Újpest, 1998 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1998-04-10 / 7. szám

— újpest Azt, hogy mennyire szeretik, vagy nem az embert, az a legtöbbször a bajban derül ki. Nos, ma már téved- hetetlenül kimondhatjuk: Újpesten nagyon szeretik Véber Gyurit! A lilafehérek játékmesteréről eddig is tudtuk, és tudja az egész hazai futballvilág, hogy kivételes adottságokkal rendelkezik. Mondhatjuk azt is, hogy nem mindennapi figura, a szélsőségek embere. Ma rajongunk érte, holnap megdöbbenünk. Most éppen ez a két érzés olvadt eggyé az újpestiek szívében. A csibészes mosolyú csatár két hete lábtörést szenvedett egy rosszul sikerült becsúszószerelés következtében a Megyeri úti stadionban. Akik egy kicsit is ismerik a futballistákat, azok rögtön láthatták, hogy nagy baj történt! A játékvezető azonnal hordágyat kért... A diósgyőri Nagy Sándor a szabályok ellenére hátul­ról, távolról és ezáltal ellenfele testi épségét veszélyeztet­ve akarta megakadályozni Vébert az előretörésben. Nem sikerült! A közönség jogosan háborgott, a bíró azonban csak sárga, majd később egy újabb szabálytalansága után már piros lapot mutatott fel neki. Már későn! Az újpestiek kedvence ma a János kórház lakója, két mű­téten esett át, de már tud új­ra mosolyogni. Csak lábra állni nem. S ez egy futballis­ta számára több, mint tragé­dia! S ha meggondoljuk, hogy erre még sokáig várnia kell, meg lehet érteni első szavait: „Nem akarta a lá­bam eltömi, csak értésemre adni, hogy ne sokat cselez­zek, mert ő úgysem hagyja. Ne beszéljünk róla!” Fekszik a tizenötös kórte­remben, s arca felderül, amikor meglát: „Kálmán bá, csak nincs valami ba­ja?.Aztán megnyugtat, megismétli ugyanazt, amit egy álmatlan éjszaka után mondott a Nemzeti Sport tudósítójának: „Visszaté­rek!” Hát ezt el is várjuk tőle, mert az Újpest - neki is köszönhetően! - a bajnoki táblázat élén áll, előnye te­kintélyes, s milyen lenne a bajnoki cím megünneplése az ő jelenléte nélkül. Nincs kétsége: „Ott leszek!”. Véber (nehezemre esik így leírni, mert egyéb­ként csak Gyurikának szólítom, és állandóan „ne­velem” szegényt, a szememben az egykor dicső magyar futball talán egyetlen mai megtestesítőjét) hősiesen viseli nem mindennapi megpróbáltatásait. A jövőjéről azonban láthatóan nem szívesen beszél. Érthető, hiszen az orvosa, dr. Knoll Zsolt nem áltat­ja azzal, hogy még a bajnokság befejezése előtt új­ra pályára léphet. Eszembe jut az egyik idénykezdeti edzésük, ami­kor a pálya szélén néztem még Nagy Lászlóval a mozgásukat. Egy labdáért futott ki a pálya szélére, s én zrikolódva mondtam neki, hogy „rád férne egy kis súlyzózás!”. 0 büszkén megállt, és megmutatta kar- és combizmait. Igaz, ami igaz, kőkemények voltak, de én Maradonához hasonlítottam felsőtestét, és csak biztattam tovább a testerősítésre. Féltettem őt! A sérülés azonban foglalkozási ártalom a labdarúgás­ban, s ez nem feltétlenül szándékos vagy véleúen ese­mény. Az idei tavasz még el sem kezdődött, és más egy­mást követték a súlyos lábtörések szerte Európában. A becsúszó szerelések okozták! Nem véletlen egybeesés tehát, hogy a FIFA már évek óta harcol a becsúszó sze­relések ellen. Eddig csak a hátulról történő szerelési kí­sérletet tiltja és bünteti piros lappal, de kilátásba helyez­te, hogy a világbajnokság után már csak a szemtől szembe történő szerelési kísérleteket engedi meg. A mindig kockázatos - és mivel tökéletesen követhetetlen, ezért nagyon sok bírói tévedésre okot adó - becsúszó szereléseket száműzni akarják a zöld gyepről.-A futball szépségét, a támadójátékot nem védik a szabályok, és így mindig a csatárok esnek áldozatul — mondja a betegágyban fekvő „nyolcas”, akit edzője és csapattársai azzal bátorítanak, hogy ezt a mezt sen­ki nem veheti fel, amíg ő fel nem gyógyul.- Az MTK elleni rangadó kihagyása, de minden mér­kőzés, ahol nem játszhatok jobban fáj, mint a lábam. A legjobban azonban a családom, a kislányom és a felesé­gem hiányzik. Otthon már könnyebben telik majd az idő, s amint lehet, mankóval is kimegyek a pályára, hogy ott lehessek közöttük. A Kispest elleni utolsó mérkőzésün­kön azonban, esküszöm, ott leszek, s együtt ünnepelek a csapattal! Újpest megérdemli újra a bajnoki címet! Arcáról nem kötelező derűlátás, hanem szilárd meggyőződés tükröződik. S az ő esetében ez így van jól. A csapattársai azonban gondoljanak arra, hogy a koráb­bi bajnokságok során hányszor fordult már elő, hogy a behozhatatlannak tűnő előny elfogyott, és csalódás lett a vége. A lilafehér csapatnak most következik az igazi erőpróbája: megmutatni, hogy karmesterük nélkül is tudnak jól játszani. Az ellenfelek nyilvánvalóan igye­keznek majd kihasználni Véber távollétét, de a többiek megmutathatják, hogy ő, de legalább is a szelleme most is ott van közöttük, és győzelemre viszi a csapatot. Vándor Kálmán Böngészde Győztesek és helyezettek... A Pedagógiai Szolgáltató Központ összesítése alap­ján közreadjuk a népdaléneklő-verseny 1-6. helye­zettjének névsorát. A diákok neve mellett feltüntetjük az iskolát, illetve a felkészítő tanárok (rendelkezé­sünkre bocsátott) nevét is. 5. osztály: 1. Valkó Krisztián, Szigeti József u. Általános Is­kola (Prófusz Magdolna), 2. Király Orsolya, Né­met Tagozatos Általános Iskola (Naszvagyi Vil­mosáé), 3. Vajda Kitti, Megyeri úti Általános Is­kola (Bíró Viola), 4. Tyukász Bolond, Bajza u. Ál­talános Iskola (Goór Katalin), 5. Bárány Erika, Szőnyi István Általános Iskola (Tóthné Paulicsek Erzsébet), 6. Mándics Anikó, Károlyi István Álta­lános Iskola (Aranyos Lóránt). 5-6. osztály: 1. László Réka, Homoktövis u. Általános Iskola (Su- rán Sándor), 2. Fenyő Zsuzsanna, Homoktövis u. Ál­talános Iskola (Szabó Tünde), 3. Nagy Georgina, Ho­moktövis u. Általános Iskola (Surán Sándor). 6. osztály: 1. Dudás András, Szőnyi István Általános Iskola (Tóthné Paulicsek Erzsébet), 2. Tóth Eszter, Szigeti József u. Általános Iskola (Prófusz Magdolna), 3. Sza­bó Dorottya, Károlyi István Általános Iskola (Aranyos Lóránt) és Heiter Adrienn, Német Tagozatos Általá­nos Iskola (Naszvagyi Vilmosné), 4. Czipezer Anna­mária, Fekete Krisztina, Megyeri úti Általános Iskola (Bíró Viola), és Kapronczai Melinda, Erzsébet u. Ál­talános Iskola (Járni Attila), 5. Erdős Tünde, Munkás- otthon u. Általános Iskola (Tisza Istvánná). 7. osztály: 1. Czétényi Diána, Szigeti József u. Általános Iskola (Pró­fusz Magdolna), 2. Korda Júlia, Bajza utcai Általános Is­kola (Goór Katalin), 3. Szentkereszti Attila, Mód Aladár Általános Iskola (Katona Andrea) és Búr Mariann, Szige­ti József u. Általános Iskola (Prófusz Magdolna). 7-8. osztály: 1. Laczó Virág, Nyár utcai Általános Iskola (Pálvöl­gyi Zsolt), 2. Bács Katalin, Nyár utcai Általános Isko­la (Pálvölgyi Zsolt). 8. osztály: 1. Boros Katalin, Mód Aladár Általános Iskola (Katona Andrea és Lovas Judit) és Tandory Enikő, Szigeti József u. Általános Iskola (Prófusz Magdolna), 2. Somlai Beá­ta, Károlyi István Általános Iskola (Aranyos Lóránt). Kérése van... Teknős a könyvtárban Néhány hete termetes ékszerteknős költözött a Ki­rály utcai könyvtár gyermekrészlegébe. Nem tudni, hogy a könyvtárosok szent madarát, a baglyot jött helyettesíteni, vagy maga is tudásra szomjazik, tény, hogy a gyerekek körében rendkívül népszerű. A befogadott állat azonban egy kisméretű terrári­umbán kapott „menedékjogot”, és e szűk térben aligha érzi jól magát. Ezúton tolmácsoljuk a teknős kérését: aki hosszú távon nélkülözni tud egy nagy térfogatú akváriumot, kérjük, jelentkezzen a 169- 1098-as telefonszámon vagy személyesen a Király utca 5. szám alatt. Köszönettel: a gyerekkönyvtárosok FELHÍVÁS Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény az általános iskolák felső tagozatosai részére Helytörténeti klubbot szervez. A klub tagjainak sorában szeretettel várunk min­den - lakóhelyét szerető, annak története iránt ér­deklődő és a hagyományok megőrzéséért tevékeny­kedni akaró - diákot. A klub keretében történeti játszóház foglalko­zásokat szervezünk a Helytörténeti Gyűjtemény­ben kedden és pénteken, megbeszélés szerinti időpontban. Jelentkezni lehet a Gyűjtemény vezetőjénél, Szöllősy Marianne-nál személyesen, vagy telefo­non: 06-60-335-871. Újonnan létesített turbinalapát-gyártó üzemünkbe keresünk CNC-maróst Követelmények: - megfelelő szakképzettség- gyakorlat SINUMERIC-vezérlésben (vagy fémfeldolgozói gyakorlat)- 3 műszakos munkarend Ajánlatunk: - vonzó fizetés, amely alapbérből és teljesítményorientált prémiumból áll - modem munkahely a SIEMENS AG. új leányvállalatánál A pályázatokat szakmai életrajzzal és fényképpel a következő címre várjuk. ERŐKAR Rt. 1158 Budapest, Késmárk u. 24-28. Tel.: 417-3501 7 hm. • *** jF- - WM 2\ E Véber György: f Visszatérek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom