Újpest, 1999 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-16 / 1. szám

BELSŐVÁROS-ISTVÁNTELEK-KÁPOSZTÁSMEGYER-KERTVÁROS- MEGYER- VAROSKÖZPONT- SZÉKESDULŐ ✓ Átadták Budapest legkorszerűbb intenzív osztályát Tíz ágy az életért A tévécsatornák kórházi sorozatai szinte akciófilmként mutatják be a világ álomklinikáin folyó életmentő munkát. A magyar valóság ennél jóval fakóbb. A baleseti intenzív ellátás fontosságára a közelmúltban történt tragédiák ellátatlan sérültjeinek halála hívta fel az egészségügyi kormányzat figyelmét. Újpesten, az Árpád Kórház területén, a múlt év decemberében adták át az Intenzív Therápiás Osztályt, amelyet az észak-pesti régió: a TV. és XV. kerület sürgősségi betegellátására hoztak létre. Munkatársunk dr. Nyulasi Tibor osztályvezető főorvossal és dr. Nagy Péter Pállal, a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet főigazgatójával beszélgetett. • Az új pavilon mintha egy nyugat-európai ország magánklinikájának részlegeként pottyant volna az Árpád Kórház udvarára. Szembeötlő a különbség az új osztály, valamint a többi épület állapota és felsze­reltsége között. Milyen szakmai és anyagi háttérrel hozták létre az Intenzív Therápiás Osztályt?- Az érvényben lévő jogszabályok szerint kórház intenzív részleg nélkül nem láthat el közkórházi fe­ladatokat - mondja az főigazgató. Annak ellenére, hogy a fővárosi önkormányzat egészségügyi intéze­tei közül 130 ággyal nálunk működik a legnagyobb traumatológia (baleseti sebészet), mostanáig csupán „kvázi intenzív” osztállyal rendelkeztünk. Intézetünk hetente négyszer ügyeletes, s ilyenkor mintegy 700 ezer fővárosi lakos tartozik az ellátási körzetünkbe. Elengedhetetlen volt az intenzív osztály létrehozása.-A helyi igény szerencsésen találkozott a Népjóléti Minisztérium és a főváros támogatási törekvéseivel - veszi át a szót az osztály vezetője. A menedzsment félmegoldások helyett az egész problémakört vizs­gálta és erre kívánt megoldást találni. Korábban a Szent János Kórház intenzív osztályán dolgoztam, ez a részleg egyben a SOTE Intenzív Therápiás Tanszé­ke volt. Amikor 1997 decemberében megpályáztam a jelenlegi állásomat, itt éppen az alapokat ásták. Ak­koriban merész döntésnek tartottam a kórházvezetés tervét, ma már azonban magam is tapasztalom, hogy a Schrammel Zoltán tervezte falak között lehetővé vált a komplex ellátás. A közel 450 nf alapterületű új épületben a legmodernebb műszerekkel, kórházi be­rendezésekkel gyógyíthatjuk az életfunkciójukban veszélyeztetett betegeket.- Kidolgozott projektünket 1996 őszén nyújtottuk be a Népjóléti Minisztérium struktúraátalakítási pá­lyázatán -folytatja dr. Nagy Péter Pál. A beruházás­ra 95 millió forintot nyertünk, amelyet később az Egészségügyi Minisztérium további 16 millióval kie­gészített. Fenntartónk, Budapest Főváros Önkor­mányzata több mint 80 millió forint értékű műszerrel támogatta az osztály felszerelését, Újpest képviselő­testülete további 1 millió forintnyi eszközt vásárolt, amelyet az intézet használatába adott át. (Folytatás a 3. oldalon) Új (soros) elnök A Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége még a decemberben megtartott ülé­sen Tóth Mihály csepeli polgármester személyé­ben megválasztotta új soros elnökét. Mint isme­retes, a szövetség alapító polgármestere dr. Der­ce Tamás volt, akit György István Kőbánya és Zupkó Gábor Kispest polgármestere követett so­ros elnökként. Az 1994-ben, Újpesten megala­kult szövetség azzal a céllal jött létre, hogy a külső kerületek sajátos helyzetéből fakadó adottságok nyomán a közös érdekeket megjele­nítse. A Budapesti Külső Kerületek Önkormány­zati Szövetségének jelenleg 12 tagkerülete van, ezek a: IV., X., XII., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületek, ezáltal mintegy egymillió budapesti polgár érdekeit képviseli. A TARTALOMBÓL ^ Képviselők fogadóórái (3. oldal) Ketten a hat közül (6. oldal) Az Intenzív Therápiás Osztály december 16-i ünnepélyes átadásának résztvevői: dr. Nyulasi Tibor osztályvezető főorvos, Antal Andrea és Sata Kinga intenzív szakasszisztensek, dr. Nagy Péter Pál a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet főigazgatója, valamint dr. Szolnoki Andrea főpolgármes­ter-helyettes. (Fotó: Zalka I.) A Börzsöny titkai (7. oldal) ____________r

Next

/
Oldalképek
Tartalom