Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1909

- 63 — mint intézetünk mindenik jótevője nemes szivűségükért in­tézetünk hálás köszönetét. Ajándékozások. A tanári könyvtár részére: A nagymélt. Vallás- és Közoktatásügyi Ministeriumtól: III. Béla király és hitvese, Antiochini Anna emlékezete. — Az egységes jogosítású középiskolai szakértekezlet jegyzőkönyve. — Bacsányi Já­nos és kora czímű munkák. — Kőrös Endre : Kudrun. — X-j-J.-tól: Népoktatásunk szervezése és újabb törvényhozás szüksége. U.-attól: Teendők a középfokú oktatás terén. — Dr. Kovács Dénes : Kossuth Emlékalbum. — Dr. Tóth György, kecskeméti kegyesrendi főgimn. igazgató úrtól: Horváth Cyrill : Szépirodalmi munkáit. Az ifjúsági könyvtár részére: A helybeli Kaszinó Egye­sület a Vasárnapi Újságot és az Ország-Világ egy-egy év­folyamát ajándékozta. A pénz- és éremgyüjtemény részére régi pénzeket és Kossuth bankókat ajándékoztak: Farkas József, Fantoly Gyula, Keserű Imre, Kurucz András, Lederer János, Lövey Erzsi, ifj. Mihálovits Alajos, Molnár Béla, Nagy M. Ferencz, Sallai Márton, Sallay József, Szegi Imre, Szentkirályi Tóth József, Vajay József, továbbá a következő tanulók: I. oszt. Fisch Sándor, Jeszenszky József, Krausz Lajos, Lengyel Imre, Mikó Imre, Nánásy János, Tóth István, Viszt Károly, Zsihrita Sándor. II. oszt. Bajnóczy Antal, Babusa Kálmán, Bencsik Károly, Bleuer Emil, Dobák Dezső, Fisch Emil, Fischer Ferencz, Hanel Károly, Hoffer Pál, Lacsny Endre, Miklós György, Szegi Sándor, Szelhoffer József. III. oszt. Barta Ernő, Blasz Béla., Bibok Bálint, Bogyó István, Boros Lajos, Csitári János, Erki József, Grósz István, Grünwald Imre, Herédi Szabó Károly, Kudar Ottó, Kupecz Ödön, Politzer Zoltán, Rottenstein Miksa, Weisz József. IV. oszt. Csajkovits Sándor, Dobák Ferencz, Drahos Ferencz, Fisch Jenő, Hoffer József, Klatnek Heinrich, Kun Endre, Mészáros Imre, Ónody József, Rosner István, Takács József, Viola Gábor, Weisz Jenő. V. oszt. Franki Géza, Kanizsai Nagy Imre, Pintér József, Schwartz Sándor, Váradi Miksa. VI- oszt. Bleuer Imre, Czájlik László, Eyszrich György, Rotten

Next

/
Oldalképek
Tartalom