Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1914

12. A Jókai-féle alapítvány 68 71 K kamatát kapta Kukányi Béla Vili. o. tanuló. 13. A felszámolt villamos részvénytársaság-féle alapítvány 4T26 K kamatát kapta Czintula Elek VIII. o. tanuló. 14. A Kalmár Józsefné-féle alapítvány 660 66 K kamatát kapta Szalay Gyula VIII. o. tanuló. 15. A Szabó Lajos-féle alapítvány 128‘24 K kamatából fejenként Ö4'12 K-t kaptak Tóth Ernő VI. o. és Szabó József III. o. tanulók. 16. Az Eszes István-féle alapítvány 9’92 K kamatát kapta Ta­kács József Vili. o. tanuló. 17. A Molnár Sándor-féle alapítvány 38'99 K kamatát kapta Dobák Dénes IV. o. tanuló. A tanári testület adományozási jogához kötött alapítványok ka­matait a következő tanulók kapták : 18. A Hoffer-féle alapítvány 50 K kamatát kapta Orr Sándor VII. o. tanuló. 19. A Közgazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság alapítvá­nyának 50 K kamatát kapta Borda Lajos II. o. tanuló. 20. A Jubileumi-alap 50 K kamatát kapta Zólyomi Simon VII. o. tanuló. 21. A dr. Molnár József-féle 50 K segélyt kapta, mint iparos szülők gyermeke Takács József Vili. tanuló. 22. A Feuer Lőrinc féle alapítvány 50 K kamatát kapta Hoffer József VIII. o. tanuló. 23. Az Ulrich István-féle alapítvány 22 K kamatát kapta Ulrich József II. o. tanuló. A nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr 68541/1914. számú rendeletével Zombor Béla V. és Tóth Ernő VI. o. tanulóknak egyenként és fejenként 180—180 K tanulmányi segélyt utalványozott a győri árva-alapítványból. A folyó 1914/15. tanévben a következő jutalmazások és segé­lyezések történtek : A nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr Zombor Béla VI. o. tanulónak a 47515/1915. V. ü. sz. rendeletével 120 K tanulmányi segélyt engedélyezett a „Váczi püspök“-féle ala­pítvány terhére. A városi tanács f. évi 10256/1915. ki. sz. véghatározatában a kö­vetkező érdemes tanulókat részesítette jutalomban, illetve segélyben :

Next

/
Oldalképek
Tartalom