Hírhozó, 1992 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1992-01-01 / 1. szám

II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1992. JANUÁR 1. A XVII. KERÜLETI ONKORMANYZAT ÉRTESÍTŐJE Kerületünk vendégei Kerületünk vendége volt december 4-én dr. Demszky Gábor, a főváros főpolgármestere, aki vezető munkatársa­ival együtt részt vett az önkormányzat ülésén is. A képvise­lő-testület nevében Dóci József polgármester köszöntötte a vendégeket, s röviden ismertette a XVII. kerület helyzetét, segítségüket kérve a legégetőbb gondok megoldásához. A főpolgármester válaszában elismerte, hogy kerüle­tünk a legkedvezőtlenebb adottságú fővárosi önkormány­zatok közé tartozik, s ennek megfelelően igyekszik a jövő­ben segíteni többek között a csatornázási, gázellátási, tö­megközlekedési feladatok megoldásában. Sajnos a főváros lehetőségei sem korlátlanok, ezért a jövőben még jobban együttműködve kell meghatározni a megoldandó feladato­kat és közösen dolgozni a megvalósításukon. Ezt követően a képviselő-testület a kerületet és a fővá­rosi önkormányzatot egyaránt érintő témákat tűzött napi­rendjére. A vendégek beható tájékozottságról és helyi ismeretről tettek tanúságot a vita során. Az ülésen született döntéseket „A képviselő-testület határozataiból” című anya­gunkban közöljük. ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ Tájékoztatunk minden érdekelt szülőt, hogy az 1992. szep­temberétől iskolaköteles, óvodába nem járó gyermekeik számára iskolai előkészítő indult a Körösi Csorna Sándor Általános Iskolában (Bp. XVII. kér. Akácvirág u. 49.). Jelentkezni továbbra is az iskolában lehet Sinkovics Lásdóné- nál minden kedden és csütörtökön 13.30-tól 16.30-óráig. Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztály SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN a XVII. kér. Önkormányzat CSAK VENDÉGEK? 1878. óta ismeri ezt a nevet a világ: Az Üdvhadsereg. London keleti részén dolgozott egy William Booth nevű methodista lelkész, aki 1865-ben ráébredt arra, hogy a templom falai közé be sem tévedő, a hidak alatt alvó, nemegy­szer rongyokba burkolt és alkoholtól bűzlő emberek között is van küldetése a keresztyén egyháznak. Értük alapította meg a „Keresztyén misszió” nevű társaságot, mely 1878-ban vette fel Az Üdvhadsereg nevet. Kialakította a „Szolgálati Szabályzatot”, formálódtak az egyenruhák, és létrejött „Krisztus élcsapata” a bűn és nyomor ellen. Magyarországon 1924-49. között elismert vallásfelekezetként működtek, de 1950-től betiltották tevékenységüket, el­vették istentiszteleti helyeiket és két, otthontalanok részére fenntartott át­meneti szállásukat. 1990. április 28-a óta újból elismert vallásfelekezetként működhetnek hazánkban. ^Riac[idomlettú^ánéhánynapigaz Óvónő utca környékén, mivel ismeretlen egyenruhás nők és férfiak nézegették, méricskélték a nemrég még gyermekin­tézménynek, zeneiskolának otthont adó épületet. Amikor kiderült, hogy Az Üdv- hadsereg tisztjei és katonái a vendégek, méginkább nagy lett az ijedtség. „Otthon­talan lumpenelemeket hoznak ide? Ingyen­konyhát nyitnak, s ezzel odavonják a részege­seket is? Nagy kamionok teszik méginkább tönkre az utca kezdetén meglévő kevés porta- lanított útburkolatot is?” - kérdezték az emberek. Az Udvhadsereg megállapodást kö- folytatás a 2. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom