Hírhozó, 2003 (13. évfolyam, 1-11. szám)

2003. július-augusztus / 7. szám

flffll] KÖZMÜVE LÖDÉ S _______ 1 I N yugdíjasok hobbikiállítása Gyermeknap Rákoscsabán A Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetsé­ge (TESZ) és tizen­két tagszervezete rendezésében jú­nius 14-én megnyi­totta kapuit a nyugdíjas hobbiki­állítás a Kaszáló utcai volt Szíves Házban. Az immár negyedik alkalommal megnyílt tárlat megrendezésében részt vett az 1. sz. Nyugdíjas Klub, az Újlak utcai Nyugdí­jas Klub, a Rákosligeti Asszonyklub, a Rákosligeti Kertbarát Klub, a Rákos­hegyi Kertbarát Klub, a Rákoshegyi Barátok Köre Nyugdíjas Klub, a Moz­gássérültek Egyesülete XVII. kerületi Klub, a Rákoscsabai Nyugdíjas Klub, a Rákoscsabai Kertbarát Klub, a Rákos­csabái Berky Lili Nyugdíjas Klub, a Rákoskeresztúri Nyugdíjas Klub, vala­mint az MSzOSZ XVII. kerületi tag- szervezete. Ez utóbbi tagja, vezetője a hobbi kiállítás szervezője, Csiszár Be­lezné. A kiállítást Devánszkiné dr. Molnár Katalin országgyűlési képviselő nyitot­ta meg, aki méltatta a kiállított munká­PMTtr _'v ~ ZZB­kat, külön-külön kiemelve azok értékét. A kiállításon harminckét alkotó munkáját láthattuk, sókerámia, rajzok, népviselet, horgo­lás, tojásdíszítés, hímzés, fafaragás, gyöngyfűzés, gobelin, több száz darab műremek formájában. A szociális otthonból: Gyöngy Józsefné, Menczel Ilona, Nyeste Margit, Zsikai Lajosné, Kulcsár Paula, Farkas Lászlóné, a többi kerületi nyugdíjas: Magas Pálné, Molnár M. Ferencné, Vámosi Jenőné, Barlai Lászlóné, Halász Károlyné, Halász Erzsébet, Cseke Györgyi, Papné Szalay Mária, Kárpáti Miklósné, Dávid Magdolna, Végh György, Németh Antalné, özv. Tamás Zoltánná, Zsilinszky József, Smajdáné Far­kas Éva, Farczádi Béláné, Vaskó Sándorné, Ujj Lajosné, Barta Anita, dr. Réthy Árpádné, Ferenczy Ella, Labancz Józsefné, Borsi Imréné, Simon Lajosné, Babusa Jánosné és Kreutzer Iván. A megnyitót követően Devánszkiné dr. Molnár Katalin lapunk­nak hangsúlyozva örömét fejezte ki, hogy ez a kiállítás immár ha­gyománnyá vált kerületünkben. Időseink örömmel készülnek rá, készülnek a szociális otthon lakói is, és egyre szebbek a munkáik. Rajkai Tibor, a TESZ elnöke hozzátette, hogy a hagyományőrzést akarják továbbra is fenntartani ezzel az eseménnyel. Csiszár Bélánétól megtudtuk azt is, hogy az első hobbi-kiállítás négy év­vel ezelőtt volt. A kiállított munkák közül külön figyelmünkbe ajánlotta a fafaragásokat, a népviseleti baba-összeállítást, a grafi­kákat. Krémer József A nemzetközi gyermeknap alkalmából május 24-én, a Rá­koscsabái Közösségi Ház érde­kesebbnél érdekesebb rendez­vényekkel várta a gyerekeket. A vállalkozó szelleműek hátas és pónilovon zötykölődhettek, majd pihenésképpen megnéz­hették a Meseerdő Bábszínház Varázslatok a meseerdőben cí­mű elődadását. A gyerekek két korcsoportban is összemérhet­ték tudásukat célradobásban, lángosevésben, lufifújásban és más ügyességi vetélkedőben. A napot a Csabai Amatőr Színpad előadása, a Kamra zárta. Sz. Rákosligeti mzuális A Csekovszky Árpád Művelődési Ház eb­ben az évben mijjus 31-én rendezte meg a hagyományos Rákos­ligeti majálist. Mint minden évben, most is a kerületrész isko­láié, óvodáié és a mű­velődési ház gyerek- csoportjaié volt a fő­szerep. Egész nap kézműves foglalkozások várták a gyerekeket - agyago­zás, rongybabakészí­tés, körmönfonás, gyé- kényezés, gyöngyfűzés - a színvonalas progra­mok mellett. A bábelő­adások - Majális és Vi­téz László csodamal­ma - és a Kolompos táncház idén is sok családot vonzott a ma­jálisra. A MEOE Rákosmenti Kutyaki­képző Iskolája jóvoltá­ból vidám és profi kutyásbemutatót lát­hattunk. Délután és este a felnőtt és ifjúsági kulturális és szórakoztató programok is helyet kaptak. Az este jó hangulatát a Chubby’s Blues együttes blues koncertje alapozta meg, amelyet a Groovehouse tovább fokozott. Az esti utcabált a Tornádó SE ferge­teges rock and roll bemutatója vezette be, ami után a Marsall ze­nekar biztosított remek zenét a jó hangulatú közönségnek. Szerk. Rockzenekarok Rákosligeten A Csekovszky Árpád Művelő­dési Ház egy tehetségkutató verseny keretében lehetővé tette az amatőr rockzenekarok fellépését. A Rock Ringet, az amatőr rockzenekarok első rákosligeti döntőjét a XVII. kerületi önkor­mányzat támogatásával és dr. Barna Andor alpolgármester fővédnökségével május 24-én rendezték meg. A versenyre nagyon sokan jelentkeztek, a döntőbe azonban csak nyolc ze­nekar jutott be. A kiválasztott együttesek Tabd, Bicske, Gyömrő és Budapest több ke­rületéből érkeztek. Az első amatőr rockfesztivál idei győz­tesei a Flatline, a Honay and The Pump és a Rplugged zene­karok lettek. (Sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom