Szakál Aurél (szerk.): Kiskunhalas almanach. Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról (Kiskunhalas, 2002)

JELEN - 29. Ki kicsoda Kiskunhalason Tóth Ilona

662 TÓTH ILONA középiskola elektromos berendezés-szerelő sza­kán érettségizett (1964- 68), majd a szegedi JATE Természettudományi Ka­rának matematika-fizika szakán szerzett diplomát (1969-74). А В ME Ter­mészet- és Társadalom- tudományi Karán közok­tatás-vezetői szakot vég­zett (1997-99). Életút: ta­nárként kezdett dolgozni a II. Rákóczi Ferenc Me­zőgazdasági Szakközépiskolában (1974-85), ugyanitt általános igazgatóhelyettes (1985-96), 1996-tól a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgatója. Közélet: Kiskunhalas igazgatói mun­kaközösségének vezetője (2001-től). Kitüntetés: Miniszteri Dicséret, Kiváló Munkáért kitüntetés, Településfejlesztésért Emlékérem, Elismerő Okle­vél Városfejlesztésért, Kiskunhalas Város Közok­tatásáért. Lafcim.ZsigrayJ.u. 18. 7e/.:426-741 Knézy Jenő sportriporter, MTV főmunkatárs - Nagyvárad, 1944. augusztus 19. Szülei: dr. Knézy Jenő, Barta Gert-rúd. Nős: Máthis Zsuzsa üzemeltetési igazgató (1969). Gyermekei: Beat­rix (1971), Jenő (1972). Tanulmányai: a gödöllői Agrártudományi Egye­tem mezőgazdasági gé­pészmérnök karán szer­zett diplomát (1964- 1969). Életút: a budapesti Élelmiszeripari Kutatóin­tézetben kezdett dolgozni (1962-64), később a bu­dapesti Mezőgazdasági Gépgyárba került üzem­mérnökként (1969-71), 1971 óta a Magyar Televí­zió Sportosztályánál szerkesztő-riporter, főmun­katárs, főszerkesztő. Közélet: Magyar Kosárlabda Szövetség társelnök, MOB tag 1997-től, Magyar Sportújságírók Szövetsége alelnöke, FIBA sajtó- bizottságának tagja. Hobbi: főzés, borászat, blues zene. Művei: Foglalkozása: sportriporter (könyv), Sydney 2000: olimpiai bajnokok Knézy Jenő nap­lójával (könyv). Lakcím: 1016 Budapest, Szirtes u. 30. Kocsis István főtanácsos - Kiskunhalas, 1946. július 2. Szülei: Kocsis István, Körösi Terézia. Gyermeke: Dániel (1984). Tanulmányai: akiskun- halasi Mezőgazdasági Technikumban érettségizett (1961-65), elvégezte a Tanácsakadémia kecske méti tagozatát (1975-78), Képzést kapott az Állam- igazgatási Főiskola ki­egészítő tagozatán (1983- 84). Felsőfokú munkaü­gyi tanfolyamot végzett (1989). Életút: a Városi Tanácsnál dolgozott kü­lönböző munkakörökben (1969-88), idegenvezető bel- és külföldön (1982- 90), helyi és megyei lap­tudósító (1986-91). A kiskunhalasi Munkaügyi Központ kirendeltségvezetője 1988-97 között. 1997-től a Polgármesteri Hivatalban főtanácsos. Közélet: labdarúgó játékvezető (1968-83), atlé­tikai versenybíró (60-as, 70-es években), alapító tagja a Forrás Új Tükör Klubnak (amely 1978-ban Aranykoszorús Ifjúsági Klub címet kapott), majd annak vezetője (1976-78). A Szervezési és Veze­tési Tudományos Társaság megyei elnökségi tagja (1994-97), a Magyar Munkaügyi Kamara országos elnökségi tagja (1993-95). 1999 óta a Fészek Tár­sasházi Egyesület alelnöke. Kitüntetés: Munka­ügyi Miniszteri Dicsérő Oklevél (1996). Lakcím: Széchenyi u. 8. Kohout Zoltán Gábor újságíró - Budapest, 1969. augusztus 6. Szülei: Kohout Gábor, Amb- rózy Katalin. Nős: Blank Zita óvónő (1989). Gyer­mekei: Dávid (1988), Máté (1991). Tanulmá­nyai: a budapesti Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett (1983-88). Életút: a Központi Sta­tisztikai Hivatal Könyv­tár és Dokumentációs Szolgálatánál kezdett dolgozni könyvtárosként (1988), majd Kiskunhalasra kerülve a Tisza Fű- szértnél volt raktáros, műszakvezető-helyettes (1990-92). Újságíró a Halasi Hét c. városi hetilap­nál (1992-93). 1993 óta a Halasi Tükör c. városi hetilap újságírója, főszerkesztője. Közélet: tagja volt a Városi Ifjúsági Műhely kulturális egyesület­nek (1990-95), 1992-től a Bemutatószínház-soro­zat Alapítvány kuratóriumi tagja. Hobbija az írás, utazás, kirándulás, zene, olvasás. Munkái: publi­kációk a Műhely Napló, a Magyar Orvos, a Kecs­keméti Lapok és a Halasi Tükör hasábjain. Kollarics Gábor tanár-Budapest, 1967. július 16. Szülei: Kollarics Endre, Egyed Kornélia. Nős: Bácsalmási Gabriella tanító (1993). Gyermeke:

Next

/
Oldalképek
Tartalom