Városi katholikus Szent László reálgimnázium, Kiskunfélegyháza, 1924

ú A találkozón megjelent öreg diákok névsora: 30 évvel ezelőtt végzett növendékek: Barcza Isivdn a Magyarország s. szerkesztője Budapest. Dr. Eisler Mihály kir. törv. fairó Budapest. Farkas Árpád székes- fővárosi műszaki főtanácsos Budapest. Dt. Feuer Adolf ügyvéd Kiskunfélegyháza Herke Ferenc kir. jár. biró Szentes. Kauten Miklós kir. jár. bir. elnök Kunszenfmárlon. M. Bánhidy Antal műszaki tanácsos Szatmár. Nagy János ny. árvaszéki irattárnok Kiskunfélegyháza. Dr. Stern Ármin fogorvos Banja-Luka (Bosznia ] Stross Salamon m. kir. áll. vas. fő ellenőr Budapest. Dr. Szundy Károly kir. tanácsos, a Helvetia igazgatója. Tarjány Béla föld­birtokos Kiskunfélegyháza. Dr. Térjék Gábor kir. jár. bir. elnök Bácsalmás. Dr. Vermes Dezső ügyvéd Balatonboglári. Székely­udvarhelyiek: Kacsó András erdőtanácsos Tata. Dr. Porst Kálmán reálgimnáziumi igazgató Kiskunfélegyháza. 25 éves: Eiszler Emil foszámtanácsos Budapest. Dr. Ivácskovics Mátyás ügyvéd Kolozsvár. Dr. Névy Gyula ügyvéd Kiskunmajsa. Poór Sándor tanár Budapest. Prém Peter plébános Torda-Banát, Dr. Ság Sándor orvos Budapest. Szabó István kir. építési felügyelő Szombathely. Dr. Székely Sándor ügyvéd Budapest. Veress Gyula főszolgabíró Békéscsaba. 20 éves: Dr. Bense Dezső p. ü. tanácsnok Budapest. Döme István kir. k. főállatorvos Szeged. Dr. Kálmán Endre ügyvéd Budapest. Kocsis György húsz. Őrnagy Tóváros. Makay fenő postafőtiszt Kiskunfélegyháza. Dr. Rózsa Lajos ügyvéd Kispest, Dr. Szabó Kálmán muzeumőr Kecskemét. Dr. Szegd Izidor ügyvéd Uj Kécske. 15 éves: Bálint József m. kir. honv. százados Budapest. Dr. Cholnoky Endre m. kir. rendcírkap. Kecskemet Dr. Kárpáti Károly ügyvéd Kiskunfélegyháza. Körössy Gyula földbirtokos Kiskunfélegyháza. Politzer Imre hírlapíró a Pesti Hirlapnál Budapest. Dr. Spiller Dezső ügyvéd Kiskunfélegyháza. Dr. Szarvas András kórházi fő­orvosigaz ga'ó Kecskemét. Dr. Tóth László p. ü. tanácsnok Kis­kunfélegyháza. Vesszösi Béta laptulajdonos Kiskunfélegyháza. 10 éves; Barta Ernő gazdatiszt Orosháza. Dr. Boda Antal bánya- mérnök-geologus főisk. tans. Sopron. Dr. Csitári János ügyvéd Kiskunfélegyháza. Csukás Kálmán oki. mérnök Budapest. Koper- niczky Lajos tüzér főhadnagy Hajmáskér. Kupecz Ödön honv. főhadnagy Szeged. Dr. Peregi József ügyvéd Kiskunfélegyháza. Dr. Szirák Ferenc reálgimn, tanár Kiskunfélegyháza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom