Újpesti Napló, 2014 (8. évfolyam, 1-45. szám)

2014-01-10 / 1. szám

Köztér Kedvező változások az új esztendőben Több, a családokat és a munkaválla­lókat is pozitívan érintő változás lé­pett életbe január 1-jétől: nőtt a mini­málbér és a nyugdíj, bevezették a gyed extrát, valamint emelkedik a szociális és gyermekvédelmi dolgozók bére is. A minimálbér összege január 1-jétől 101 500 fo­rint, míg a szakmunkás-bérminimum 118 ezer fo­rintra módosult. A közfoglalkoztatottak esetében az inflációkövető béremelés és a kiskeresetűek adó­csökkentése együttesen hat. A szakképzett közfog­lalkoztatott garantált bére bruttó 99 100 forint, az alap-közfoglalkoztatásért járó fizetés bruttó 77 300 forintra módosult. Idéntől a szociális, a gyermekvédelmi és gyer­mekjóléti ágazatban 91 ezer dolgozó bérét 5-11 százalékkal, azaz havi 6-17 ezer forinttal emelik meg, amelyet az érintettek márciustól kapnak meg, januárig visszamenőleg. Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő felidézte, a gyed extráról még tavaly novemberben döntöttek: a támogatási forma keretében a gyes és a gyed folyó­sítása mellett újra vállalható munka a gyermek egy­éves kora után. Testvér születése esetén a korábbi el­látások megmaradnak, így például két gyedre vagy két gyesre is jogosulttá válhatnak az érintettek egy időben. Hollósi Antal kiemelte: a diplomás gyed ese­tében az édesanya - aki a szülést megelő­ző két évben felső­fokú képzés nappa­li tagozatán két fél­évet teljesített - a gyermek egyéves ko­ráig jogosult a gyed­re. Később tovább folytathatja a tanul­mányait, gyermeké­nek hároméves korá­ig gyest kap, amely a minimálbér hetven százalékát jelenti.- A diplomás gyed egyrészt a felsőfokú alapkép­zésben, szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben tanulókat érinti; ők a minimálbér alapján kapnak gyedet. Azoknak, akik mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy doktori képzésben végeznek, a garantált bérmi­nimum alapján számítják a gyedet - tette hozzá. Emelkedett a nyugdíj: január 1-jétől az infláci­ót követő mértékben, 2,4 százalékkal nőtt a já­randóság mértéke, és ugyanennyivel emelkedtek a rokkantsági és a rehabilitációs ellátások, vala­mint a baleseti járadék is. Emellett közel nettó 40 ezer forintra nőtt az emelt összegű ápolási díj, és ugyancsak az idei évtől jelenik meg a kiemelt ápolási díj, amelynek összege közel nettó 48 ezer forint. Február 1-jétől havonta legfeljebb két alkalom­mal vehetünk fel ingyenesen készpénzt, hónapon­ként összesen százötvenezer forintig. Dr. Hollósi Antal figyelmeztet: január 20-ig kell megjelölni a kiválasztott bankszámlát, ezt az ügyfelek szemé­lyesen és az interneten keresztül is megtehetik. A képviselő a több helyen is olvasható adatvédelmi aggályokra reagálva hozzátette: sokaknak ennyi a tényleges fizetésük, az adatokat pedig bizalmasan kezelik. Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség hat és fél millió embert érint. MTI/MOA Kényelmesebbé válik a buszozás Február 1-jétől a 120-as busz megáll a Munkásotthon utcai megál­lónál. Az intézkedésnek köszönhetően a lakótelep kényelmesebben megközelíthetővé válik a városközpontba érkezők számára. Mint ismert, az Árpád híd felől érkező 120-as buszok az újpesti végállomás előtt csak a Nyár ut­cánál álltak meg, és noha a 30-as buszcsalád Munkásotthon utcai megállója szintén a járat út­vonalára esik, a buszok nem érintették; akik itt szálltak volna le, azoknak a városközpontból kel­lett visszasétálniuk. A lakossági megkeresésekre a polgármester kezdeményezte a megálló létesí­tését a BKK-nál. A BKK intézkedésének köszönhetően a 120-as busz új megállójával jobban megközelíthető lesz a lakótelep északi része, és csökken a gyaloglási távolság, emellett a megálló egyben kényelmes átszállási kapcsolatot jelent a 30, a 30A és a 230-as járatokhoz. Ugyancsak ismert: 2103. március 2-ától a 120-as buszra - hasonlóan a 147-eshez, érvényesí­tett jegy vagy bérlet felmutatásával - csak az első ajtón lehet felszállni, a járművezetőnél pe­dig vonaljegy kapható. MOA

Next

/
Oldalképek
Tartalom