Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1874

15 JVl a g á n ta n u 1 ó: Klein Jakab. IV. osztály. Barthó Michály Bendess Jenő Böszörményi Zoltán Brun Ádám Cseh István Bénijén Michály Dobos Ferenc/. Frank Géza Führer Pál Gallay János Goldmaun Adolf Jakobovics Aliksa Kantba József Kasztner János Kereszthury József Kmetty Mátyás Kühbecher Albert Lengyel Gyula Losonczy Árpád Makay Sándor Medveezky István Medzihradszky Milos. Nagy Lajos Prókopa Viktor Reich Sándor Reuss Emil Selling János Sipos Viktor Sohajda Géza Somosy György Szontágh Sándor Tóth Albert Tóth Ferenc/. Triletz Gyula Trompler Ernő Vesz.etsky Izidor Zipser Mór. V. osztály. Alexander János Buzik Gyula Czibur Károly Daxner János Evva Ödön Forberger László Herz Alfréd Herz Bertold Herz Simon Hrobon János Király István Kirez Jakab Koós János Kozempel Ede Kuusch Mátyás Kutlik József Lehoczky János Marikovszky Sándor Markovics Gyula Maróthy Sándor Mocsáry Géza Nagy Márton Ondrusz. János Papolczy Ferenc/. Polacsek Sándor Puky Géza Rátz István Rauchvverger Ármin Regitkó Sándor Scholcz László Schőnviszner Kálmán | Skultéty Ágoston Szakács Lajos Wenk Gyula Zwicker László. Ál agán tanuló: j Luby Sándor. VI. osztály. Ágoston Balázs Andrej kovics 1 stván Belényessy László Csató Lajos Csiky Gusztáv Danis Lajos Daxner Iván Emericzy (ivő/.ő Ganovszky Pál Gáthy Albert Horeczky Aladár Hűvössy Lajos Iváncsó Bertalan Jármy Miklós Jung Sándor Kohn Lipót Kis János Kubányi András Lakos Gyula Lang József .Makay Béla Nagy Sándor Nyikora József Rajzos János Pékáry Ferencz Schwarcz Lajos Simon Ede Daniéi Simon Ferencz Singer József Solcz Béla Strom pf Pál Szabó Gyula Szemere Attila Tóth Kálmán Zsiday Daniéi VII. osztály. Alexander Béla Báthory Vilmos Bészler Károly Beszterezey Kálmán Blázy Kálmán Boldoghy Aurél Breitner Samu Ehrlich Adolf Emericzy Károly Fábry János Farkas Gyula Führer Ödön Gyüre László Hajtsch Samu Hensch Andor Hódy János Hollaender Mór Jánoska György Kálmán Pál Kasztner Albert Keresztessy György Knodt Gusztáv Koz,may Dezső Kűry Géza Lerseh Kornél Marusák Pál Nagy Gábor Novák Pál Pekárik János Pilisy László Polsch Lajos Probstner Alfréd Riszdorfer József Sulcz Endre Szabó Imre Szabó Károly Szánt hó Dezső Szánthó Lajos Sziklay Gyula Tóth Daniéi. Ál a g á n tanuló: Vargha Kristóf. Vili. osztály. Biró Elek Bódy Antal Bradovka Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom