Újpest, 1994 (2. évfolyam, 1-29. szám)

1994-09-03 / 18. szám

ÚJPEST Az egyik híres amerikai bankrablót meg­kérdezték, miért éppen ezt a „foglalko­zást” választotta. A válasz rövid volt és lé- nyegretörő: (vízszintes 1. és függőleges 16. folytatólag). Vízszintes: 11. Nincs megengedve. 12. Itt, ahol lakunk. 13. Lengyel író (Stanislaw). 14. Időhatározó rag. 15. A Chinoinban van. 16. Bolond - an­golul. 17. Vissza: fátum. 19. Angol női név. 20. Bosszúságot kifejező szócska. 21. Örök­zöld díszcserje. 23. A hiba közepe. 24. Len­gyel város. 26. Azonos mássalhangzók. 28. Budapesti Nemzetközi Vásár. 29. Anglia régi neve. 31. Koffer része. 33. Egy észak-olasz­országi városból való. 35. Lakó egynemű be­tűi. 36. Minden dátum ezzel végződik. 38. Ki- rályos játék. 39. Mosószer-márka. 40. Villa­mos - angolul. 42. Helyhatározó rag. 43. Ki­csi a keresztmetszete. 44. Olasz város. 46. Időhatározó szó. Függőleges: 1. Az asztácium vegyjele. 2. Magyar író (La­jos). 3. Magához tér. 4. Düledező építmény. 5. Régies cs betű. 6. Európai nemzet tagja. 7. Bácsi. 8. Becézett férfinév. 9. Hold - lati­nul. 10. Olimpiai bajnok magyar tornászlány (Henrietta). 14. Ázsiai ország. 17. Kitartó. 18. Lakkok, szigetelők gyártásához használt anyag. 21. Női név. 22. Francia város, eret­nek mozgalom központja. 25. Brigitte Bardot. 27. Kínai hosszmérték. 29. Élősdi. 30. Olo- mouc cseh város régi osztrák neve. 32. Düh - latinul. 34. Minden utcán van... 37. Mere­dek hely. 39. Friss, tiszta levegő. 41. Vissza: amerikai férfinév. 43. Végtelen szék. 45. Ka­nálban van. 46. Amerikai hírügynökség nevé­nek rövidítése. Beküldendő a vízszintes 1. és függőleges 16. számú sorok megfejtése legkésőbb 1994. szeptember 10-ig. Címünk: Újpest szerkesz­tősége, 1042 Budapest, István út 14. A leve­lezőlapra kérjük felírni a megfejtő nevét és lakcímét. A helyes megfejtők között kettőnek Konrád László vállalkozó egy alkalomra sző­nyegtisztító gépet kölcsönöz térítésmente­sen. Ez a nyereménye előző számunk nyertesei­nek: Dolnay Máriának és Kovács Imrének is. Döntött a zsűri Év elején önkormányzatunk Pállya Celesztin emlékének megőrzésére képzőművészeti pá­lyázatot hirdetett. A pályázat kiírásával híven városunk múltjához, mecénásként kívánja elő­segíteni a kerületünkben lakó vagy tevékeny­kedő művészek alkotókedvét, városrészünk megörökítését és a festők, szobrászok váro­sunkhoz való még teljesebb kötődését. A pá­lyázat eredményeként 32 művész több mint félszáz alkotását küldte be. A kiállításra kerülő művek magas esztétikai ér­téke miatt az eredetileg kiírt díjakat az önkor­mányzat még három díjjal toldotta meg. A sza­kértő zsűri, melynek tagjai: Zsigmond Attila, a Budapesti Galéria igazgatója, Angyal Mária, a Magyar Művelődési Intézet kortárs művészeti osztályának vezetője, Végh András festőmű­vész, a Képzőművészeti Szakközépiskola tanára voltak. Döntésük meghozatalakor nehéz hely­zetbe kerültek. Szívük szerint még más művek és alkotójuk is elismerést érdemelt volna. Döntésük alapján első díjat nyert Nagy Ernő Sándor Víztorony című alkotásával. Második díjban részesültek: Szunyoghy András Újpest cí­Legkorábban a Könyves Kálmán Gimnáziumban, de szeptember 1-ig Újpest valamennyi intézményében „be­csengettek”, azaz megkezdődött az 1994/95-ös tanév. Több mint 12 ezer diák - közöttük 1200 elsős általános iskolás - kezdte meg tanulmányait. Az Újpesti Ónkormányzat eny­hítve a beiskolázás terhein már augusztusban a rendszeres nevelési segélyben részesülőket dupla pénzösszeggel segí­i tette, és folyamato­Negyedik lett a rendező ,lehclós^8 °v beiskolázást se­A Szigeti Utcai Általános Iskola 10 éves gélyre, amit egyedi fennállása alkalmából nemzetközi serdü- elbírálás alapján Jó leány kosárlabda tornát rendezett 1994. azok a szülők kap- augusztus 22-24. között, hat csapat rész.