Halasi Ujság, 1942 (3. évfolyam, 7-102. szám)

1942-07-31 / 61. szám

b. oldal HALASI ÚJSÁG Fontos cím: Oláh Lajos úri- ós egyenruhaszabt Dohány u. 6. sz, Elegáns ruhák, nyári újdonságok I J Komplett úri és nőífodrász berende« zés eladó. Érdeklődni lehet Szilády Áron ucca 11 sz. alatt. V Halász D- Lajos és Balázs eladják Felsőszálláson a város alatt lévő 6 kát. hold ingatlanukat Érdeklődni lehet szer­dán és szombaton Batthyány ucca 14 szám alatt. 3—3 Kabinos leány, vagy asszony azon« Bal felvétetik Fehértó fürdőhöz. Jelent kezni lehet Mélykúti ut 15 sz lóben. vendég« Veszek zongorát, pianinót. Zongora hangolást, kisebb javítást szakszerűen, olcsón vállalok lakásomon, Hajnal u. 13. _______________________________4—4 Szandalett különlegességek nagy vá* lasztékban kapható Péter cipőházban. Városház épület. Bútorozott szoba egy vagy két sze« mélyre azonnal, elsejétől is, házaspárnak is, villannyal kiadó Vitéz u, 7 sz. 2—2 Julius 31, pcaicfct M ASANHIRD ETE S E tmmum Kiadó Felsöszálláson 60 hold tanyás«' birtok. Érdeklődni lehet Vörösmarty u. 39 sz. alatt, mely ház és az Öregszőlők­ben mintegy 2000 n.-öl szántó és szőlő eladó. Kétszobás, előszobás udvari lakás aug. l«re kiadó Petőfi u. 4 sz. alatt. V Egy Kühne gyártmányú, 15 soros jó­karban lévő 8 éves vetőgép eladó Szilágyi Dezső lakatosnál, Posta u. 6. V Farkas Mihálynak Felsőrekettyén 7 vontató szénája van eladó. Érdeklődni lehet Vadkerti ut 32 sz. alatt a 86«os őrház mellett. írni, olvasni tudó kocsist kérés azon« nali belépésre a_Rum* és Likőrgyár. »Kéve« a legjobb szövetkezeti és gaz» daságí képes hetilap. Bármely HANGYA üzletben kapható. Felsőöregszőlók 253 sz. alatt 2 hold szántó — szőlő és gyümölcsös telepítő« sére is megfelel —, lakóházzal eladó. Er« deklődni lehet Koncz Lajosnál a hely» színen. 5—10 Tornacipő kapható PAPP cípőűzletben EGY mély, nagy gyermekkocsi eladó Petőfi ucca 4 szám alatt. V Bédi úri és hölgyfodrászűzlet Kossuth ucca 2 sz, Arvay ház. — Jó munka I Előzékeny, pontos kiszolgálás, Dauer a legmodernebb előfűtéses géppel. V A Nemzetközi Vásárra csak aug. 5=íg biztosíthatja kedvezményes utazását. Fef vílágosítás és utazási igazolvány a Do- hánynagyárudában, Géméssy és Kovács trafikban kapható. Rézgálicot jegyre, cinkgálícot és réz- mészport jegy nélkül szolgál ki a HANGYA. Férfi és gyermek weekend cipó utal ványnélkűl kapható Péter cipóházban Városház épület. ___________________V K ét darab motorkerékpár eladó. Egy drb. 350 es sport Puch és egy drb. 230»as sport Puch. Érdeklődni lehet Zrínyi u 33 sz. alatt. Cséplésre tojásszenct és faszenet áru> sit a HANGYA. Sáli Károly konvenciós bérest nagy fiával rekettye! tanyájára Démőtőrre fel« fogad,_____________________2—2 J ókai u. 33 sz. reskedés eladó. alatt levő vegyeske» 2-2 Kovácsszenünk érkez«tt. HANGYA Borsi ós ítanKovszky-té!a késéi rózsa, magyar legjobb, korai piros barackcse­mete, egészséges koronás példányok észre kaphatók nagyobb mennyiségben rekettye! homokos faiskolámból. Baranyai. 7—10 Uj rózsaburgonyája a Hangyának. érkezett Rézgálic még kapható ROKOLYA Kálmán nagykereskedésében, Szilády Áron u. 11 sz. V Mielőtt máktermését eladja, ajánlja föl a Hangyának. Átvevő Kunhalmi An« tel raktáros. Azonnali átadással eladó a szegedi müut mellett, l7=es km.«nél, a kőkuti is* kola mellett fekvő 25 kát. hold területű, 21 hold szántó és 4 hold kaszálóból álló jóminóségü bírtok. Érdeklődni lehet Szent« háromság tér 1 sz. alatt. 2—3 Egy jóhangu hegedű és keveset hasz« nált tárogató eladó Zseni Antal füsze> résnél. Kiadó nov. l«re egy háromszobás lakás Mélykúti ut 7/b sz. alatt. Felvilágosítást ad Czírok Antal kovácsmester a szom­széd műhelyben. V Búzát, rozsot & mindennemű gabonát veszek s arra a HOMBÁR kiutalására korpát kiadom. Szénát, veszek. Puruczky BaEázsné HOMBÁR bizományos, 4—4 Sz en th ár* msá g-tér katonaság részére Munkás bakancs utalványra kapható P a p p cípőűzletben. V A szeszfőzde az eper vásárlást Mély« kuti úti telepén megkezdte. V Gyermektelen tisztviselő kisebb házat keres lakbérbe. Érdeklődni lehet Csap u. 5 sz. alatt. V A HANGYA épületfatelepén deszka, léc, g ö m b r u d minden méretben és mennyiségben kapható. Gépendiizést vállal Gémbőcz Bőske, Felsőnádor u. 6 sz. V Felsőkisteleken 64 hold tanyásbírtok felesbérletbe kiadó Érdeklődni lehet Széchenyi ucca 50 sz. alatt. 2—3 Baky «kastély szomszédságában 528 n.«cl szőlő elad®. Érdeklődni lehet Kis Sándor cipésznél Szép u. 10 sz. alatt.j'ődní ugyanott. Tanulót felveszünk négy középískolá» val. Markovich vasüzlet. V Kész cipók nagy választékban utal» ványra kaphatók Papp László cípészmes» tér, cípőkereskedőnél. V Király u. 11 sz. lakóház augusztus 2»án cL_ u. 3»kor szóbeli árverésen eladó. Munkás bakancs zsírosbőrből, póttalp» pal ütalványnélkül kapható Péter cipó* házban. Városház épület. Motor-, traktor» és kenőolajak, gépzsi® rok kaphatók ROKOLYA Vancum lera- katában. Szalag u. 6 sz. ház elköltözés miatt eladó. 1—3­VAS, szerszám és zománcedény szűk* ségletét Markovié h*vaskereskedésbea Kossuth»u. 20. szerezze be. V Szegedi ut 12 sz. lakóház 542 ni-öl területtel eladó. Érdeklődni lehet a hely« színen, vagy Árpád u. 43 sz. alatt. 3»3 Bútorozott szobák előszobával is ki« adók Hímző u. 8 sz. alatt. 3—3 Fédereskocsik, igáskocsí alkatrészék és hengerek eladók Herédi Vince bog» nárnál Kisfaludy u. 65 sz. alatt. Egy pad» lós szoba melléképületekkel kiadó Ka» zínczí u. 2 sz. alatt. 1—M2 Kerékpárok, női, férfi, újak és hasz­náltak nagy választékban, javítás és kői« csőnzés Szabónál Eötvös u. 12 sz. 1»4 Likőr» és rumkülőnlegességeket Jeges csemegekereskedőíől. V Olcsó fatalpu saru Péter cipőházban kapható. Városház épület. Bükkönyösben, Gyep u. 3 sz. ház eladó. Érdeklődni a Párisi Bazárban. V FARKAS KALMAN GRAS, EKSZ& RÉSZ ES LATSléEKESZ, a Gazdaság! Bank épületében, raktáron tart min» denféíe O.RAT, ÉKSZERT és SZEM« ÜVEGET nagy választékban. Brilliáost, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, — használtat is, magas áron vesz, órát &s ékszer^ pontosan javít. 1 Felsőszáliás 70 sz. alatt 24 holdas, tanyásbírtok felesbérbe kiadó. Ugyanott szegni és vernívaló nád eladó. Érdek« lődní lehet Almos u. 5 sz. 1—2 Tisztelettel értesítem a tisztelt vevő« imet, hogy a fatalpu arató szandál meg« érkezett a mai naptól kezdve átvehető. Péter Balázs cipókereskedő V Négy középiskolát végzett fiút tanuló­nak felveszek. Zseni fűszeres, V Eladó 31 hold szántó és kaszáló Felsöszálláson, a várostól 4 km -re, egyben, vagy kisebb, kót-három holdas részletekben is. Felvilágosítást ad dr. Balogh János ügyvéd, Harmat ucca 1 szám. _____3—3 Z amatos ó-bort árusít a HANGYA. Üzletnyitás. Árpád