Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1919

13 Gyorsírás. A háborús viszonyok miatt félbeszakadt gyorsírás tanítását ez év­ben újra megkezdtük, ltjaink átértve a gyorsírásnak az életben mind­inkább mutatkozó fontosságát, szép számmal és nagy lelkesedéssel álltak Gabelsberg zászlaja alá. Haladók nem voltak. A kezdők a reform­gyorsírás levelező részét tanulták s jó sikerrel el is végezték. IX. X. Érettségi vizsgálatok. Jelen tanévben két érettségi vizsgálatot tartottunk. Egyet a 103,252. sz. min. rendelet alapján szeptember hó 9., 10. és 11-ik napjain. Ezen a rendelet értelmében dr. Porst Kálmán igazgató elnökölt. A vizsgázók csak a magyar nyelvből tettek írásbelit. Ered­mény : jelesen érettek: Katona István, Katona Margit; jól érettek: Andrásy József, Ágai Ernő, Forgó Gábor, Giinczler Margit, Kalmár Ilona, Szalay Margit; érettek: Herédi Szabó Károly, Krébecz József, Kiss Margit, Némedi Varga Gáspár, Pekó Ferenc, Szabó József. A tanévvégi érettségi vizsgálatokat, még pedig az írásbelieket június hó 7., 8. és 9-ik napjain, a szóbelieket június hó 17., 18., 19. és 20-ik napjain tartottuk meg Madzsar Gusztáv tank. kir. Fő­igazgató úr elnöklete alatt. A vizsgálatok eredménye: jelesen éret­tek : Dobák Béla, Katona György, Paár János; jól érettek: Feuer Fülöp, Kanyó Mihály, Kiss Lajos, Körösi Pál, Porst Kálmán, Szil- vay Gyula, Ungvári Endre; érettek: Beregi Sándor, Dinnyés András, Kalocsai József, Krébecz Jenő, László István, Mácsay Ferenc, Ónodi Ilona, Retkes József, Rőfi Károly, Szabados Ferenc, Szabó Károly, Tarjányi Gyula, Tábi József, Tóth József, Ulrich József. Hat tanulót a bizottság szeptemberi javítóra útasított, egy tanuló a szóbeliken nem jelent meg. Ezen tanuló írásbeli dolgozatainak érvényességét a bizottság 1921. június 20-ig tartotta fenn. írásbeli dolgozatok voltak a magyarból: „Arany János, mint ballada költő.“ Jeles 7, jó 8, elégséges 17. Latinból: Ciceró Cato Maior 22., 79. Jeles 10, jó 7, elégséges 13, elégtelen 2. Mathematika: valaki 12 év alatt minden év elején 100 K-t helyez el pénzintézetben: a 12 év után még ott hagyja 10 évig, mily nagyra nő a tőke 22 év alatt 5% kamatos-kamat mellett? Geometriai: tangens tétel alkalmazása egy tó hosszúságának kiszámításánál: a) 3* 1264 m., b) 4358, y =78°, 12’, 36”. Jeles 9, jó 7, elégséges 16. [BD

Next

/
Oldalképek
Tartalom