Hírhozó, 2004 (14. évfolyam, 1-11. szám)

2004. január / 1. szám

2 Négy hulladéksziget léte­sült a kerületben (a Pesti úton, az Újlak és Kaszáló utcákban), a további helyszí­nekről később lesz döntés. Január 15-től ismét igé­nyelhetik az arra rászo­rulók a távhő, a víz, a csa­torna és szemétszállításra vo­natkozó díjkompenzációt. A több éve húzódó Flamingó-vitára ke­rült pont december­ben, amikor peren kívüli meg­egyezésről született határozat. Jóváhagyta a testület a 2004. évi költségve­tési koncepciót. Prio­ritást élvez az út- és csatornaépí­tés és a közbiztonság javítása is. December 5-én írták alá azt a lízingszerződést, amely pénzügyi fedezetet biztosít a 100 éves Hősök terei iskola bővítésére. A szerződést a kerület polgármestere: dr. Hoffmann Attila, a CIB Ingatlan Lízing Rt. vezérigazgatója: Galambos Tibor, és a Vegyépszer Rt. elnök-vezérigazgatója: Tímár Gyula írták alá. (Folytatás a 5. oldalon) Miniszterelnöki jókívánságok Rákoskeresztúron Rendhagyó karácsonyi rendezvény színhelye volt december 17-én a főváros Pesti úti idősek otthona, ahonnan videorendszeren keresztül mondott ünnepi köszöntőt az ország idő­sebb korosztályának a kor­mányfő. Medgyessy Péter mi­niszterelnök (az Idősügyi Tanács elnöke) mondott köszöntő beszédet áz Idősügyi Tanács ünnepi ülésén Rákoskeresztúron. (Folytatás a 3. oldalon) A Rákoscsabai Közösségi Ház közösségépítő programjának ré­szeként kezdte szervezni a kerület nyugdíjas pedagógusainak ta­lálkozóját. Az iskolák segítségével 152 levelet küldtek szét, és a meghívottak több mint harmada el is ment a karácsony előtti, de­cember 13-i találkozóra. Egy szép műsor meghallga­tása után kis csoportokban be­szélgettek az egykori kollégák és pályatársak. Előfordult, hogy két nyugdíjas pedagógus nem mint munkatárs, hanem még mint tanár-diák ismerte meg egymást. Ez nem megle­pő, ha figyelembe vesszük, hogy a délután legidősebb részvevője a 82 éves Tömpe Ferenc, és at életkorát hölgy­höz illően titokban tartó Domonkosné Krusnyák Mag­dolna voltak. A tanárnő korára abból lehet némileg következ­tetni, hogy idén vehette át - a 60 éve szerzett végzettség után járó - gyémánt diplomát. Ő egyébként abban az épületben is tanított hajdanán, ahol a ta­lálkozót tartották. D. L. Együtt ünnepeltek a kerület nyugdíjas pedagógusai Aláírták a lízingszerződést

Next

/
Oldalképek
Tartalom