Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1911

XV. Érettségi vizsgálatok. Az érettségi írásbeli vizsgálatokat 1912. évi május hó 13., 14. és 15-én tartottuk meg. Az érettségi vizsgálatra jelentkezett 17 tanuló, ezeken kívül még egy tanuló a 766—1912. sz. főigazgatói enge­délyijei javító vizsgálatot tett a latin nyelv- és irodalomból. írásbeli tételek voltak: Magyar nyelv és irodalomból: Katona József Bánk- bánja és főbb szereplőinek jelleme. Eredmény: 7 jeles, 6 jó, 4 elégséges. A latin nyelv és irodalomból: Cicero, Cato Maior de senectute 22. Eredmény: 4 jeles, 4 jó, 7 elégséges, 2 elégtelen. A mathematikából: 1. Valamely egyenes csonkakúp felszíne 2694'9 cm.2, alapjának sugara 12'5 cm., fedőlapjá­nak sugara 6 cm.; mekkora a köbtartalma ? 2. Egy föld­birtokért igér A 600,000 K-t, B 696,000 K-t fizetne három év múlva kamat nélkül és C fizetne 20 éven át minden év végén 47,550 K-t. Ki Ígért legtöbbet, ha 5%-os kamatos kamattal számítunk? Eredmény: 6 jeles, 4 jó, 6 elégséges, 1 elégtelen. A szóbeli érettségi vizsgálatokat 1912. junius 3. és 4-én tartottuk meg nagyságos Medgyesi Lajos zalaegerszegi áll. főgimn. igazgató ur elnöklete alatt. A bizottság az írásbelit tett tanulókat mind szóbelire bocsátotta. Az érettségi vizsgálat végeredménye a következő: Jelesen érettek: Bán Imre, Eyszrich György, Feuer Ernő, Julesz Jenő, Szarvas István, Újvári László,

Next

/
Oldalképek
Tartalom