Győry Tibor, nádudvari: Az orvostudományi kar története 1770-1935 (Budapest, 1936)

Függelék

8oo 1897/98. Rigler Gusztáv, az egészségtani vizsgálatok módszerei. 1897/98. Sarbó Arthur,* idegkórtani diagnostika és vizsgálati mód­szerek. 1897/98. Feleki Hugó, a férfi ivar- és húgyszervek bántalmainak kór- és gyógytana. 1897/98. Bäcker József, a női betegségek propaedeutikája. 1897/98. Nékám Lajos,* bőrkórtan. 1897/98. Okolicsányi-Kuthy Dezső, hydrotherapia, klimatológia. *897/98. Makara Lajos, sebészeti műtéttan. 1897/98. Krepuska Géza, fülgyógyászat. 1898/99. Kuzmik Pál,* sebészeti műtéttan. 1898/99. Hochhalt Károly,* a szív- és tüdőbetegségek kór- és gyógytana. 1898/99. Morelli Károly, gyakorlati orr- és gégetükrészet. 1898/99. Alapy Henrik,* húgyszervek sebészete. 1898/99. Tóth István,* szülészeti műtéttan és nőgyógyászati propae- deutika. 1898/99. Gerlóczy Zsigmond,* heveny fertőzőbetegségek kór- és gyógy­tana. 1898/99. Hattyasy Lajos, műfogászati technológia. 1898/99. Vas Bernát,* chemiai és mikroskopiai diagnostika. 1898/99. Dieballa Géza,* a vér-, vese- és anyagcsere betegségeinek kór- és gyógytana. 1898/99. Vámossy Zoltán,* pharmakologiai módszertan. 1899/900. Székely Ágoston,* a fertőző betegségek kísérletes kór- és gyógytana. 1899/900. Tellyesniczky Kálmán,* általános szövettan és szövettani mód­szerek. 1899/900. Friedrich Vilmos,* az ipari megbetegedések kór- és gyógy­tana. 1901/02. Győry Tibor,* az orvosi tudományok története. 1901/02. Krompecher Ödön, kórszövettan és bacteriologia. 1901/02. Hültl Hümér,* sebgyógyítás tana. 1902/03. Antal János, fogászati kór- és gyógytan. 1902/03. Temesváry Rezső, szülészeti propaedeutika. 1902/03. Detre László, bakteriológia. 1902/03. Mohr Mihály,* gyermekek szembetegségeinek kór- és gyógy­tana. 1902/03. Tangl Ferenc, az általános anyag- és energiaforgalom élettana. 1903/04. Ráthonyi-Reusz Frigyes, a központi idegrendszer élettana. 1903/04. Berend Miklós, gyermekgyógyászat. 1903/04. Kétly László,* belgyógyászati diagnostika és vizsgálati mód­szerek. 1903/04. Illyés Géza,* sebészeti urológia, különös tekintettel a vizsgá­lati módszerekre. 1903/04. Siklóssy Gyula, szemészeti műtéttan. 1904/05. Wenhardt János,* a belső betegségek általános kórtana. 1904/05. Blaskovics László,* szemészeti műtéttan. 1904/05. Beck Soma, bőr- és bujakórtan és gyógytan. 1904/05. ifj. Klug Nándor, fülgyógyászat. 1904/05. Matolcsy Miklós,* gyógyszerészettan. 1904/05. Fenyvessy Béla,* kísérleti gyógyszertan. 1904/05. Szabó József, fogászati műtéttan. 1904/05. Donogány Zakariás, felső légutak betegségeinek tana. 1905/06. Komád Jenő, közigazgatási elmekórtan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom