Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1915

XV. Érettségi vizsgálatok. A VIII. osztálynak volt 20 rendes és 7 magántanulója. Osztály­vizsgálatot tett 20 rendes és 7 magántanuló. A május havában meg­tartott népfölkelői szemlén a bizottság a VIII. o. tanulók közül tény­leges katonai szolgálatra alkalmasnak talált 14 tanulót, kiknek 48230/ 1916. V. o. számú min. rendelet értelmében a f. évi május 13-án tartott értekezlet érettségi bizonyítványaik érdemjegyeit megállapította s az érettségi bizonyítványt kiadta. Jelesen érettek: Kenéz Miklós, Pázsit Ödön, Steiner József Endre. Jól érettek: Dobák István, Fiseb Emil, Gaál Endre, Kárpáti Imre, Kudar László, Szécsén Andor. Érettek: Baghy György, Feuer János, Göndöcs Gyula, Hanel Károly, Kalmár Gyula; összesen tehát 14 tanuló. Móczár Ferenc a 2053/1915. sz. főigazgatói engedély alapján a VIII. osztályról 1915. augusztus 12-én vizsgálatot tevén, részére a 913/1915. ein. számú rendelet alapján a hadi érettségi bizonyítvány kiadatott. Jól érett, Boda Antal a 3336 1915. sz. főigazgatói engedély alapján 1915. vovember 22-én a VIII. osztályról magánvizsgálatot te­vén, a 2232/1915. ein. számú min. rendelet alapján, 1915. november 25-én részére a hadi érettségi bizonyítvány kiadatott; jól érett. Hadi érettségi bizonyítványt kapott e tanévben összesen 16 tanuló. A népfölkelői szemlére nem kerülő, avagy alkalmatlannak talált rendes és magántanulók közül 12-en jelentkeztek rendes érettségi vizsgálatra. A kir. főigazgató úr az Írásbeli vizsgálatok idejét 1916. május 15., 16. és 17. napjaira tűzte ki. A tételek a következők voltak: 1. A magyar nyelvből: „Petőfi leíró költészete.“ Kidolgozta 12. Eredmény : 5 jeles, 4 jó, 3 elégséges. 2. A latin nyelvből: „M. Tull. Cic. orat. pro Sulla caput 30. ‘ Kidolgozta 12 tanuló. Eredmény: 2 jeles, 3 jó, 5 elégséges, 2 elég­telen. 4*

Next

/
Oldalképek
Tartalom