Űjpest, 2003 (11. évfolyam, 1/256-18/280. szám)

2003-12-18 / 18. (280.) szám

bal kapcsolatban nem érzek jelentős zenei váltást. Ebben az esetben kívülről jövő igény, hogy a szerepeket operaénekesek énekeljék. A kérdés még nem dőlt el, mert nem szakadhatok el teljesen a saját műfajomtól, ugyanakkor a szereposztás azon is múlik, hogy a megfelelő szerepre megtaláljuk a megfelelő hangot. Az Atillában például Begányi Ferenc, később Gurbán János énekelte Leó pápát. írtam oratóri­umot, amelyet Kincses Veronika, Hamari Júlia, Gáti István és Begányi Ferenc énekeltek. Ha a zenemű megengedi, a közönséget egyáltalán nem zavarja, amikor a megfelelő helyen nem egy rockénekes, hanem egy operaénekes énekli a szólamot. Tapasztalataim szerint ma már a ko­molyzenészek is szívesen részt vesznek az ilyen típusú, igényes produkciókban.- Mikor várható az új mű bemutatója?- Az Árpád népének valójában 2007-ben kel­lene színpadra kerülnie, mert ez a dátum Árpád fejedelem halálának kerek jubileuma. Anony­mus szerint Árpád 907-ben, feltehetően a po­zsonyi csata következtében halt meg, és nem sokkal később eltemették. Az 1100 éves évfor­duló adná tehát az apropót, de irodám, a Zikkurat Színpadi Ügynökség úgy találja jónak, ha - kapcsolódva a hatvanadik születésnapom­hoz - a darabot 2005-ben mutatnánk be.- Hogyan tudja beosztani az idejét? Mennyi időt szentel a komponálásnak?- Számomra az alkotási folyamat késő ősztől tavaszig tart, ebben az időszakban tudok iga­zán visszavonulni szellemi magányomba. Nyá­ron, az erős meleg és a fény miatt az ember inkább „kifelé gondolkodik”, de télen - éppúgy, mint a természet egésze - visszahúzódik. A sötét, hideg napokon sokkal egyszerűbb elérni ezt a kegyelmi állapotot.- Mivel tölti az idejét az év kellemesebb felében? Milyen szenvedélyeknek hódol?- A két legkedvesebb időtöltésem a régészet és a borászat, mindkettő a nyári időszakhoz kötődik. A régészet - a családi szellemi örökség részeként - visszatérő vonzalom. Kisgyerekko­romban apám baráti körében gyakori téma volt a történelem. Valaha maga is a Várban, a Régészeti Intézetben dolgozott, és otthon is sokszor beszélgettünk a letűnt korokról. Az én érdeklődésem azonban nem általában a his­tóriára, hanem egyetlen témára összpontosul. Ez a téma a Pilis, ezen belül is a Holdvilág-árok problematikája. Ennek a területnek elég nagy titok fedi a múltját. A megfejtéshez kevés egyetlen emberélet, ehhez generációkra van szükség. A régi mecénások mintájára ezért létrehoztam egy alapítványt, amely évek óta tá­mogatja a kutatási programot és a régészeti feltárásokat. Az eredmény rendkívül izgalmas­nak mutatkozik, de erről egyelőre többet nem mondhatok. A téma folyamatosan foglalkoztat, és a feltárás­nak megvan az az előnye is, hogy nyaranta egy­két hétig a Pilisben sátorozhatok.- A szőlőművelés és borászkodás bizonyára nem a Visegrádi utca tájékán vált a szenvedé­lyévé. Mi vonzotta a hegy levéhez?-A szőlő egészen másfajta hobbi, mint a régészet. Sokkal nagyobb rákészülést és odafi­gyelést igényel. A Balaton-felvidéken van a szőlőm, amely olaszrizlinget terem. November derekán még fölmentem a hegyre - tavaszig valószínűleg utoljára -, hogy a laboratóriumi vizsgálat alapján még igazítsak a boron egy ki­csit. Az utóbbi években hol az egyik borom, hol a másik kapott bronz, ezüst és arany elisme­rést. Ez természetesen jólesik, de sokkal job­ban érdekel, hogy a baráti társaság tagjai a kós­toló után megnyalják a szájuk szélét. A legtöbben nem hiszik el, hogy személyesen veszek részt a szőlőművelésben. Állítom, hogy mindez nem olyan ördöngös, csak nehéz és folyamatos munka. Ha az ember igényli, hogy jó bort igyon, a barátait is megvendégelje, és azoknak még tessen is, ami a hordóban van, akkor oda kell figyelni. Mindent úgy kell csinál­ni, ahogy azt egy jó bor elvárja. Ha a zene területén megfelelő értékítélettel és ízléssel ren­delkezem, akkor miért ne lennék képes arra, hogy megtanuljam a megfelelő fogásokat? Tavasszal, az első adandó alakalommal fogom magam, ráugrom a terepjáróra, és levezetek 180 km-t. A sorok között nem más metsz, én metszek! A metszés titka, hogy a jövőt kell lát­ni: vajon lesz-e elég erő abban a tőkében, hogy szép vesszőt neveljen, és lesz-e rajta fürt? A szőlőművelés egyszerűen szervezés kérdése. Kora tavasszal kezdődik a metszés, ezt követi a lekötés. A vessző elkezd szépen növekedni. Miután elvirágzott a szőlő - ez már úgy június táján esedékes -, az ember fogja, befűzi, és szépen letetőzi. Nyár derekán azután hetekig aggódik, hogy lesz-e elég napsütés és eső. Ebben az időszakban csak permetezni kell. A permetezést nem magam végzem, kiadom a kezemből. Hamarosan eljön a szüret - mosta­nában egyre korábban -, amikor a kipréselt lé bekerül a hordóba. Következnek a pincei mű­veletek, amelyeket szintén segítséggel végzek. Talán kiderül az is, hogy mindezt mennyire élvezem. Idén karácsonyra nagyon szép, tiszta bor ké­szül, ez mindig nagy öröm. Hiába áll palackban a tavalyi, az új borból oda kell tenni a kará­csonyi asztalra, annak egész más aromája van! Rojkó Annamária Zárva a gyűjtemény , Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény - technikai okokból - december 31- ig zárva tart.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Könyvtártagoknak! \ Az év végi ünnepek miatt a Király Könyv­tár zárva tart 2003. december 24-től 28-ig és 31-én, valamint 2004. január 1-jétől január 4-ig. ...............................................................................................^ I rodalmi pályázat kezdőknek Az ACCORDIA Kiadó irodalmi pályáza­tot hirdet önálló kötettel még nem ren­delkező szerzőknek - életkortól függet­lenül. Műfaji, tematikus és terjedelmi megkötés nincs. A 36 legjobbnak ítélt szerző műveiből 2004-ben válogatott kötetet jelentetünk meg. Beküldési határidő: 2004. január 15. Bírálók: a Magyar írószövetség tagjai. Eredmény: 2004. március 31., melyről minden pályázót levélben értesítünk. Az írásokat kizárólag postai úton vár­juk, nyomtatott vagy kézírásos for­mában, kiadói címünkre: Accordia Kiadó, 1062 Budapest, Lehel u. 3/b. További tájékozódás: tel./fax: 239-2330 vagy 06-30-531-7028, valamint honla­punkon: www.accordiakiado.hu. A Közművelődési Kör jubileuma Fennállásának tizenötödik évfordulóját ünne­pelte december első péntekén az Újpesti Köz- művelődési Kör. Az Újpesti Polgár Centrum­ban megtartott jubileumi klubesten az utolsó 5 év közös élményeit összegző filmet tekintet­ték meg a klubtagok, majd születésnapi parti vette kezdetét, amelyről nem hiányzott az ün­nepi torta sem. Karácsonyi honéért A Homoktövis Általános Iskola december 18- án, 18 órakor az iskola aulájában tartja kará­csonyi koncertjét, melyen az ének-zene tago­zatos diákok szerepelnek. A műveket összeál­lította és a kórust vezényli Surán Sándor kar­nagy és Szaniszló Lajos tanár. Jozefka Antal KIÁLLÍTÁSA A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait Jozefka Antal festő­művész kiállítására a Duna Galériába 2003. december 29-én (hétfőn) 18 órára. A kiállítást megnyitja: dr. Striker Sándor irodalomtörténész. Mélyhegedűn közre­működik: Palojtay Erzsébet. A kiállítás megtekinthető: 2004. január 18-ig, hétfő kivételével mindennap 10-től 18 óráig. Cím: Budapest XIII. kér., Pan­nónia u. 95. Bejárat a Dráva utcából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom