
Tartalom