- hatnak, akik kéré- vételével. A nagy sikerű torna végered- sükke| felkeresik menye: 1. Temesvár, 2. MTK, 3 BEAC, ;l/ önkormányzat j 4. Szigeti. 5. Ikarus, 6. Kecskemét. I szocililis irodáját. 8 ...... ■ mű festménye és Buták András Boltozatok cí­mű műve. Harmadik díjban részesült Molnár Miklós Endrogén című festményeivel és Szőnyi Krisztina Harc és Felfelé című alkotásaival. A zsűri különdíjjal jutalmazta L. Dobos Klára gobelinjét. A Művelődési Intézet külön díját Lányi Csaba Újpesti öböl című alkotása és T. Selmann Ibolya Akvarelljei kapták. A díjakat Hock Zoltán alpolgármester és An­gyal Mária, a Magyar Művelődési Intézet osz­tályvezetője az Újpesti Városnapok rendezvény- sorozatát népszerűsítő sajtótájékoztatón adta át. A kiállított művek az Újpest Galériában (Bp. IV., Árpád út 66.) szeptember 2-30-ig naponta 11-18 óra között megtekinthetők. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat „állja” az alaptankönyveket - körülbelül 25 milliónyi összegről van szó - amelyekért a szülőknek nem kell fizet­niük. A tanévkezdés eseményéhez tartozik, hogy augusztus 30-án az István úton megnyílt a Pedagógiai Szolgáltató Központ, amely nemcsak nevében más, egyéb feladatokat is ellát, mint a korábbi Pedagógiai Kabinet. A Pedagógiai Szolgáltató Központtól elsősorban azt várják, hogy szakmai hátteret nyújtson Újpest pedagógusainak, számunkra bázist is jelentsen. Ezen túlmenően az Újpesti Önkormányzat szakmai döntések meghozatalában támaszkodik majd a szolgáltató központ szakembereire. Az 1994/95-ös tanév újdonsága lesz, hogy az általános iskolák felső tagozatában a tanulók megismerkedhetnek a kerület helytörténeti nevezetességeivel, lakóhelyük közvet­len környezetének történelmével. Kényszerbérlőket, kényszerbérbeadókat várnak A kényszerbérletekkel foglalkozó ad hoc bi­zottság szervezésében két találkozóra kerül sor a közeljövőben. Szeptember 21-én 17 órára a kényszerbérbeadókat, szeptember 28-án 17 órára a kényszerbérlőket várják megbeszélésre az újpesti városházára. Közös képviselők figyelmébe! Értesítjük a társasházak közös képviselőit, hogy a társasházakkal kapcsolatos soron következő megbeszélésünket 1994. szeptember 7-én, szer­dán, 16 órai kezdettel tartjuk a Városháza II. emeleti tanácstermében. (Bp. IV., István út 14.) A megbeszélésen részt vesz Füzesyné dr. Diósi Mária, az Újpesti Vagyonkezelő Rt. jogtaná­csosa. Minden érdeklődőt szeretettel vár a szer­vezőbizottság. Szúnyogirtás Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat fővárosi intézetének jelzése ér­telmében szeptember 8-án (eső esetén szeptember 9-én) vegyszeres szúnyogirtás lesz melegködképződéssel és ULV eljárás­sal, a káposztásmegyeri lakótelepek és a Duna-part zöld parkjai felett. A vegyszer a méhekre veszélyes! A Bőrfestő Utcai Általános Iskola keres azonnali belépéssel 4 fő napközis nevelőt, 2 fő matematika-fizika - technika 1 fő magyar-történelem (német, angol) sza­kos tanárt és 1 fő fejlesztő pedagógust. Cím: 1046 Bp., Bőrfestő u. 5-9. Telefon: 180-7170. ✓ Újpesten is „becsengettek”...

Next

/
Oldalképek
Tartalom