Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1910

- 48 — Bindfeld Béla, VI. o. t., a szegedi, pesti és ungvári pályázatokon könyv- és: oklevéljutalmakat nyert.. Franki Géza, VI. o. t., a szegedi versenyen 120-as fokon oklevelet nyert. Füredi György, VI. o. t., a pesti versenyen oklevelet, a szegedi versenyen 120-as fokon I. díjat, a„ szegedi és pesti pályázatokon oklevél-, illetőleg könyvjutalmat nyert. Schweitzer Imre, VI. o. t., a szegedi versenyen 120-as fokon első díjat nyert. Váradi Miksa, VI. o. t., a szegedi versenyen 70-es fokon és a szabatos pályázaton oklevelet nyert. Léderer Győző, V. o t., a szegedi versenyen 70-es fokon és a pályázaton oklevelet nyert. Blasz Béla, IV. o. t., a 70-es fokon oklevelet nyert. Feuer István, IV. o. t. és Policzer Zoltán IV. o. t., a szegedi versenyen 120-as fokon könyvjutalmat, a szegedi és pesti pályázatokon okleveket nyertek; azonfelül még az utóbbi oklevelet nyert Budapesten 120-as fokon. Tankönyvül szolgáltak: a levelező részre: Forrai Soma; a vitairásra : Szőke Sándor tankönyve. A gyorsirá- szatot Pál Károly rendes tanár tanította. Szabadkézi rajz. III. és IV. osztály. Hetenkint 2 óra. Tananyag: Stilszerű síkékítmények rajzolása és festése. Tanár : Kunz Béla. Ének-tananyag. I — Vili. osztály. Elméleti rész: A zenei hang. A zenei hangok osztályozása. Az emberi hang. Az éneklés módja. A zenei hangok főtulajdonságai. A vonalak. A vonal­közök. A vonal alatti és fölötti hangjegyek. A hangjegyek beosztása. Ütenyezés. A hangközök. Kemény hangsorok. Lágy hangsorok. Éneklési gyakorlatok. — Gyakorlati ész: Hymnus. Szózat. Köszöntő-dal. Erzsébet királyné

Next

/
Oldalképek
Tartalom