Hírhozó, 2015 (25. évfolyam, 1-16. szám)

2015-01-23 / 1. szám

ÖNKORMÁNYZAT »'Sv RÁKOSMENTE nyitás. A választók bizalmát újra és újra ki kell érdemel­ni, ez csak felelősségteljés, kemény munkával lehetsé­ges. Engem nem az inspirál, hogy másokat legyőzzek, ha­nem az, hogy Rákosmente fejlődjön. Itt élek, ez az otthonom. Megoldandó problémákkal szeretném felvenni a küzdelmet. Nem érzek sem magamban, sem munkatársaimban elbizako­dottságot. Mindenki elszánt arfa, hogy a következő öt évben ugyanolyan gőzerő­vel építsük a modern kert­várost, mint az elmúlt nyolc évben.- Mennyire erodálhatják a kerületi városvezetést az or- szágos politika hullámverései1 Ez az ősz nem tűnt egy fák- lyás menetnek... — Nekem az a tapaszta­latom - itt Rákosmentén mindenképp, de sok más helyen is hogy a válasz­tók külön tudják választani véleményüket a helyi és az országos politikai kérdések­ben. Ahol a városvezetés felülemelkedik a pártpoli­tikán és elé helyezi a helyi érdekeket, ott ugyanezt a választók is megteszik. Rákosmentén mi hasonló szellemiséget követünk és a választási eredményekből azt olvasom ki, hogy a ke­rületi polgárok ezt honorál­ják. Ugyanakkor én nem lá­tok az országos politikában nagy hullámverést. Mint minden kormány, a mos­tani is hoz időnként vitat­ható, rossz döntéseket, de láthatóan van ereje ahhoz, hogy korrigáljon, ha kell. Az országban beindult a gazdasági növekedés, csök­ken a munkanélküliség, megelőztük a svájci frank erősödése miatti devizahi­teles katasztrófát, alacsony az infláció, stabil a költség­vetés. Bízom benne, hogy a kedvező folyamatok egyre több ember számára lesznek érzékelhetőek, a mindenna­pi életben is megjelennek. — Mivel lenne elégedett a ciklus végén1 — Elégedett? A munká­ban nem ismerem ezt a szót. A ciklus végén is biztosan lesznek gondok, hiányos­ságok, amelyeket orvosolni kell. Arra törekszem, hogy amit 2014 őszén vállaltunk, azt hiánytalanul megva­lósítsuk. A feladatok mo­tiválnak, hajtanak előre, számomra Rákosmente fej­lődése a legfontosabb, erre teszem fel ezt az újabb öt esztendőt. — Zenekarának koncertjei- re már rendszeresen elővétel- ben elfogynak ajegyek. Mer­re tart Abaházi Csaba és az RLB, milyen tervei vannak az együttesnek1- Nagyon jó érzés, hogy sikerült kicsit feltámasztani a klubéletet Rákosligeten, a Csekóban. Most a febru­ár 13-i farsangi rockbulira készülünk. Az országban is egyre több helyre hív­nak, végre saját számokat is írunk, szóval jól megva­gyunk, köszönjük. A zenélés egy szeretett hobbi, amely erősít, teljesebb életet ad. Horváth Tibor £$

Next

/
Oldalképek
Tartalom