Űjpest, 2003 (11. évfolyam, 1/256-18/280. szám)

2003-01-16 / 1. (256.) szám

BELSŐVÁROS • MEGYER • ISTVÁNTELEK • KÁPOSZTÁSMEGYER • SZÉKESDŰLŐ • KERTVÁROS • VÁROSKÖZPONT XI. ÉVFOLYAM • 1. SZÁM • (256. SZÁM) • 2003. JANUÁR 16. • MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN ■ INGYENES 1840 T"*_ _ x " 1 £%-é-S f* írto Újpest Önkormányzatának képviselő-tes- I wÄlUtull LlXfc-O tülete rendkívüli ülést tart január 16-án. . tervezett napirendek alapján Hock Zoltán alpolgármester előterjesztésében tár- .yalják az önkormányzat intézményei és a polgármesteri hivatal 2003. évi költ- égvetési koncepcióját, valamint állattartással kapcsolatos fellebbezést. Dr. Vitáris 7dit jegyző előterjesztésében vitatják meg a Fővárosi Közigazgatási Hivatal által az nkormányzat illetékességi területén lévő közterületek használatáról és rendjéről róló, többször módosított 16/1996. (V. 06.) számú önkormányzati rendelettel Kapcsolatban előterjesztett törvényességi észrevétel tárgyában készült anyagot, továbbá a köztisztviselők részére a 2003. évre vonatkozó teljesítménykövetelmé­nyek alapjául szolgáló célok meghatározását. Nagy István alpolgármester előter­jesztésében az Ősz utca 139. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról, és szociális segélyek tárgyában benyújtott fellebbezések elő­terjesztéséről, továbbá az egyebek napirendi pontba tartozókról tárgyalnak. Újpesten Január 21 -én fizetik ki a közalkalmazottak 12 <avi illetményét napisajtót mái bejárta a hír: az újpesti önkormányzat alkalmazásá- / ban álló közalkalmazottak - pedagógusok, közművelődési, illetve egészségügyi intézményekben dolgozók - csalódással vették tu­domásul, hogy a január elsején esedékes bérfizetéskor nem kapták kézhez a 13. havi illetményüket. Bár az Újpest lap - éppen egy korábbi testületi ülésen elhangzott képviselői kérdés nyomán - megírta: az önkormányzat a törvény által meghatározott időben - vagyis január 31-ig - fizeti ki az érin­tett mintegy háromezer közalkalmazott járandóságát, megkérdeztük Hock Zoltánt, az Újpest költségvetéséért és közoktatásáért felelős alpolgármes­tert, mikor kerül erre sor? ,, , , ,, ,, , (folytatás a lap 3. oldalán) V árosrészünkben hagyománynak számít, hogy az év első új­szülöttjét és édesanyját Újpest Önkormányzata, valamint a Károlyi Kórház vezetése ajándékkal köszönti. Január 6-án rövid ünnepség keretében, Nagy István alpolgármester az első hetek anyagi terheit enyhítő készpénztámogatással, dr. Küttel Pé­ter, a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház-Rendelőin­tézet főigazgatója és dr. Hintalan Albert, a szülészet-nőgyógyá­szati osztály osztályvezető főorvosa ajándékcsomaggal üdvözölte 2003 első újpesti polgárát: Berki Renátát és édesanyját, Gádor Ildikót. A csecsemő január 3-án, 10 óra 35-perckor, 3400 gramm súllyal és 51 cm hosszal született. A baba és mamája kiváló egész­ségnek örvendenek; lapunk megjelenése idején már hazatérhet­tek Lebstück Mária utcai otthonukba. Felvételünkön Nagy István, Újpest alpolgármestere és dr. Küttel Péter főigazgató köszönti az újszülöttet és édesanyját. (Fotó: Zan<a I.) ...és jég és fagy, amiből az elmúlt években tapasztalthoz képest több jutott nekünk januárban. Vannak, akik már a tavaszt várják, a tél sze­relmesei pedig minden bizonnyal a természetbe tartanak. A városi hó­nak talán egyedül csak a gyerekek örülnek, akik felszabadultan élvezik a hógolyózás örömeit. (Fotó: Zalka István)

Next

/
Oldalképek
Tartalom