Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1906 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-24 / 4. szám

1906. Kiskun-Halas helyi értesítője. január 24. Szente Sándor és neje Komlós Zsófia megvették Nagy Kálozi Sán­dor és neje Szakái Zsuzsánna 1548 n. öl szőlőjét 2000 koronáért. Purzsa Pál megvette Nagy Vsz. Benő 12 hold 162 n. öl debeáki tanyás birtokát 3080 koronáért. Id. Kun T. János megvette Kun T. János iparos felsőszállási ingatlan- bóli J/i2 rész illetőségét úgy városi lakházbóli illetményét 200 koronáért. Lehőcz Imre és neje Modok Juliánná megvették Biró Istvánná Bereczi Judith 315 n. öl vetemé­nyesét 300 koronáért. Tóth T. Sándor és neje Ternyák T. Gizella megvették Feró D. Imre és neje Füle Judith 1 hold 825 n. öl fehértói legelőjét 250 koronáért. Németh B. Antal és neje Dará­nyi Mária megvették Tinnyei Sán­dor és neje Csényi Krisztina 1 hold 714 n. öl szőlőjét 2600 koronáért. Farkas György és Urbán Verona megvették Dallos József és neje Tandori Erzsébet 3 hold 1200 n. öl pirtói ingatlanát 1600 koronáért. Vili Sándor megvette Sebők Ist­ván és neje Vincze Rozália lakházát és 165 n. öl telkét 1280 koronáért. Hambalkó Imre és neje Miskei Cz. Judith megvették Nagy S. László 30 hold debeáki tanyás birtokát 8600 koronáért. Muharos József és neje Vili Rozália megvették Breeska Mihály lakházát 1000 koronáért. Némedi Sz. Sándor megvette Némedi Sz. István fehértói 3 hold 1212 n. öl szántóbóli fele rész ille­tőségét 700 koronáért. Sebők István és neje Vincze Rozalia megvették Darányi József és neje lak házát és 177 n. öl telkét 1380 koronáért. Nagy Apáti Erzsébet megvette Breeska Mihály és neje Kocsis Ro­zália lakházát és 101 n. öl telkét 1000 koronáért. Némedi Sz. István megvette Farkas Sándorné Mészáros Sára fehértói ingatlanát 1600 koronáért. Luka József és neje Takaros Erzsébet megvették Abrahám Sán­dor lakházát és 162 n. öl telkét 1200 koronáért. Varga D. Károly megvette Var­ga D. Istvánná 7 hold 800 n. öl rekettye! legelőjét 400 koronáért. Károly József megvette Feró D. Imre és neje 1 hold 825 n. öl in­gatlanát 240 koronáért. Figura Péter megvette Feró D. Imre és neje Füle Judith 1 hold 825 n. öl ingatlanát 240 koronáért. Bán László megvette özv. Sán­dor Imrónó Huszka Anna 24 hold 367 n. öl zsanai ingatlanát 37000 koronáért. Pájer József megvette Körösi György 1303 n. öl szőlőjét 620 koronáért. Krammer János megvette Babi- nyecz Kálmán és neje Mákos Cz. Ilona lakházát és 394 n. öl telkét 3ü00 koronáért. népesedési mozgalom. — január 17. január 23. — Születtek: Mándity Péter és Babinyecz Erzsébetnek Lajos nevű fiuk. László Mihály és Mészáros B. Rozáliának Bénjámin nevű fiuk. Pataki István és Tallér Veronikának Veronika nevű leányuk. Horvát Lajos és Bugyi Renátának Antal nevű fiuk. Sós Sándor és Bitó Teréziának Terézia nevű leányuk. Tóth B. Lajos Kál­mán és Szűri Máriának Lajos nevű fiuk. néhai Rabi Pál és Pomozi Esz­ternek Ferencz Antal nevű fiuk. Komlós István és Vili Eszternek Bénjámin nevű fiuk. Sinkár István és Kovács Jusztinának Balázs nevű fiuk. Sós Sándor és Paor Smolcz Erzsébetnek Balázs nevű fiuk. Unoka Sándor és Palotás Julianná­nak Imre nevű fiuk. Kocsis Antal és Hronyecz Juliannának Juliánná nevű leányuk. Meghaltak: Babó Mihály 82 éves korban. Ek Mária 9 napos, Szakái Sándor 88 éves. Nagy Terézia Juliánná 1 éves, özv. Tóth Imrónó Lendér Anna 76 éves, Nagypál József 75 éves, Megyeri Józsefnó Kovács Ju­liánná 38 éves, özv. Répás Ferenczné Tinnyei Mária 76 éves, Agócs Imre 80 éves, Kovács B. Imrónó Egri Mária 72 éves, Kispál Juliánná 4 hónapos, Horváth Antal 4 napos, Vass József 76 éves, Kollár Mária 5 éves korban. Kihirdetett jegyesek: Berényi János Vendel Krammer Idával. Siskovics János bácsalmási lakos Kőházi Juliannával. Cziboja György Dudás Juliánná Viktóriával. Juhász János Breeska Juliannával. Patyi János István Balog (Kádár) Erzsébettel. Kis D. Imre Tapodi Juliannával. Sánta Ferencz Stitöri Rozáliával. Német B. Balázs Borsos Judithtal. Zseni Sándor Gál Zsófiá­val. Rékasi Lajos Hohmann Mária soltvadkerti lakossal. Egybekeltck: M. Tóth Imre Karó Máriával. Mucsi T. Sándor Szőri Juliannával. Bus Antal Busa Máriával. Heródi Szabó Vincze Földvári Rozáliával. Gusztos Sándor Vájná Judithtal. Kolozsvári Lajos Jakab Zsuzsanná­val. Fekete Károly Nagy Szeder Máriával. Közgazdaság. Budapesti gabonaárak jan. 23. Búza 17 k. 20 f. — 17 k. 70 f. — Rozs 13 k. 35 f. — 13 k. 45 f. — Tengeri (májusi) 13 k. 88 f. — Az árak 100 kilogrammonként értendők. Práger Ferencz felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos. Hirdetések. Alsókistelek pusztában 220 holdas tanyásbirtok azonnal haszon­bérbe kiadó. Czim akiadóhivatalban. Schober Miksa szücsniester értesíti a közönséget, hogy minden­nemű nyers bőrt, és pedig : róka, görény, nyúl és báránybőrt a legjobb árban megvesz. Üzlete a Rébék-féle házban, a postával szemben van. Győré Imre felső-rekettyei ufón alul fekvő, 7 kapa szőlőjét el­adja. Értekezhetni vele I. kér. lakásán. Babó Ferencz v. gazda alsószállási birtokát kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladja. Ugyanott kokoricza szárat ád el. Modok Sándor III. kér. Vitéz utcza 787 sz. lakóházánál egy szoba kiadó. Értekezhetni vele fenti lakásán. Meghívó. A halasi MÉSZHOMOKKŐ TÉGLAGYÁR részvénytársaság 1906. február hó ll-én d. u. 2 órakor a halasi gazdasági bank helyiségében évi rendes közgyűlést tart, melyre a t. részvényeseket tisztelet­tel meghívja az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése. Számadás és mérleg előterjesztése. Felmentvóny tárgyalása. 2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság választása. Jegyzet: A közgyűlésen csak olyan részvényes vehet részt, aki a közgyűlést megelőzőleg 3 hóval a társaság részvénykönyvében nevére irt részvényeit a még le nem járt szelvényekkel együtt a közgyű­lést megelőzőleg 3 nappal a társaság pénztáránál leteszi. — A közgyűlé­sen a részvényest minden részvény után egy szavazat illeti. — Húsz szavazatnál többet egy részvényes még meghatalmazás utján sem gya­korolhat. Halas, 1906. Nyomatott Präger Ferenez könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom