Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1921

8 VI. o. tanuló, a Jubileumi Alap 60 K kamatát Kis Balázs IV. o. tanuló, az özv. Vargháné Ulrich Mária-féle alapítvány 60 K ka­matát Fantoly István VIII. o. tanuló, a Szabó Lajos-féle alapítvány 57 K 89 fillér kamatát fele részben Horváth Gergely VII., fele részben Fazekas János IV. o. tanuló kapta. A Szabó S. József-féle alapítvány kamatát dr. Tarjányi Gyula földbirtokos úr Porst József V. o. tanulónak adta, mely most 213 korona. A városi Tanács adományozási jogához kötött alapítványok kamatait a következő tanulók kapták: a Maár Audrás-féle alap 26 K 12 f. kamatát Ke­lemen József II. o., a Tarán-féle alap 37 K 62 f. kamatát Sallai László IV. o., a Zborovszky-féle alap 274 K 11 f. kamatát négy egyenlő részben : Virágh György I. o., Tóth Imre II. o., Zselénszky Béla I. o., Rácz János I. o. tanulók, a Petőfi-féle alapítvány 59 K 90 f. kamatát Éber Zoltán VIII. o., a Krisztmann-féle alap 23 K 17 f. kamatát Szeinerédi Pál VI. o., a Mallár-féle alap 17 K 39 f. kamatát Nánási Sándor IV. o., a Molnár Sándor-féle alap 8 K 76 f. kamatát Csendes János IV. o., a Hosszu-féle alap 28 K 11 f. kamatát Bondor Antal III. o., az özv. Kalmárné-féle alap 602 K 04 f. kamatát Szabó Lajos Vili. o., a Szivák Imréné-féle alap 28 K 95 f. kamatát mint rokon Biró László VIII. o., a dr. Szivák Imre-féle alap 28 K 95 f. kamatát Forgó Ferenc I. o., a Molnár Imréné-féle alap 30 K 19 f. kamatát mint rokon Porst László VII. o., a felszámolt Villamos társaság 30 K 49 f. kamatát Mikes István VIII. o., az Eszes-féle alap 7 K 22 f. kamatát Éber Zoltán VIII. o. tanuló, a congr. praef., a Feuer Béla-féle alapítvány 52 K 50 f. kamatát Rázsovitz József VIII. o. tanuló. A Jókay-féle alapítvány 31 K 37 f. kamatát Éber Zoltán VIII. o. tanuló kapta. A Hoffer Adolfné-féle alapítvány ez évi kamata pályamunka hiányában e tanévben nem adatik ki. Új alapítványok intézetünkben. A lefolyt tanévben intéze­tünkben a következő alapítványok létesültek: Frank Ignác nagy- kereskedő boldogult fia, dr. Frank Sándor emlékére, aki intéze­tünk jeles tanulója volt, 10,000 koronás alapítványt tett. Némedi Varga Vince földbirtokos 10,000 koronás családi alapítványt tett. Özv. B. Szabó Mihályné, utóbb férjezett dr. Madarász Jenőné szül Sikari Kovács Zsuzsika első férje emlékére 10,000 koronás ala­pítványt tett. Grünfeld B. J.-né 600 koronás alapítványt tett. Özv. Juhász Orbánná szül. Iványi Mária a Piave hullámában elveszett fia, Juhász István emlékére, aki intézetünk növendéke volt, 3000 koronás alapítványt tett. Az intézethez kötött összes alapítványok értéke jelenleg 86.290 korona. A tanév bezárása. A tanévet június 29-én ünnepélyes Te Deum-mal zártuk be. Utána kiosztottuk a tanulmányi értesítőket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom