Ki nem adott Közlemények, 1939. július-december

1939-07-01 [1892]

Bo K/Ho A MTI belgrádi tudósítójának megjegyzése: A L>,csek-Cincai-Mcikovics találkozóhoz a következőket fűzi: Ezek az értesülések részben ellentmondók. A találkozóról se&uiii­f éle hivatalos közleményt nem sdták, sőt a megbeszélések tényét : s titok bon tartották. Y Pj/Ho/Zs London, június 30. /Havas/ . . . , Beavatottak téliesen fantasztikusnak" minősítik az-akat a híreket, amelyek szerint a hadügyminisztérium értesítette a szárazföldi hadsereg tagiait, hogy a ny .r vegére esetleg riadóra készüljenek fe], bgyebkéat s hadügyóiniszt er a Ital kot hónappal ezelőtt közölt tervek sze­rint a szárazföldi hadsereg *a a tartalékosok órir'si szí* ma miatt külön, bozo tartamú kiképzések nell étesniök a rpndes évi kiképzésen kivül, aiae 1 " re a szárazföldi katonákat kötelezték. Széknek az intézkedéseknek köszön­riadSra°Mslen 6 ?J!! ÁW/ B ^ * 8 í*** zfmi hadsereg minden estleges" A MTI londoni tudósítójának megjegyzése: A\beszéd monumentális arányú volt, nem éleshangu, de mind­amellett rlszletesen polemizált, különösen a Göbbels féle betéritási " beállítással szemben. Ezeket a részeket kihagytam, miután az MTI kiadá­sai számára amugyis hasznavehetetlenek lettek volna. n/y A .n 1939 június 29 . 20 6 29 p ~ L Bl/Vv Rácz dr. üzenete: Kérnék alkalomadtán tájékoztatást Wünscher vezérigazgat6 ur hogyléte felől, ugy az itteni Hangya-fiók, mint saiátmagam számara. Kérjük tolmácsoljak őszinte sajnálkozásunkat és jókívánságainkat. 1939. junivi 30. 19.08 > /A ^ángyánál a beszélgetés után már nem volt senki s igy a jókívánságo­kat stb. Őméltósága titkárának nem adhattam át. Lakásán csak a személyzet., van, annyit mondtak, hogy tudomásuk-szerint vasárnap jönnek haza. - Blas-/ Ajte.y dr. üzeni Ziüimer őméltóságának: Ma reggel sem a fizetését, som ~z olasz-román ve suti jegyeket nem kapta meg. Mély tisztelettel kéri tehát Zimrner üméltóságát, hogy szabadságáénak megkezdését ügy-két nappal későbbre elhalasztani szi­ve sko<?j ék, amig a kért és a várt dolgok megérkeznek. 1939 június 30. Szf/Vi A o- V/Zs Paris, június 30. /Magyar Távirati Iroda/ A Journal dos Dehats vatikánvárosi távirataismorteti a Szentatyának a ma Tar zarándokok előtt elmondott beszédét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom