Községi katolikus Szent László gimnázium, Kiskunfélegyháza, 1936

35 A Érettségi vizsgálatok. Jelentkezett 11 nyilvános tanuló. Az érettségi vizsgálatok írásbeli részét május hó 18., 19. és 20. napjain tartottuk, a szóbelieket pedig június 9. és 10.-én Éltető Ödön pestszenterzsébeti m. kir. áll. Kossuth Lajos gimnázium igazgatójának elnöklete alatt. Érettségi tétel volt a magyar nyelv- és irodalomból: 1. A magyar nemzeti irodalomtörténet haszna és fontossága. 2. A hatvanhetes kiegyezés hetven év távlatából. Eredmény: 2 jeles, 6 jó, 3 elégséges. A latin nyelvi tétel: Vergilius Aeneisének III. énekéből 1—26 sor. Eredmény: 2 jeles, 2 jó, 7 elégséges. A német nyelvi tétel a következő volt: Jókai Mór: Lehel kürtje, for­dítás németre. Eredmény: 3 jeles, 1 jó, 4 elégséges, 3 elégtelen. A vizsgálatok eredménye: kitüntetéssel érett: Eszik Mihály, jelesen érett: Tóth Károly, jól érett: Puskás Zoltán, érett: Artner Zoltán, Lőrincz László, Móczár Andor, Seres István. Három tanuló szeptemberben tesz javítóvizsgálatot. Egy tanuló egy év múlva megismétli a vizsgálatot. Az 1935/36. tanévben javítóvizsgálatra utasított egy tanuló 1936. év szeptemberében az újpesti áll. Könyves Kálmán gimnáziumban sikeres vizs­gálatot tett. Érettségi találkozók. Megható módon tesznek tanúságot volt tanítványaink az iskolához való ragaszkodásukról évröl-évre. 1936. június 21.-én 10 éves találkozóját tartotta a szokásos formák között dr. Csendes János orvos, dr. Djatkin Márton orvos, dr. Ficsór Károly ügyvédjelölt, dr. Frank László ügyvéd, Klein Gyula keres­kedő, Kovács Vince városi tisztviselő, dr. Krausz József orvos, Sahin Tóth József számtiszt, dr. Strébl Miklós orvos. 1936. junius hó 28-án pedig 30 éves találkozóra gyűltek össze: Endre János földbirtokos, dr. Feuer Mihály ügyvéd, dr. Iványi István orvos, Kará­csonyi Guidó lelkész, dr. Léderer László ügyvéd, Pál Kálmán múzeumőr, Révész Imre áp. tanácsos, Szabó Benedek erdőtanácsos, Tarjányi Iván min. osztálytanácsos, dr. Tápay Lajos ügyvéd, Vona Géza postafőtiszt. 1937. június hó 13-án 10 éves találkozón vett részt: Szabó Irén, Szűcs Anna, dr. Frank György, Karpelesz László, dr. Rádi László, Rejtő (Richter) Antal, dr. Simon Emil, dr. Szolnoki Jenő, Tóth Ferenc, Várhelyi (Vogt) József. Az Alma Mater mindig szeretettel látja viszont hűséges tanitványait. 3* X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom