Újpest, 2006 (14. évfolyam, 1/331-20/350. szám)

2006-01-26 / 2. (332.) szám

PEST I 2006. január 26. „Énekeljetek együtt!” énekverseny Egyéni, 3. osztály (normál) I. Fehér Klára, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Pintérné Kézér Zsuzsa), 11. Deli Dalma, Angol Tagozatos Általános Iskola (Egerszegi Krisz­tina), ül. Lakatos Ágnes, Szűcs Sándor Általános Iskola (Salánki Gabriella), IV. Lukács Ivett, Megyeri Úti Általános Iskola (Telekné Oláh Mariann), V. Lakatos Nóra, Szigeti József Általános Iskola (Aranyosiné Zentai Gabriella). Egyéni, 4. osztály (normál) I. Zeld Alexandra, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Kuhmann Emese), II. Lehoczky Neszta, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Naszádosné Hegedűs Erzsébet), III. Tóth Bence, Szűcs Sándor Általános Iskola (Kisslk Barbara), IV. Kocsis Richárd, Benkő István Református Általános Iskola (Zenitsné Tóth Kriszta), V. Hermann Renáta, Bajza József Általános Iskola (Pogány Gyuláné), V7. Jancsik Dóra, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Jurkó Hona). Egyéni, 3-4. osztály (emelt szint) I. IvacsAnna, Pécsi Sebes­tyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Vass Veronika), ff. Bugyó Nikolett, Benkő István Református Általános Iskola (Guth Erika), 111. Matek Brigitta, Benkő István Református Általános Iskola (Guth Erika), JV. Rada Lili, Pécsi Se­bestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Vass Veronika). Csoportverseny, 3. osztály (normál) I. Fruchter Nikolett, Hirmann Blanka, Sárost Klaudia, Angol Tagozatos Álta­lános Iskola (Egerszegi Krisztina), ff Csuka Dominika, Jánosi Lilla, Tatai Dalma, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Fehémé Papp Ágnes), III. Bogdán Luca, Fris Dorottya, Simonfi Anna, Bajza József Általános Iskola (Zádorné Nagy Orsolya), ÍV. Faddi Vivien, Szabó Réka, Titkos Emília, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Prekly Józsefné), V. Bodó Réka, Braun Bianka, Sinka Dorottya, Megyeri Úti Általános Iskola (Szilágyi Zoltán­ná), W. Heigl Réka, Olajos Martina, Paszternák Adrienn, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (Pászti Károly). Csoportverseny, 4. osztály (normál) I. Fábián Dóra, Huszár Borbála, Keszthelyi Veronika, Bajza József Általános Isko­la (Goór Katalin), ff Babgh Edina, Lotz András, Leposa Patrícia, Angol Tagozatos Általános Iskola (Katona Andrea), III. Albert Mercédesz, Kiss Klaudia, Varga Zsu­zsanna, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Fe- hérné Papp Ágnes), ÍV. Gróf Wertheim Valentina, Motel Erika, Szabó Zsófia, Szőnyi István Általános Iskola (Mo­zsár Lívia), V. Marnék Júlia, Szemelveisz Nikolett, Tu- nyogi Krisztián, Szűcs Sándor Általános Iskola (Kissík Barbara), VI. Bámü Gábor, Kovács Bettina, Prazsák Petra, Erzsébet Utcai Általános Iskola (Kállai Éva). Csoportverseny, 2-3. osztály (emelt szint) í. Nagy András, Szeiber Vivien, Török Zsófi, Homoktövis Általános Iskola (Szaniszló Lajos), II. Fratsa Yasmine, Lamos Fanni, Trencsényi Zsaklin, Benkő István Református Általános Iskola (Guth Erika), III. Jankovics Kata, Maráth Viktor, Papp Henrik, Homoktövis Általános Iskola (Szaniszló Lajos). Csoportverseny, 4. osztály (emelt szint) í. Kleisz Viktória, Polgár Bálint, Réthy Laura, Homoktövis Általános Iskola (Szaniszló Lajos), ff Karczub Tímea, Katona Rebeka, Zanathy-Pintér Anna, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Vass Veronika), III. Annár Eszter, Futterer Anna, Tóbiás Ilona, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Vass Veronika), ÍV. Hatvani Anna, Sári Püer, Vogrovics Nikolett, Homoktövis Általános - Iskola (Szaniszló Lajos). Matematika 7. osztályosok í. Drótos Péter, Bajza József Általános Iskola (Kissné Kapocsi Tímea), II. Szőke Zsófia, Babits Mihály Böngészde Győztesek és helyezettek... A Pedagógiai Szolgálta­tó Központ összesítése alapján közreadjuk a kerü­leti tanulmányi versenyek I-VI. helyezettjeinek névsorát. A diákok neve mellett feltüntetjük isko­lájuk és - zárójelben - felkészítő tanáruk nevét is. Gimnázium (Martonné Czemmel Katalin), III. Kiss Andrea, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Papp La­jos), ÍV. Bodó Emese, Bajza József Általános Iskola (Kiss­né Kapocsi Tímea), V. Bogdányi Judit, Homoktövis Álta­lános Iskola (Varró Éva), W. Tar Bence, Babits Mihály Gimnázium (Marton Sándor). 8. osztályosok í. Gépész Zoltán, Babits Mihály Gimnázium (Földiné Veress Zsuzsanna), II. Marton Tamás, Babits Mihály Gimnázium (Földiné Veress Zsuzsanna), III. Szé­kely Anna, Angol Tagozatos Általános Iskola (dr. Kaszáné Kristály Klára), ÍV. Vágó Zoltán, Babits Mihály Gimná­zium (Kazinczyné Darnai Erzsébet), V. Szepesi Márk, Benkő István Református Általános Iskola (Holovics Ka­talin), W. Kukta Dóra, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Szilágyi Lászlóné). Angol S. osztály, nem tagozatos í. Al Khrashni Gábor, Benkő István Református Általános Iskola (Sajó Melinda), II. Kupcsik Fanni, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Hegedűs Hedvig), III. Jónás Barbara, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Barcziné Széles Zsuzsanna), ÍV. Ivánka Iván, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Barcziné Széles Zsuzsanna), V. Galgóczi Olivér, Benkő István Református Általános Iskola (Bánóczi Dóra), W. Péli Anna, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Ignácz Edit). 5. osztály, tagozatos í. Simonyi Gergely, II. Bíró Noémi, III. Szabó Csenge, mindhárman az Angol Tagozatos Általá­nos Iskola tanulói (Nyíriné Sonyócki Zsuzsa), ÍV. Jármai Alexandra, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Horváth Judit), V. Holtzspach Letícia, Szigeti József Általános Iskola (Sziröny Zsuzsanna), VI. Dorogi Dániel, Szigeti József Általános Iskola (Szirony Zsuzsanna). 6. osztály, nem tagozatos í. Gergely Máté, Bajza József Általános Iskola (Filep Hajnalka), íí. Kovács Márta, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Kocsis Tiborné), iff Magyar Eszter, Szűcs Sándor Általános Iskola (Hencz Gabriella), ÍV. Habibulla Zoltán, Benkő István Refor­mátus Általános Iskola (Sajó Melinda), V. Arvithis Geor- gios, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Bödőné Ga- rai Zsuzsa), W. Szabó Farkas, Bajza József Általános Iskola (Filep Hajnalka). 6. osztály, tagozatos í. Nagy Dominika, II. Némethy Nóra, 111. Gere Kristóf, mindhárman az Angol Tagozatos Általános Iskola tanulói (Kovács Petronella), ÍV. Szilágyi Ivett, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Horváth Judit), V. Borsós Bence, Szigeti József Általános Iskola (Widderné Toronyái Zsuzsanna), W. Erdődi Zsófia, Szigeti József Általános Iskola (Widderné Toronyái Zsuzsanna). 7. osztály, nem tagozatos I. RuzaAdél, Károlyi István 12 Év­folyamos Gimnázium (Ignácz Edit), íí. Tóth András, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Toldi Judit), III. Tóth Tamás, Bajza József Általános Iskola (Filep Hajnalka), ÍV. Fehér Anna, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Tóth Rita), ÍV. Kószás Attila, Benkő István Református Általános Iskola (Sajó Melinda), V. Vojtela Viktória, Német Tagozatos Általános Iskola (Dózsa Judit), W. Dankai Melinda, Szűcs Sándor Általános Iskola (Hencz Gabriella). 7 osztály, tagozatos I. Fakan Péter, Angol Tagozatos Általá­nos Iskola (Abonyi Brigitta), II. Sologian Inga, Angol Ta­gozatos Általános Iskola (Nagyné Véghseő Beatrix), III. Friedrich Dániel, Angol Tagozatos Általános Iskola (Nagyné Véghseő Beatrix), iff ÜrögdiÁbel, Szigeti József Általános Iskola (Szirony Zsuzsanna), ÍV. Kiss Andrea, Szigeti József Általános Iskola (Szirony Zsuzsanna),. V. Hajdú Viktor és Babgh Béb, VI. Pap Dávid, mindhárman a Könyves Kálmán Gimnázium tanulói (Kevin Shopland). 8. osztály, nem tagozatos í. Lukács Ingrid, Bajza József Általános Iskola (Szonntag Dávid), íí. Lászb Gergely, Bajza József Általános Iskola (Filep Hajnalka), Kis Barbara, Szűcs Sándor Általános Iskola (Hencz Gabriella) és Kiss Gábor, Angol Tagozatos Általános Iskola (Abonyi Brigitta), III. Csoknyay Tamás, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (Fazekasné Fally Mária), ÍV. Zák András, Megyeri Úti Általános Iskola (Nagy Veronika), V. Fodor Ferenc, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Bödőné Garay Zsuzsanna), W. Gagyi Miklós, Angol Tagozatos Általános Iskola (Abonyi Brigitta) és Gergely Dávid, Homoktövis Általános Iskola (Simon Gabriella). 8. osztály, tagozatos í. Jánoska Márk, Angol Tagozatos Álta­lános Iskola (Nyíriné Sonyócki Zsuzsa), íí. Jendruszák Eszter, Angol Tagozatos Általános Iskola (Nyíriné So­nyócki Zsuzsa), III. Kállai Vivien, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Küpper Anna), ÍV. Kukta Dóra, Test­nevelés Tagozatos Általános Iskola (Küpper Anna), V. Váradi Vivien, Angol Tagozatos Általános Iskola (Nyíriné Sonyóczki Zsuzsa), W. Kiss Dániel, Angol Tagozatos Általános Iskola (Nyíriné Sonyóczki Zsuzsa). Fizika 8. osztály I. Székely Anna, Angol Tagozatos Általános Iskola (Szakáll Istvánná), és Fekete Tibor, Angol Tagozatos Általános Iskola (Szakáll Istvánná), III. Vindics Tamás, Babits Mihály Gimnázium (dr. Kövesdi István), ÍV. Tóth Julianna, Babits Mihály Gimnázium (Kéfer Ferenc), V. Győrfi Ágnes, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Salzer Gabriella) és Zák András, Megyeri Úti Ál­talános Iskola (Nagy Győry Tamás). Helyesírás 5. osztály I. Venael Tünde, Karinthy Frigyes Általános Iskola (Fehér Gáborné), íí. Dorogi Dániel, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Widderné T. Zsuzsa), ííí. Barkó Hen­rietta, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (Csehi Lajosné), IV. Mán József, Babits Mihály Gim­názium (Körösi Ágnes), V. György Boglárka, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Molnárné M. Judit), W. Kristály Emese, Pécsi Sebestyén Általános és Zeneta­gozatos Iskola (Pagonyi Katalin). 6. osztály í. Bleicher Nóra, Angol Tagozatos Általános Iskola (Effné Nagy Zsuzsa), II. Homyák Dóra, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Bajerné Dancsók Erika), 111. Borsos Bence, Babits Mihály Gimnázium (Balatoni Teréz), ÍV. Kovács Diána, Homoktövis Általános Iskola (Bakos Menyhértné), V. Hornyai Zsófia, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Szegediné Wurm Judit), W. Gáspár Emese, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Pagonyi Katalin). 7 osztály í. Illés Dóra, Babits Mihály Gimnázium (Balatoni Teréz), íí. Benedek Anna, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Pagonyi Katalin), ííí. Som Vivien, Homoktövis Általános Iskola (Bakos Menyhértné), IV. Ruza Adél, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Deák Krisztina), V. Kiss Andrea, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Csikhon Judit), W. Vida Daniella, Szűcs Sándor Általános Iskola (dr. Szerényi Mária).

Next

/
Oldalképek
Tartalom