u. 16 sz. alatt fűszer és vegyes kereskedést nyitok augusztuk elején. Soós Frigyes kereskedő. V Jóhangu mesterhegedü eladó. Megte» kíníhetó Farkas (Hurt) papírüzíetben^ ___V P irtó 22 sz. alatt kisebb tanyásbírtok elköltözés miatt sürgősen eladó. Érdek» Mivel fokozhatjuk jövedelmünket? Eladók elsőrangú minőségű, nemes« fajú fejős tehenek. Megtekinthetők özv* Szathmáry Sándorné«féle birtokon, Felső® kistelek 108. Natkai szigeten Mester u, 4 sz. alatti ház eladó. Künstler Béla háza előtt. 2«2 Női fatalpu szandáléit, színes, nagy vá* lasztékban,. utalvány nélkül kapható PAPP cipőüzletben. Vennék jóáliapotban lévő gyermek« ágyat. Ugyanott modern, mély gyermek* kocsi eladó. Avar u. 10. ISÖtesíMiíÖááÖÜ A háború következtébe*! Európa bar® »ifiáBotnáay* erősen megfogyatkozott. Meg kell rajiadat m alkalmai: neveljünk minél több baromfit! Az ttj f»miVsrawd*irí mőcM nyújt * barom t«k tok* mtányoaásár* Még most is ültethetünk kotlót! Ha Ahies, «latzaknk be aagoscsibé fco! a keltető állomásoktól. Kacsákat is lehet még keltetni, 3—4 hónap múlva jó ároB értékesítheted. Csak a« 1® éves ivük tojik jól, öreg tojóinkat ae etessük hiába. Termeljünk sok tojást! A baromfi és tojás egész éven át ad pénzt! Abból vásárolhatjuk meg táafartásliuk szükségleteit^ a ruhára valót, a dohányt és sok miadtoi eggefeet, moat ő®*ael aa iskolás gyermekek könyveit is. Termeljünk többet! Termeljünk jobbat! Balofa pusztán, Harnóc2i Károly szóm«* szédságában 33 hold tanyásbírtok kiadó. Érdeklődni Batthyányi u. 7 sz. 1-2 Nikkelezett, modern fehér gyermek® kocsi és gyermeketetőszék eladók. Székely,. Bocskay u. 9 sz. 1—2 Géptuiajdonosck figyelmébe 1 Julius, hónapban motor«, traktor* és kenőolajak minden nehézség nélkül beszerezhetők ROKOLYA nagykereskedésben. Akinek rézgálic utalvány van bírto® kában, váltsa be mielőbb, mert a réz« gálic készletek erősen megfogyatkoztak. Kazal u. 6 sz. ház eladó. Értekezni lehet Kisfalud! u. 45 sz. alatt. 2—2 Járósíék u. 7 sz. 684 n.*öl telek el­adó. Érdeklődni lehet Uj u. 65 sz. alatt. 1—2 Jókarbaniévő Sachs motor, 98 cm1 eladó. Érdeklődni lehet telefon : Pirtó 2. Teveszőr bőrtalpú há2ícípő utalvány- nélkül kapható Péter cipőházban. Város* ház épület__________________ _____ B őrtalpú szandál Péter cípöházba® kapható. Városház épület. V Gumi hulladékot ; kerékpár, autógu* mit, hócsizma, hócipő és egyéb gumi hulladékot a legmagasabb áron állandóan, veszünk. Markovich vas és műszaki ke* reskedés Kossuth u. V Kiadó Batthyány u. 1 sz. lakóház mel« léképűletekkel együtt. Érdeklődni Róm. Kát, egyh. gondnoki hivatalban._____V H unyadi u. 16 sz. ház eladó. Érdek« lődní lehet Alkotmány u. 21 sz. alatt* 2—2 Hunyadi u. 38 sz. lakóház eladó. Er* tekezni lehet ugyanott,_____________V H ázinyulak egy kilencfűlkés ketreccel együtt (mely angórának is megfelel) eladó. Érdeklődni lehet Csillag u. 18 sz. alatt a déli órákban, vagy este 6 után. V f iwnwwww IIII» »un Mimi Hi—Il—I Halasi Újság í Eelelös szerkesztő Es Riadó: HURT A. FERENG Á f| laptulajdonos - f Szerkesztőség és kiadóhivatal j Városháza épület Előfizetési díj: Félévre 6 F. — Vidékre félévre I M Baromfitenyésztők Szövetkezete Nyomatott Mészáros Dezső fis BogfiSi Imre sokszorosító mesterek! kőSj* Byotmdájáhaa, Kiskunhalason, ncca B. í'rm L. Kadété* b&l g&f

Next

/
Oldalképek
Tartalom