Szakál Aurél (szerk.): Kiskunhalas almanach. Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról (Kiskunhalas, 2002)

KÖRNYEZET - 20. Református új temető Baki István

496 REFORMÁTUS ÚJ TEMETŐ (1896-1969) táblabiró; dr. Dózsa Zsigmond (1881-1922) vallástanár; dr. Antal Zoltán (1883-1970) járásbírósági elnök; dr. Gaál Gyula (1883-1941) író, árvaszéki ülnök; Tóth Imréné Kiss Klára (1888-1939) iskolai tanító; Bacsó Károly (1919- 1993) iskolaigazgató; Németh Sándor (1914-1944) lelkész; Rácz Zoltán (1951- 1977) kertészmérnök; Bacsó Benő (1913-1988) gimnáziumi tanár, ezredes; Nagy Istvánná Nagy Kálozy Zsuzsanna (1905-1982) vallástanár; dr. Szőllősy József (?-?) ügyvéd; Antal Pál (1913-1975) tanár. A temető működését szabályozó rendtartást 1998. február 15-én hagyta jóvá a presbitérium. A városi képviselő testület 1998. március 30-án tartott ülésén 80/1998 kth. szám alatt fogadta el. Az 1999. évi XLIII. törvény alapján Kiskunhalas Önkor­mányzata a Református Egyházközséggel Kegyeleti Közszolgálati szerződést kötött 2001. január 13-án a köztemetés ellátására. A temetőtulajdonos egyházközség 2000. február 1 -jétől számított 15 évre ingyenes használatra átadja az önkormányzatnak az Új Református temetőt. A temetőben új beruházások készülnek: ravatalozó, utak, kutak, kerítés. A beruházások tulajdonjoga a szerződés lejártának napján az egy­házközségé marad. A sírhelyek kijelölése az egyházközség feladata, az érte járó díj őt illeti. Az önkormányzat temetőüzemeltetési feladatait külső vállalkozás bevonásával - jelenleg a Kegyelet Kft. - végezteti. Jelen szerződés 2015. február 1 - jével jár le. Végezetül itt szeretnék köszönetét mondani a temető nevezetes halottainak összeírásában közreműködött Bacsó Benőné Darányi Krisztinának és Bíró Imre presbiternek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom