Űjpest, 2003 (11. évfolyam, 1/256-18/280. szám)

2003-03-27 / 6. (261.) szám

24 Győztesek és helyezettek... A Pedagógiai Szolgáltató Központ összesítése alapján közreadjuk a kerületi ének csoport, az emelt szintű ének csoport, angol-, fizika-, technika és életvi­tel-, kémia-, helyesírási verseny, a Herman Ottó országos környezetismereti verseny kerületi fordulójának eredményét, I—VI. helyezettjeinek névsorát. A diákok neve mellett feltüntetjük az iskolát, illetve a felkészítő tanárok nevét is. Ének csoportverseny 4. osztály {nem tagozatos): I. Hahn Fanni, Holp Júlia, Stary Enikő, Károlyi István 12 Év­folyamos Gimnázium (Fehérné Papp Ágnes), II. Horváth Lili, Lotz Bence, Poller Mónika, Angol Tagozatos Általános Iskola (Egerszegi Kriszti­na, Pappné Kormos Judit), III. Geberle Ágnes, Homyák Alexandra, Strázli Viktória, Szűcs Sándor Általános Iskola (Salánki Gabriella), IV. Forgács Kata, Gombás Barbara, Páricsi Chyn- tia, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Prekly Józsefné), V. Kiss Dóra, Kiss Virág, Pa­jor Anna, Bajza József Általános Iskola (Szmrtyka Tiborné), VI. Dupski Rita, Gruber Zsanett, Kiss Anita, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Brószné Galusz Zsuzsa). Emelt szintű ének csoportverseny 2. osztály (tagozatos): I. Cseres Dorottya, Csön- gedi Anna, Papp Artúr, Homoktövis Általános Iskola (Szaniszló Lajos), II. Marót Janka, Tóth Daniella, Zsitva Réka, Pécsi Sebestyén Általá­nos és Zenetagozatos Iskola (József Dénesné), III. Gyetvai Gábor, Szigeti Zsolt, Vörösváry Már­ton, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagoza­tos Iskola (József Dénesné). 3-4. osztály (tagozatos): I. Kaszai Bálint, Kun Dóra, Winkler Dóra, Homoktövis Általános Is­kola (Szaniszló Lajos), II. Balázs Flóra, Szigeti Réka, Vida Gyöngyvér, Pécsi Sebestyén Általá­nos és Zenetagozatos Iskola (József Dénesné), III. Blazsej Viktor, Gyenes Mercédesz, Magyar Emese, Homoktövis Általános Iskola (Szaniszló Lajos), IV. Kovács Klaudia, Naftoli Dóra, Stróbl Eszter, Homoktövis Általános Iskola (Surán Sándor), V. Kristály Sarolta, Pejtsik Panna, Zol­tán Karolina, Pécsi Sebestyén Általános és Ze­netagozatos Iskola (József Dénesné). Angolverseny 5. osztály (nem tagozatos): I. Szendrei Péter, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Tol­di Judit), II. Barczi Tamás, Bajza József Álta­lános Iskola (Kákonyi Krisztina), III. Maszlov Szergej, Szőnyi István Általános Iskola (Musz- tafa Jahja), IV. Aho Ticiána, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Seresné Mikes Erika), V. Hein­rich Emese, Karinthy Frigyes Általános Művelő­dési Központ ÁMK (Tóth Rita), valamint Ger­gely Dávid, Homoktövis Általános Iskola (Si­mon Gabriella), VI. SztrahiaRenátó, Nyár Utcai Általános és Szakképző Iskola (Sajó Melinda). 5. osztály (tagozatos): I. Jendruszák Eszter, 2003. március 27. Angol Tagozatos Általános Iskola (Nyíriné So- nyócki Zsuzsa), II. Korbuly Lilla, Árpád Feje­delem Általános Iskola (Seresné Mekis Erika), III. Kukta Dóra, Testnevelés Tagozatos Általá­nos Iskola (Harangi Andrea), IV. Ponomarenko Oxána, Szűcs Sándor Általános Iskola (Hencz Gabriella), V. Kállai Vivien, Testnevelés Tago­zatos Általános Iskola (Harangi Andrea), VI. Já­noska Márk, Angol Tagozatos Általános Iskola (Nylriné Sonyócki Zsuzsa). 6. osztály (nem tagozatos): I. Jakab Viktória, Bajza József Általános Iskola (Kohodné Tóth Andrea), II. Nyéki Ábel, Károlyi István 12 Év­folyamos Gimnázium (Toldi Judit), III. Andrej- szki Zsófia, Bajza József Általános Iskola (Ko­hodné Tóth Andrea), IV. Kiss Bernadett, Me­gyeri Úti Általános Iskola, V. Fekete Adrián Angol Tagozatos Általános Iskola (Nagyné Véghseő Beatrix), VI. Szűcs Barbara, Homok­tövis Általános Iskola (Ozorai Nóra). 6. osztály (tagozatos): I. Fejes Kata, II. Lavati Dávid, Angol Tagozatos Általános Iskola (Nyí­riné Sonyócki Zsuzsa), III. Urbán Dániel, Ár­pád Fejedelem Általános Iskola (Horváth Ju­dit), IV. Egyed Szilvia, Szűcs Sándor Általános Iskola (Hencz Gabriella), V. Fazekas Barbara, VI. Jánosi Zsuzsa, Testnevelés Tagozatos Álta­lános Iskola (Kovács Tiborné). Fizikaverseny 8. osztály: I. Mester Tamás, II. Bojtos Péter, Ba­bits Mihály Gimnázium (dr. Kövesdi István), III. Treszkai László, Bajza József Általános Iskola (dr. Kulcsár Gáborné), IV. Szám Norbert, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Kürtiné Ivitz Irén), Bárány László, Megyeri Úti Általános Iskola (Knotz Lászlóné), V. Andrejszki Torna, Bajza József Általános Iskola (dr. Kulcsár Gáborné), Farmosi István, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Kérészy Barnabásné), VI. Morvát István, Megyeri Úti Általános Iskola (Knotz Lászlóné), Győrfi Dóra, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Hangyás Gabriella). Technika és életvitel 8. osztály: I. Csema Bence, Dajka Dávid, Far­kas Ádám, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Angyal Ottilia), II. Demény Tibor, Vágvölgyi Gergely, Eperjesi Dávid, Bajza József Általános Iskola (Kecskés Károly), III. Domokos Ádám, Nagy Ádám Dorián, Major Nikolett, Német Ta­gozatos Általános Iskola (Szemánné Gragger Sarolta). Kémiaverseny 7. osztály: I. Nagy Andrea, Szigeti József Álta­lános Iskola (Újvárosi Olga), II. Mikó Norbert, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (dr. Rácz Istvánná), III. Ravasz Gergely, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Román Rozália), IV. Apáthy Dorottya, Angol Tagozatos Általános Iskola (Deményné S. Júlia), V. Gombás Gergely, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (dr. Rácz Istvánná.), VI. El-Yázgy Ádám, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Román Rozália). 8. osztály: I. Kőszegvári Rita, Angol Tagozatos Általános Iskola (Deményné S. Júlia), II. Győrfi Dóra, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetago­zatos Iskola (dr. Rácz Istvánná), III. Nagy Szandra, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Román Rozália), IV. Walde Málna, Pécsi Se­bestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (dr. Rácz Istvánná), VI. Cseh Teodóra, Bőrfestő Ut­cai Általános Iskola (Tatár Gabriella). Helyesírási verseny 5. évfolyam: I. Sztakó Barbara, Homoktövis Ál­talános Iskola (Bakos Menyhértné), II. Kondás Réka, Bajza József Általános Iskola (Ágotái Ferenc), III. Kukta Dóra, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Huszár Judit), Váradi Vivien, Angol Tagozatos Általános Iskola (Horváth Erzsébet), IV. Miskolczi Christina, Babits Mi­hály Gimnázium (Balatoni Teréz), V. Almásy Mónika, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Sánta Ágnes), VI. Fonódi Eszter, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Tandori Sán- dorné). 6. évfolyam: I. Fejes Katalin, Angol Tagozatos Általános Iskola (Kőművesné Nemesi Veroni­ka), II. Gyetvai Attila, Pécsi Sebestyén Általá­nos és Zenetagozatos Iskola (Pagonyi Katalin), III. Fenyvesi Laura, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Huszár Judit), IV. Hofrán Gergely, Babits Mihály Gimnázium (Kálmán Ildikó), Polgár Balázs, Homoktövis Általános Iskola (Temesváriné Molnár Erika), V. Farkas Attila, Megyeri Úti Általános Iskola (Gerbnemé Váradi Anna), VI. Fellner Nikolett, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Bódisné Nyitrai Katalin). 7. évfolyam: I. Bácsi Dorottya, Babits Mihály Gimnázium (dr. Nagyné Ács Mária), II. Kört- vélyes Zsolt, Angol Tagozatos Általános Iskola (Effné Nagy Zsuzsa), III. Kukta Zsófia, Test­nevelés Tagozatos Általános Iskola (Hartmann- né Sajti Gabriella), IV. Szabó Zsófia, Bajza József Általános Iskola (Szabó Tamás), V. Besenyei Dóra, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Csapó Pál), VI. Kubitsch Tünde, Könyves Kálmán Gimnázium (Estókné dr. Baranyai Beatrix), Péterbencze Tímea, Homok­tövis Általános Iskola (Bakos Menyhértné). 8. évfolyam: I. Csécsy Katalin, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Láng Má­ria), II. Fellner Zita, Babits Mihály Gimnázium (Balatoni Teréz), III. Deczky Xénia, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Hartmann-né Sajti Gabriella), IV. Kőszegvári Rita, Angol Tagoza­tos Általános Iskola (Kőművesné Nemesi Vero­nika), Tóth Bálint, Karinthy Frigyes ÁMK Ál­talános Iskola (Bayerné Dancsók Erika), V. Cse­hi Theodóra, Bőrfestő Utcai Általános Iskola (Borbély Edit), VI. Petrovics Eszter, Bajza József Általános Iskola (Kerepes Andrea). Herman Ottó országos KÖRNYEZETISMERETI VERSENY KERÜLETI FORDULÓ EREDMÉNYEI 7-8. osztály: I. Pap Réka, Testnevelés Tagoza­tos Általános Iskola (Gyenes Csilla), II. Apáthy Dorottya, Angol Tagozatos Általános Iskola (Deményné Sári Julianna), III. Molnár Szilvia, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Gyenes Csilla), IV. Janicsek Zsófia, Babits Mihály Gimnázium (Horváth Kálmán), V. Németh Gábor, Megyeri Úti Általános Iskola (Szabó Istvánná), VI. Meditz Andrea, Angol Tagozatos Általános Iskola (Deményné Sári Julianna).

Next

/
Oldalképek
Tartalom