Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1916

XIII. Érettségi vizsgálatok, A VIII. osztálynak volt összesen 8 rendes és 5 magántanulója. Osztályvizsgálatot tett összesen 8 rendes és 5 magántanuló. A ren­des tanulók közül a februárban megtartott népfölkelői bemutató szem­lén alkalmasnak találtatott 6 tanuló. E hat tanuló a februári össze­foglalások befejeztével osztályvizsgát és márc. 1-én érettségi vizsgá­latot tett a 2257/1917. ein. sz. min. reu alapján. Jelesen érett: Lengyel Imre és Zombor Béla; jól érett; Krausz Lajos és Wiszt Károly; érett: Bakos István és Bleier Endre. A 2257/1917. ein. sz. min. ren. alapján tartott hat hetes tan­folyamon részt vett 1 tanuló, ki április 14 én érettségi vizsgálatot tett jeles eredménnyel. E tanuló Lőrincz Lázár. Az évvégi rendes érettségi vizsgálatok Írásbeli része május 14, 15 é? 16-án, a szóbeli május 29-én volt. Jelesen érettek: Eyszrich Theodora, Feuer Imre, Gaal Lajos, Kuntz Zsuzsanna, Molnár Etelka, Szerelemhegyi Olga. Jól érett: Kudar Anna. Egy tanuló a szóbeli­től visszalépett, egy tanuló egy tantárgyból javítóra utasittatott. Orr Sándor t. hadnagy a görög nyelvből jó eredménnyel kiegészítő érettségit tett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom