Újpesti Napló, 2009 (3. évfolyam, 1-30. szám)

2009-09-21 / 18. szám

Programok és párthírek Párthírek INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 2009. szeptember 22-én, kedden 15-16 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz - MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Bejelent­kezés: H-P.: 11-18-óráig a 369-0905- ös telefonszámon. KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyula; Rádi Attila önkormányzati képviselők október 5-én hétfőn 17- 18-óráig tartanak fogadóórát. Bartók Béla október 6-án kedden 18-19 óráig; Koronka Lajos október 1-jén, csütörtökön 17-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Nagy István október 6-án kedden 16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., István út 11. Az Újpesti Fidesz szeretettel vár minden kedves érdeklődőt Ma­gyarság-tudat DVD estjére, ahol 2009. szeptember 25-én pénteken 18 órai kezdettel Jelenczki István- „Népek Krisztusa, Magyarország 1956" filmének l-ll része kerül vetí­tésre. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpádút 56.) www.ujpestifidesz.hu Boruzs András frakcióve­zető, egyéni képviselő (15. választókerület: Megyer- Székesdűlő) Tel.: 232-1501, Fax: 380- 6341, e-mail: boruzsa@ujpest.hu Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola, minden hónap első hétfőjén 16.30- 17.30 Kovács Sándor listás képviselő Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Is­kola, minden hónap első hétfőjén 16.30- 17.30 Szabad Demokraták Szövetsége Új­pesti Szervezet (1042 Bp„ Árpád út 56.) Tel.: 788-0802 (munkaidőben) E- mail: info@szdszujpest.hu . Kedden és csütörtökön 16-19 óráig személye­sen is várunk minden érdeklődőt. www.szdszujpest.hu A Jobbik újpesti szervezete szeretettel meghívja Önt és kedves családját, az Új Magyar Honfoglalás című ren­dezvényére. Vendégünk: Szegedi Csanád a Jobbik alelnöke, európa parlamenti képviselő és Kőházy „Fankadeli" Ferenc előadóművész. Időpont: október 4., 17 óra. Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest, Tavasz u. 4.) Pajor Tibor fogadóórája minden hónap első hétfőjén 18 órától a a Szent László tér 7. szám alatt. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom Önt ■MSZP és kedves családját szep­tember 23-án (szerdán) 17 órakor kezdődő Teadélutánra - egy rend­hagyó fogadóórára -, melynek hely­színe: Árpád Úti Iskola (IV. Árpád út 161-163.) Házigazda: Marsai Géza (önkormányzati képviselő) Jöjjön el egy kötetlen, baráti beszélgetésre! Kiss Péter országgyűlési képviselő RUHAOSZTÁS Az Újpest-Káposztásmegyeri Nőta­gozat 2009 szeptember 21-től 25-ig 14-17.30 óra között, ingyenes ruha­osztást tart a 1046 Bp., Nádor u. 1. sz. alatt. Mindenkit szeretettel várunk! „Ml ITT VAGYUNK!" „Ki mit tud?" Pódium rendezvényso­rozat nyugdíjasoknak Szinte hihetetlen, hogy hatodik évébe lép a „Mi itt vagyunk! Ki mit tud? Pódi­um" rendezvénysorozat, amit az Önök lelkesedése, kérése tovább éltet! Szeretettel várjuk mindazokat, akik résztvennének és bemutatnák tudá­sukat a következő kategóriákban: vers- és prózamondás, magyar nóta, dalmű, operett, énekkórus, táncdal, hangszeres, képzőművészet, fotó és egyéb szórakoztató kategóriákban. Jubileumi rendezvénysorozatunk ke­retében - valószínűleg a gálán fellé­pési lehetőséget biztosítva - tovább­ra is szeretettel várjuk mindazon nagyszülők-unokák, szülők-gyerme- kek jelentkezését, akik közösen sze­retnék bemutatni produkciójukat. Biztatjuk Önöket, bátran jelent­kezzenek, üdítő színfoltot varázsol­va a műsorba! Továbbra is szeretet­tel várjuk azokat az írásműveket, melyek életüknek legszebb, vagy legemlékezetesebb pillanatát örökíti meg. A szárnyaló gondolatot nem kívánjuk megkötni, a pályamű lehet vers és próza egyaránt. Kérjük azon­ban, hogy ennek terjedelme ne ha­ladja meg a három A/4-es gépelt ol­dalt. Érdemes próbálkozni, hisz a legjobbakat Jubileumi kiadványunk Ajánló/Program AZ ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ PROGRAMJAI KÖZÉPISKOLÁK XIX. BÖRZÉJE Szeptember 22-25. A rendezvényen 42 budapesti és Budapest környéki kö­zépiskola mutatkozik be a továbbta­nulóknak és szüleiknek. Nyitva tartás: 22-én 14-18 óráig, 23-24-én 10-18 órá­ig, 25-én 10-14 óráig. A belépés díjta­lan! Megnyitó: szeptember 22-én 14 órakor, a rendezvényt megnyitja Bélán Beatrix alpolgármester asszony. ZENESZÍNHÁZ Október 8., 10 óra: Három görbe le­gényke - A Holló Együttes gyermek­koncertje. A bérlet ára három előadás­ra: 1800 Ft. Jegy ára/előadás: 800 Ft. Bérletek szeptember 14-től, jegyek (korlátozott számban) az előadás kez­detéig válthatók. OVIS-SULIS SZÍNHÁZ Október 9., 10 és 14.30 óra: Világszép Nádszálkisasszony - A Nektár Színház előadása. A bérlet ára négy előadásra: 2400 Ft. Jegy ára/előadás: 800 Ft. Bérle­tek szeptember 14-től, jegyek (korláto­zott számban) az előadás kezdetéig válthatók. A KARINTHY FRIGYES ÁMK PROGRAMJAI CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ Szeptember 26., 10-12 óráig Esztrád Színház: A tücsök és a hangya című elő­adása. Az előadás után játszóházat tar­tunk. Belépő az előadásokra: 800 Ft/fő. Két éves kor alatt a belépés ingyenes. KISMAMA JÓGA A 90 perces gyakorlás közben a mamák megismerik saját testük igényeit, meg tanulják figyelni testük jelzéseit, ami szükséges a természetes vajúdáshoz és szüléshez. A speciális gyakorlatok lazít­ják a medence izmait, enyhítik a derék­fájás okozta panaszokat. Érdemes már a 13. hét után elkezdeni és egészen a szülésig gyakorolható. Pénteken: 18.00- 19.30 óráig, Díja: 1200 Ft/alkalom. CSÍ KUNG - TAI CSI TANFOLYAM Ősi, életerő-növelő mozgásművészet, a testi-lelki-szellemi harmónia eszköze, a stresszt csökkenti, frissít, nyugtat, erő­sít. Minden korosztálynak ajánlott egészségmegőrzésre, öngyógyításra, az életminőség általános javítására. Telje­sen kezdőket is várunk, a bekapcsoló­dási lehetőség folyamatos. Szerdán­ként 18.15-19.45 óráig. A bérlet ára: 5900 Ft/hó; diák és nyugdíjas bérlet ára: 4100 Ft/hó. DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM Elsajátíthatók a digitális fényképezés alapjai (fotótechnika, képszerkesztés, Photoshop használata). A tanfolyam két tantermi, elméleti oktatásból és egy külső helyszínen történő fotózásból áll. Szerdánként 17-19 óráig (3 alkalom). Bérlet ára: 5900 Ft/fő jegyzettel együtt. Kezdés: október 7-én, 17 órakor. ATLANTISZ JÓGA Több ezer év ősi módszereit helyezi új megvilágításba, a nyugati ember élet­módjának megfelelően. A tudatos lég­zés elsajátítása önmagunk mélyebb megismeréséhez vezet, és felszabadítja szunnyadó belső erőinket. Szerdán­ként: 18.30 órától. HARCI FITNESS Fogyasztó, alakformáló, izomfejlesztő, állóképesség-növelő edzés, 14 év felet­ti fiúknak és lányoknak hétfőn és szer­dán: 19-20 óráig. Díja: 5500 Ft/hó. ÚJPEST GALÉRIA Kocsis András Sándor kiállítása szep­tember 22-től, Horváth Dávid „képes Krónika a rendszerváltásról - ahogy én láttam" című fotókiállítás szeptember 17-től tekinthető meg az Újpest Galé­riában AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMJAI VÁLTSON BÉRLETET AZ ÚJPEST SZÍNHÁZBA! A bérletben megtekinthető 4 +1 meg­lepetés előadás: Galambos-Turcsán- Meskó: Kell 1 színház (2009. október 3. 19 óra), Eisemann-Szilágyi: Én és a kisöcsém (2009. október 31., 19 óra), Kishon: Házasságlevél (szervezés alatt), Brandon Thomas: Charley nénje (szer­vezés alatt) + 1 Meglepetés. A bérlet ára: 1-9. sor: 7000 Ft, 10-15. sor: 6000 Ft. ANGOL NYELVTANFOLYAM újra­kezdők részére. Időtartalma: 8 hét, he­ti 2 x 3 óra; összesen 48 tanóra. Foglal­kozások: megbeszélés szerinti napokon, az esti órákban. Tudásszint-felmérés, beiratkozás, tandíj befizetése szeptem­ber 30-án, 17:30 órakor. Részvételi díj: 31 000 Ft. (Legmagasabb iskolai vég­zettségét tanúsító bizonyítványát szí­veskedjen magával hozni!) Előzetes je­lentkezés, bővebb tájékoztatás a műve-

Next

/
Oldalképek
Tartalom