Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1915

X. Az ifjúsági „Petőfi“ önképzőkör. Önképzőkörünk az elmúlt évekhez hasonló szellemben és keret­ben munkálkodott ezen tanévben is. Az 1915 — 16. tanévre a kör ügyeit vezető tisztikar 1915.. szep­tember 14-én a következőképen alakult meg. Elnök: Benkő Béla VIII., titkár: Steiner József Endre VIII., főjegyző: Léderer Kálmán VIII., aljegyző. Eeuer Imre VII., pénztárnok : Zombor Béla VII., ellenőr: Czájlik Ferenc József VIII., háznagy: Baghy György VIII., könyvtár­nokok : Benkő Béla VIII., Steiner József Endre VIII. és Gaal Lajos VII. oszt. tanulók. Az V. és VI. osztály tanulói önképzőkörünknek pártoló, a VII. és Vili o. tanulói pedig rendes tagjai voltak. Rendes üléseken kívül díszgyűléseket is tartottunk. Díszgyűléssel adóztunk néhai felséges királyasszonyunk, Erzsébet emlékének novem­ber 19-én a következő műsorral: Műsor: 1. Himnusz. Előadta a vegyeskar. 2. Ünnepi beszéd. Tartotta: Dr. Porst Kálmán igazgató úr. 3. Erzsébet királyné emlékezete. Melodráma Fáik Richardtól. Szavalta: Kalmár Gyula VIII., zongorán kísérte: Feuer Imre VII. o. t. 4. Felolvasás. Tartotta: Steiner József Endre VIII. o. t. 5. Megölték. Irta: Honthy István. Szavalta: Lőcsei Géza VII. o. t. 6. Rákóczy Ferenc imája. Előadta a vegyeskar. Önképzőkörünk 1916 január 6. és 9-én úgy erkölcsileg, mint anyagilag kitűnően sikerült „Háborús Délutánt“ rendezett a Kárpá­tokban építendő „Diákfalva“ javára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom