XIII. Kerületi Hírnök, 2010 (16. évfolyam, 1-24. szám)

2010-01-19 / 1-2. szám

10 TIZENHARMADIK i KERÜLETI HÍRNÖK 2010. január 19. Játék határok nélkül Példamutató kezdeményezést lát­hattak az érdeklődők kerületünk egyik meghatározó egyesületétől, a Budapesti Honvédtói. December 19-én a piros-fehér klub női vízi­labdacsapatai több korosztályban is megmérkőztek a pozsonyi Slávia UK Bratislava egyesület társulata­ival. A BHSE vízilabda-szakosztá­lyának női részlege és a játékosok szülei által szervezett találkozón közel félezren nyilvánították ki a két ország közötti sportbarátsá­got. Olyan esemény volt ez, amely megmutatta, a sport révén igenis lebonthatóak a határok, a megér­tés és a közös ügy (a női vízilabda népszerűsítése) mindennél fonto­sabb. Mindenki jól járt, hiszen a játé­kosok élvezetes mérkőzéseken edződtek (az eredmény ezúttal másodlagos volt, de a történeti hű­ség kedvéért jegyezzük meg, hogy a magyar vízilabda ezúttal is meg­mutatta, hogy még mindig a leg­jobb a világon), a szülők között ta­lán életre szóló barátságok jöttek létre, a szakmai stábok pedig to­vábbi együttműködésben állapod­tak meg. Csak a szlovák szervezők­nek fájhat a fejük, mert alaposan feladták számukra a leckét egy ha­sonlóan színvonalas visszavágó megvalósításához. Mert folytatás­nak lennie kell. A Kőér utcai találkozó végén a legjobbak díjakat vehettek át. A játékosok legnagyobb örömére ehhez hozzájárult jelenlétével Gergely István, a pozsonyi csapat egykori, a Honvéd jelenlegi olimpiai bajnok kapusa. Nemhi­ába, egy jó ügy, egy nemes cél ara­nyat ér. Sz.T. Gergely István, a pozsonyi csapat egykori, a Honvéd jelenlegi olimpiai bajnok kapusa is díjakat adott át INGYENES SZEMVIZSGÁLAT AJÁNDÉKUTALVÁNY-5000 Ft Vágja ki, és hozza be a hirdetést! A kedvezményt csak a megrendeléskor lehet érvényesíteni. Részletek a boltban. LEHEL Piac, Emelet (a mozgólépcsőnél) Hétfő-péntek 9.00-18.00 ■ szombat 9.00-13.00 Telefon: 288-6960 Kerületi sportegyesületeink év eleji értékelése Szokásos év eleji sportértékelő cikkünk­ben ezúttal is kerületünk két nagy egye­sületének vezetőjét kerestük meg, ho­gyan értékelik az egyesület szempontjá­ból a2009-es esztendőt?Mik a tervek, cé­lok, elvárások a 2010-es esztendőben? Molnár Imre, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető el­nöke szerint az egyesület szempontjából az elmúlt esz­tendő egyértelműen pozitívan értékelhető. Februárban a Honvédelmi Minisztérium kérése és javaslata alapján megalakult a BHSE 12. szakosztálya, a tereprally. Újonc létükre fegyelmezett és szervezett munkájuk eredményeként nagyon szépen szerepel­tek az év folyamán. A kitűzött célokat teljesítették. Nagy szó, hogy gaz­dasági stabilitásukat meg tudták őrizni. Ez a szakosz­tályok fegyelmezett munkájának köszönhető elsősor­ban. Egyedül a létesítményhelyzet javítása terén em­líthető elmaradás, de a jelenlegi nagyon nehéz gazda­sági helyzetben ez érthető is. Több momentum kiemelését is fontosnak tartotta a BHSE elnöke. December 3-án ünnepelték az egyesü­let fennállásának 60. évfordulóját. Ez alkalomból Honvéd Varázs cimmei könyvet jelentettek meg. Az év kiemelkedő momentuma volt Marosi Ádám öttu­sa-világbajnoki győzelme. KovdckKatt négy világbaj­noki és három Európa-bajnoki aranya szintén felejt­hetetlen teljesítmény. Az elnök számár|jj«ilönöse| kedves Mészáros Anett vb ezüstérm^lnely egyWyan folyamat befeje­zését jelentette, ^djta|eg|e|üta|ben zajló életet is tükrözi. Végezetül két számot említett a BHSE elöljá­rója, mely sokarftmíma mimlcÉfukról. A Magyar Olimpiai Bizottság értékelése alapján a 2009-es esz­tendőben, olimpiai számokban a világbajnokságokon az elért eredmények 30%-át, Európa-bajnokságokon 25%-át a BHSE versenyzői szerezték. Ami az idei terveket és célokat illeti, Molnár Imre a következőket emelte ki. Szeretnék megőrizni eredmé­nyességüket, amennyiben lehet, növelni kívánják utánpótlásuk létszámát és eredményességét, javítani szeretnék létesítményfeltételeiket, meg kívánják tarta­ni és még szorosabbá tenni kapcsolatukat a honvédel­mi tárcával, és minél több sportágban szeretnék elérni, hogy versenyzőik készüljenek a 2012-es olimpiára. Markovits László, a Vasas SC ügyvezető elnöke az első kérdésre adott válaszában szintén a gazdasági válság okozta nehézségekre tért ki. Elmondta, annak ellenére, hogy a nehéz helyzet miatt kevesebb anyagi forrásból gazdálkodhattak, úgy véli, mind a sport­eredmények, mind létesítményfejlesztés területén si­keres évet zártak. Igazán akkor lesznek teljes mértékben megelégedve, ha az elmúlt egy évben rengeteg energiát felemésztő, a felnőtt labdarúgócsapatot működtető gazdasági társa­ság eladását érintő tárgyalássorozat sikeresen zárul. Sporteredmények tekintetében Szilágyi Áron és Iliász Nikolász kardozók felnőtt világbajnoki csapat- versenyen elért bronzérmét említi első helyen az el­nök, szintén sikernek számít a harmadszor meg­nyert vízilabda-bajnoki cím, valamint a röplabdá- zók megismételt magyarkupa-győzelme. Nagyra ér­tékelhető, hogy két birkózócsapat is felállhatott a do­bogóra a felnőtt csapatbajnokság döntőjében, vala­mint hogy az ökölvívók is remekeltek, és két bajnoki címmel térhettek haza az országos bajnokságról. Ami pedig már az idei évre előremutató örömhír, hogy a vancouveri olimpia biztos résztvevőjévé vált Tagscherer Zoltán sífutó, Viczián Vera pedig szabad­kártyára vár. A tagdíjasok száma idén is nőtt, ami azt jelenti, hogy a sportolni vágyó gyermekek számára egyre von­zóbb a Vasas Sport Club. Ez elsősorban a támogatók­kal karöltve megvalósuló létesítményfejlesztésnek köszönhető. Több évtized várakozás után tavaly sike­rült a Vasas Folyondár utcai létesítményét egy befek- tetőpartnerbevonásával felújítani. A piros-kék egyesület legfontosabb év eleji célja a felnőtt labdarúgócsapatot működtető Vasas Futball Kft. 99%-os eladásának sikeres lezárása. Az új szak­mai stáb elkezdte már a munkát a Fáy utcában, így a vezetés abban bízik, hogy az idény végén a Vasas az elitcsapatok közé tartozik majd. Sportszakmai szempontból az elnök a csapatok esetében minimum egy aranyérem elérését tartja cél­nak, egyéniben pedig minél több bajnoki cím meg­szerzését. Utánpótlás szinten szeretnék, ha még több gyermek választana sportágat a három létesítmé­nyükben. Mindezt igyekeznek elősegíteni a folyama­tos fejlesztésekkel, amelyek közül a Fáy utcában meg­álmodott felújítások következnek. Szabados

Next

/
Oldalképek
Tartalom