Űjpest, 2003 (11. évfolyam, 1/256-18/280. szám)

2003-02-27 / 4. (259.) szám

2003. február 27. 17 Ebbe a világba, ilyen közösségekbe, gyüleke­zetekbe szól a meghívó. Az a meghívó, ame­lyet március 1-je és 15-e között visznek ház­ról házra, lakásról lakásra közösségünk kép­viselői. Solymár Péter:-Január harmadik hetében rendeztük meg Újpesten az ökumenikus imahetet. Hétfőtől szombatig minden este 18 órától imádkoz­tunk templomainkban a Krisztus-hívők egy­ségéért. Minden este más más helyen, más és más lelkipásztor hirdette az igét. Mély lelki­ség és testvériség jellemezte ezeket az alkal­makat. Ezek is megelőzték és előkészítették az ökumenikus missziós munkát. Zámbó András:-A kopogtató missziót követő héten, Pro Christ címmel, előadás-sorozat veszi kezde­tét itt, a káposztásmegyeri katolikus temp­lomban. Műholdas technika segítségével kapcsolódunk be Európa ökumenikus kö­zösségeinek istentiszteleteibe, az együtt imád­kozásba. Hozzánk a németországi Essenből jut el majd a prédikáció, a zene és az ének. Feri atya:- Ennek az európai, ökumenikus esemény­nek és élménynek az időpontja a március 17- től 24-ig tartó hét. Szeretettel hívjuk azokat, akiket a kopogtató misszió megszólított. Vár­juk mindazokat is, akik egy európai közös lelki élmény részesei kívánnak lenni itt a Szentháromság plébánia falai között, Ká- posztásmegyeren!-szil­ül református és katolikus közösség tagjai be­kopogtatnak a káposztásmegyeri lakásokba március 1. és 14. között délután. Egész Európára kiterjedő keresztyén program - a Pro Christ 2003 - közvetítése Essenből (egyéni tv-n nem fogható). Helye: a káposztásmegyeri katolikus templom, Nádasdy K. u. 2-4. Időpontja: március 17-24- ig, hétfőtől hétfőig, naponta 17.30-19.30 óráig. Beszédek Istenről és a vele való találkozásról - a káposztásmegyeri katolikus templomban, Tariska Zoltán református lelkész vezetésével, április 7-11. hétfőtől péntekig 18 óráig. Húsvéti ünnepeink, amelyek április 17., 18., 19., 20-án - nagycsütörtöktől húsvét vasár­napig lesznek; a református gyülekezet talál­kozási helye a közösségi házban (a posta mel­lett), a katolikusoké templomukban (Nádasdy K. u. 2-4.). Szemétfeltakarító akció lesz március 8-án reggel 9 órától Káposztásmegyeren a helyi civil szer­vezetek, egyházak, iskolák és a Közterület Fenn­tartó Vállalat összefogásával. Szeretettel hívunk mindenkit, aki szívesen tesz lakótelepünk tisz­taságáért. Győztesek és helyezettek... A Pedagógiai Szolgáltató Központ össze­sítése alapján közreadjuk a nyelvünkben élünk, a népdaléneklő, az egyéni ének-, valamint az ének csoportverseny I—VI. helyezettjeinek névsorát. A diákok neve mellett feltüntetjük az iskolát, illetve a felkészítő tanárok nevét is. „Nyelvünkben élünk” verseny 7. osztály: I. Székely Dávid, Babits Mihály Gimnázi­um (dr. Ácsné Nagy Mária), II. Czető Roland, Test­nevelés Tagozatos Általános Iskola (Szegediné Wurm Judit) és Németh Gábor, Megyeri Úti Általános Iskola (Gerbnerné Váradi Anna), III. Portrusching Anna­mária, Angol Tagozatos Általános Iskola (Horváth Erzsébet), IV. Krajnyák Nikolett, Német Tagozatos Általános Iskola (Székelyné Szabó Ildikó) és Sebes­tyén Dóm, Könyves Kálmán Gimnázium (Szabóné Winkler Ágnes). 8. osztály: I. Kőszegi Judit, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Hartmann-né Sajti Gabriella), II. Ja- nicsek Zsófia, Babits Mihály Gimnázium (Adorján Gáborné), III. Jámbor Renáta, Könyves Kálmán Gimnázium (Berecz Andrea), IV. BánhidiNoémi, An­gol Tagozatos Általános Iskola (Kőművesné Nemesi Veronika), V. Gróf Ágnes, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Wölfli Erika), VI. Baki Szabina, Karinthy Fri­gyes ÁMK Általános Iskola (Sánta Ágnes). Népdaléneklő verseny 5. osztály: 1. Fischer Anikó, Nyár Utcai Általános Iskola (Ráduly Ildikó), II. Jász Tünde, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Aranyos Lóránt), III. Nagy Győri Kitti, Homoktövis Általános Iskola (Surán Sándor), IV. Mészáros Beatrix, Bőrfestő Utcai Álta­lános Iskola (Borbély Edit) és László Gergely, Bajza József Általános Iskola (Goór Katalin), V. Molnár Zsolt, Megyeri Úti Általános Iskola (Győrfi Zsuzsan­na), VI. Varga Denise, Testnevelés Tagozatos Általá­nos Iskola (Becsákné Kányáti Szilvia). 6. osztály: I. Nagy Szilvia, Károlyi István 12 Évfolya­mos Gimnázium (Aranyosi Lóránt), II. Kőszegi Hol- da, Német Tagozatos Általános Iskola (Naszvagyi Vil- mosné), III. Andrejszki Zsófia, Bajza József Általános Iskola (Goór Katalin), 1V. Kiss Bernadett, Megyeri Úti Általános Iskola (Győrfi Zsuzsanna), V. Fenyvesi Lau­ra, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Becsákné Kányáti Szilvia), VI. Horváth Balázs, Homoktövis Általános Iskola (Temesváriné Molnár Erika). 7. osztály: I. Nagy Orsolya, Erzsébet Utcai Általános Iskola (Járai Attila), II. Juhász Krisztina, Nyár Utcai Általános Iskola (Ráduly Ildikó), III. Heisz Krisztián, Bajza József Utcai Általános Iskola (Goór Katalin), IV. Kovács Orsolya, Szűcs Sándor Általános Iskola (Molnárné Pál Andrea) V. Szűcs Barbara, Homoktövis Általános Iskola (Temesváriné Molnár Erika), VI. Gyöngyösi Júlia, Német Tagozatos Általános Iskola (Naszvagyi Vilmosné). 8. osztály: I. Kocsis Piroska, Pécsi Sebestyén Ál­talános és Zenetagozatos Iskola (Vass Veronika), II. Bedő Zsuzsanna, Szőnyi István Általános Iskola (Mozsár Lívia), III. Harra Viktória, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Becsákné Kányáti Szilvia), IV. Básti Zsuzsanna, Bajza József Általános Iskola (Goór Katalin), V. Mojzes Viktória, Erzsébet Utcai Általános Iskola (Ferencz Károlyné). Egyéni énekverseny 3. osztály: I. Kemenes Anna, Pécsi Sebestyén Ál­talános és Zenetagozatos Iskola (Vass Veronika), II. Nagy Apolka, Nyár Utcai Általános Iskola (Ráduly Ildikó), III. Gáy Zsófia, Homoktövis Általános Iskola (Szaniszló Lajos), IV. Haraszti Ádám, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Molnár Károlyné), V. Szabó Anna Veronika, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Czinerné Farkas Andrea), VI. Kovács Réka, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Mértény Enikő). 4. osztály: I. Piedli Zita, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (dr. Milibákné Megyes Éva), II. Szórádi Virág, Angol Tagozatos Általános Iskola (Egerszegi Krisztina, Pappné Kormos Judit), III. Holp Júlia, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Fehérné Papp Ágnes), IV. Koffler Júlia, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Horváth Lajosné), V. Mendrei Márk, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Prekly Józsefnél, VI. Illés Dóra, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Brószné Galusz Zsuzsa). Ének csoportverseny 3. osztály (nem tagozatos): I. Horváth Zsanett, Német Veronika, Vén Bianca, Megyeri Úti Általános Iskola (Somogyi Ferencnél, II- Bleicher Nóra, Pécsi Vivien, Zsiga Xénia, Angol Tagozatos Általános Iskola (Katona Andrea), III. Ghira Zsófia, Ravasz Nóra, Szilágyi Ivett, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Wölfhi Erika), IV. Fábián Dóra, Takáts Zoltán, Tápi Zsuzsanna, Nyár Utcai Általános Iskola (Heidler Istvánná), V. Kotrucz Viktor, Kovács Do­rottya, Tátrai Adrienn, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Kuhmann Emese), VI. Hegedűs Márk, Nyikes Zsófia, Rózsahegyi Dániel, Bajza József Álta­lános Iskola (Zádorné Nagy Orsolya). Jozefk a Antal ak Január végén az Újpest Galériában állított ki képei közül - együtt az újpesti képzőmű­vészekkel - Jozefka Antal, február 12-én pe­dig önálló akvarellkiállítása nyílt a Magyar- országi Németek Házában. Az Újpesti Né­met Kisebbségi Önkormányzat és a Biró fa­mily Kft. által támogatott kiállítást Köblitz Birgit üvegművész nyitotta meg, Aszódi Má­ria operaénekes és Hegedűs Valér zongora- művész fellépésével pedig még emlékezete­sebbé vált az esemény. A kiállítás március 26-ig tekinthető meg hétfőtől péntekig 9-18 óra között. (A helyszín: Magyarországi Németek Háza, Budapest VI., Lendvay u. 22.) Képünket a meghívóról kölcsönöztük, a címe: Bizakodó letargia.

Next

/
Oldalképek
Tartalom