Csapó Jósef: Orvosló könyvetske, melly betegeskedö szegény sorsu ember számára és hasznára készült (Posony-Pest, 1791)

Elsö rész. Az emberi testnek különös tagjait érdeklö vagy el-foglaló nyavalyákról - Negyedik szakasz. A' hasnak nyavalyáiról

,, dalmakat enyhittö áltató - orvofságokkaí „ élhetfz két lót káfa virág vízben a’ Lau- ,, danum liquidumból tizenkét tseppeket „ bé-vévén. „ Az én ítéletem fzerintfze- gény ember egy pohár árpa káfa lében, vagy kapor vizben-is azokat a* tseppeket bé- veheti, vagy e’ helyett a’ mondott vizek­ben Tzeretsen-diót refzelhet, ha nagy hév- sége nintsen, fzeretsen-dió virág, vagy igaz Sá rány porát fél üres kis mogyoróba férőt a’ mondott vizekbe keverhet, Egy hires Basiliai Zwinger nevű orvos, és Profes- for in Theatro Praxeos medicae pediglen eommendálja: a* fájdalmaknak tsendesíttésé- re ezek helyett agygyanak a’ betegnek a? meg-evésre minden napon egy köntingni Therjéket, vagy egy kés hegyre féra fzeretsen-dió port, ennyi Rák-fzem porral, veres Kaláris porral, egyék-is néha bé- tsinált tengeri fzÖlöt, mellyet a’danán túl ribizünek neveznek* Mindazonáltal én e* könyvetskének írója azt mondom: ha le­het, illy yefzedeimes betegségben, hivas- fanak egy tanúit orvos Doktort* A’ beteg bafa pedig, apróra vagdalt Mintával, Üröm­inél , mellyek meleg borral meg-áfztattak, gyakran melegen bé-köttefsék, minekntáa* K 4 «a A Hasnak Nyavalyáiról. τ$ϊ

Next

/
Oldalképek
Tartalom