Újpest, 2005 (13. évfolyam, 1/306-25/330. szám)

2005-07-28 / 15. (320.) szám

14 2005. július 28. Böngészde Győztesek és helyezettek... A Pedagógiai Szolgáltató Központ összesíté­se alapján közreadjuk a Mórától Móráról, ének-, komplex, Bőd Péter könyvtárhaszná­lati, technika és életvitel, kerek világ termé­szet- és környezetvédelmi, matematika, va­lamint a fizika verseny I—VI. helyezettjeinek névsorát. A diákok neve mellett feltüntetjük iskolájuk és felkészítő tanáruk nevét is. Mórától Móráról I. Farkas Zóra és Venczel Tünde, Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Általános Iskola (Hafnerné Erdődi Ilona), II. Kánya Ákos és Keszt­helyi Balázs, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya­mos Gimnázium (Barabási Józsefné és Vékony Attiláné), III. Bóres Bence és Szabó Csenge, Angol Tagozatos Általános Iskola (Pappné Kormos Ju­dit), IV. Szabó Veronika és Varga Nóra, Szőnyi István Általános Iskola (Csímár Gyöngyi és Majomé Trunk Éva), V. Deák Nikolett és Zádor Oszkár, Bajza József Általános Iskola (Tóthné Varga Zsuzsa), valamint Kapcsik Fanny és Péli Anna, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Györkös Bernadett és Szendreiné Sólymos And­rea), VI. Gyetvai Gábor és Nagy Anna, Pécsi Se­bestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Kar- czub Mihályné és Kriszticsné F. Gabriella). Ének - egyéni 3. osztály: I. Héger Rebeka, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Dévai Anikó), II. Vi­tális Flóra, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Mértény Enikő), III. Szepesi Nóra, Angol Tagozatos Általános Iskola (Katona Andrea), IV. Dénes Dorottya, Szűcs Sándor Általános Is­kola (Szabó Józsefné), V. Fülemen Zsolt, Ben- kő István Református Általános Iskola (Hafner Erika), VI. Pilisi Klaudia, Karinthy Frigyes Ál­talános Művelődési Központ Általános Iskola (Sidó Istvánná). 4. osztály: I. Kalvach Rita, Károlyi István 12 Év­folyamos Gimnázium (Sólymos Andrea), II. Egri Mátyás, Angol Tagozatos Általános Iskola (Eger- szegi Krisztina és Pappné Kormos Judit), vala­mint Lakatos Brigitta, Benkő István Református Általános Iskola (Guth Erika), III. Sántha Gergő, Pais Dezső Általános Iskola, III. kér. (Falus Ta- másné), IV. Kaptás Réka, Tömöri Pál Általános Iskola, XIII. kér. (Wojtekovits Istvánná), V. Prezs- mer Bernadett, Kaffka Margit Általános Iskola (Mike Alexandra). Ének - csoportverseny 3. osztály: I. Bándi Gábor, Oláh Katalin, Prazsák Petra, Erzsébet Utcai Általános Iskola (Kállai Éva), II. Kofrán Eszter, Varga Fruzsina, Vass Réka, Karinthy Frigyes Általános Művelődési Köz­pont Általános Iskola (Naszádosné Hegedűs Erzsébet), III. Fábián Dóra, Hermann Renáta, Kulcsár Nóra, Bajza József Általános Iskola (Borosné Kapcsos Andrea), IV. Balogh Edina, Koczor Laura, Leposa Patrícia, Angol Tagozatos Általános Iskola (Katona Andrea), V. Bende Ka­ta, Gazsó Roxána, Hágenburg Evelyn, Homok­tövis Általános Iskola (Berzsák Lászlóné), VI. Albert Mercédesz, Lyczba Alexa, Varga Zsuzsa, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Fe- hérné Papp Ágnes). 4. osztály: I. Bogdány Anikó, Kata János, Piros Éva, Angol Tagozatos Általános Iskola (Egerszegi Krisztina, Pappné Kormos Judit), II. Kótai Noé­mi, Kovács Bettina, Móri Alexandra, Erzsébet Ut­cai Általános Iskola (Kállai Éva), III. Andrási Va­lentina, Maurer Kitti, Mehrabt Alexandra, Ka­rinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Ál­talános Iskola (Szőczi Márta), IV., Csíki Nóra, Hosták Katalin, Ruff Daniella, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Sólymos Andrea), V. Erdélyi Bettina, Kovács Réka, Telek Zsanna, Me­gyeri Úti Általános Iskola (Kovács Péterné). 3-4. osztály, emelt szint: I. Cserés Dorottya, Csön- gedi Anna, Papp Artúr, Homoktövis Általános Iskola (Szaniszló Lajos), II. Miller Patrik, Polgár Bálint, Sári Péter, Homoktövis Általános Iskola (Surán Sándor), III. Karczub Tímea, Pejtsik Diá­na, Zanathy-Pintér Anna, Pécsi Sebestyén Álta­lános és Zenetagozatos Iskola (Vass Veronika), IV. Csontos Kata, Tóth Daniella, Vincefi Sheila, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Is­kola (dr. József Dénesné). Komplex vetélkedő I. Székely Anna, Varga Norbert, Váradi Vivien, Angol Tagozatos Általános Iskola (Romhányi Il­dikó); II. Madej Éva, Pollmann Luca, Puskás Martina, könyves Kálmán Gimnázjym (Gácsné Haár Ágnes) és Árvái Anett, Csizmadia Katalin, Szalóki László, Német Tagozatos Általános Is­kola (Mikó Judit, Opauszki Viktória, Székelyné Szabó Ildikó); IV. Dezső Imre, Gácsi Attila Zsolt, Tóth Marcell Tamás, Testnevelés Tagozatos Álta­lános Iskola (Szabó Katalin, Huszár Judit, Tur- zán Edina, Kollárzsik Géza, Becsákné); V. Csányi Odett, Körösi Lilla, Vadász Dóra, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Friczné Rausch Ka­talin, Gombos Tünde); VI. Barth Anita, Dankai Krisztina, Ponomarenko Oxána, Szűcs Sándor Általános Iskola (Katona Gyöngyi, Kissil Barbara, dr. Szerényi Mária). Bőd Péter könyvtárhasználati verseny 1. Tóth Marcell Tamás, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Németh Katalin); II. Hajszán Viktor, Angol Tagozatos Általános Iskola (Lovas Judit); III. Búzás Dóra, Karinthy Frigyes Általá­nos Művelődési Központ Általános Iskola (Nagy­laki Tünde) és Szekeres Radován, Karinthy Fri­gyes Általános Művelődési Központ Általános Iskola (Nagylaki Tünde); IV. Tsitropoulos Geor- gios, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Várhalmi Mária); V. Furulyáts Dávid, Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Iskola (Vermesné Horváth Anikó); VI. Fakan Péter, Angol Tagozatos Általános Iskola (Lovas Judit). Technika és életvitel I. Hadnagy Zoltán, Sas István, Ulicsni Tamás, Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Is­kola (Benisz József); II. Csetne András, Földi Péter, Kordás Zsolt, Éltes Mátyás Újpesti Spe­ciális Általános Iskola (Vid Elek); III. Simondán Balázs, Somogyvári Dániel, Tomyi Dániel, Baj­za József Általános Iskola (Kecskés Károly); IV. Kecskés József, Lukács Péter, Tornai Gábor, Szi­geti József Utcai Általános Iskola (Angyal Otti­lia); y. Dezső Imre, Gulyás Gábor, Körösi Ger­gely, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Szunyoghy Gyöngyi); VI. Biszku Bálint, Ko­vács Ádám, Kovács Dávid, Erzsébet Utcai Álta­lános Iskola (Béresné A. Klára). Kerek világ természet- és környezetvédelmi vetélkedő I. Gyetvai Sarolta, Kuna Zoltán, Pap Dorottya, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Papp­né Berendi Judit); II. Aradi Róbert, Tóbiás And­rás, Szabó Dániel, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Kissné Lázár Lívia); III. Balázs Arlett, Feleki Dóra, Nagy Csilla, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Kissné Lázár Lívia); IV. Fazekas Mihály, Mül­ler Barbara, Repeczky Szilvia, Bajza József Ut­cai Általános Iskola (Nagyné Gyenes Margit) és Aradi Adrienn, Geberle Ágnes, Magyar Eszter, Szűcs Sándor Általános Iskola (Bihariné, Rön- kösné Gadácsi Vera), V. Gaál Anna, Kristály Sa­rolta, Pejtsik Panna, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Kissné Lázár Lívia). Matematika 5. osztály: I. Marton Andrea, Babits Mihály Gim­názium (Földiné Veress Zsuzsanna); II. Kaposi Ágoston, Babits Mihály Gimnázium (Földiné Veress Zsuzsanna); III. Szikszói Tamara, Bajza József Általános Iskola (Kissné Kapocsi Tímea); IV. Könye Viktor, Babits Mihály Gimnázium (Föl­diné Veres Zsuzsanna); V. Tóth Dániel, Bajza József Általános Iskola (Kissné Kapocsi Tímea); VI. Titropoulos Georgios, Károlyi István 12 Év­folyamos Gimnázium (Farkasné Balogh Éva). 6. osztály: I. Tóbiás András, Pécsi Sebestyén Ál­talános és Zenetagozatos Iskola (Hangyás Gabri­ella); II. Szőke Zsófia, Babits Mihály Gimnázium (Martonné Czemel Katalin); III. Drótos Péter, Baj­za József Általános Iskola (Kissné Kapocsi Tí­mea); IV. Malinóczki Réka, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Papp Lajos); V. Kovacsics Ba­lázs, Babits Mihály Gimnázium (Martonné Cze­mel Katalin); VI. Gaják András, Babits Mihály Gimnázium (Földiné Veress Zsuzsanna). Fizika 7. osztály: I. Zák András, Megyeri Úti Általános Iskola (Knotz Lászlóné), II. Marton Tamás, Ba­bits Mihály Gimnázium (dr. Kövesdi István), III. Gulyás Bianka, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Madary Gáborné), IV. Tóth Marcell Ta­más, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Kürti­né Ivitz Irén), V. Győrfi Ágnes, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Salzer Gabri­ella) és Székely Szilárd, Megyeri Úti Általános Is­kola (Knotz Lászlóné), VI. Bogdányi Magdolna, Homoktövis Általános Iskola (Molnár Sándomé). Nemzetközi gyermekrajzyáCyázat A Hajdú-Bihar megyei Földes Nagyközség Önkor­mányzata ebben az esztendőben immár második alkalommal hirdeti meg - ezúttal „Otthonunk, az Európai Unió"címmel, október 21-i beadási határ­idővel - nemzetközi rajzpályázatát gyermekeknek, három korcsoportban. Bár a pályázatot eljuttatták az ország valamennyi oktatási intézményébe, lapunk segítségét is kérték a figyelemfelkeltéshez. Az alkotásokat független zsűri bírálja el, a díjak ér­tékes tárgyjutalmak. Bővebb információ; Földes Nagy­község Önkormányzata, 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Tel.: 06-54-531 -000,06-54-531 -001, e-mail: fsph@axelero.hu, honlap: www.foldes.hu.

Next

/
Oldalképek
Tartalom