Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1874

14 Kavasch Vilmos Kéler Victor Korschelt Gusztáv Leichtag Izidor Lind Károly Maczkó Pál Meszjár Pál Mihálik Miklós Nemnaim Máuó Pacziger Ki vin Preiser Lipót Fóliák .Jakab Rákóezy István Reinitz Izidor Renner Pál Repászky István Roth Lajos Schneider József Schnei Vilmos Schnitz Gyula Scholtz Gyula Samu Schwarcz Károly Sexty Elek Stenczel György Szabó Sándor Szalay Károly Szibrinyi Árpád Teltsch Kornél Trögler Sándor Urbany Gyula Vájsz Gyula Valentin Antal Venetianer Ignác,z VVeisz János VVeiszlovics Ede Wolf Lipót Zacher Gyula Zgút Péter. Magántanuló k: Rácz Lajos Sztoleida Antal Weber Samu. II. osztály Augusztin Rezső Bartsch Ede Beer Sándor Bresel Pál Osánki Géza Cserópy Árpád Bemek Antal Dobsa Michály Dubovszky, Adolf Emericzy Árpád Ealticskó Alárton Fuszgiinger (fyula Führer Illés Gresch Gyula Grózer Lajos Gutmann Samu Györy Lajos Hoszú Tamás •Jakobovics Mór Jánosy Hugo Karsa Ferencz Král András Kűrv Andor Lauf András Lővey Elek Maehnyik Andor Marcsek Aladár Matiksch Albert Mocsáry Pál Pálka Kálmán Passiuth Vincze Philadelphy Mór Fóliák Rudolf Polnisch Jenő Polomeez János Puky István Puskás József Putnoky József Reinitz Ármin Roth Gyula Both János Scholtz Raimund Schwarcz Aladár Schweiger Boldizsár Sommossy Mihály Steiner Imre Stock inger Ferencz Stodola Emil Stotter Jakab Sziffi Gyula Szlabey Mátyás Szlavkovszky Ede Tatár János Topperczer Albert Topperczer Rezső Újhelyi Menyhért Visny Samu Vozáry Béla Zinn Dávid. Magántanulók: Herbst Simon Herz Jónás Herz József Litmann Simon Lőrinezy László Roth Aliksa Roxer Jenő Sebőnviszuer Szilárd Wiinschendorfer Kálin. III. osztály Adamczyk Szaniszló Adriányi Adolf Ambrózy Albert Ballás .Mátyás Baloghy György Bartsch János Bódy János (’botlás Fái Dauielis Samu Domokos Kálmán Dsurnik Ferencz Fábry Kornél Faix Mihály Franke Miksa Gallay András Györy Lajos Horváth .János Hunszdorfer János .Jánószky László Jánószky Pál Kohut János Kompis Péter Kornhauser Adolf Kostenszky Pál Krieger Lipót Krnó János Kuszmann Gyula Kutchera Árpád Landiger Robert Lindtuer Ármin Lipták Tivadar Losonczy Albert Maróthy Pál Mich na Imre Müller Lajos Xitsch Mátyás Ondrus János Pajer Sándor Peterdy József Filisy Zoltán Porsolt Károly Prokopy Vilmos Scholtz Mihály Sexty Ödön Siró Zsiga Somlyody István Szalagyi Emil Topperczer Károly Weisz Jakab Zimmermann Endre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom