Angyalföld, 1990 (15. évfolyam, 1-5. szám)

1990. december / 5. szám

Tisztelt Választópolgárok! Gregorits József, Dr. Kiss István (MSZP), Egerfai József (MSZP), Müller Károly (MSZP), Fodor Gusztáv (MDF), Dr. Mohácsy László (MDF). Baranyai László (MDF), Klem László (MDF). Dr. Rózsavölgyi János (KDNP), Kerületünkben egyéni választókörzetekben 23, lis­tán pedig 22 önkormányzati képviselőt választott a lakosság. Tahi Páter, Várkonyi Mátyás. Hermann Páter, Szegő Eta. Dr. Kiss Pál, Dr. Millisits Endre, Szabó Zsolt, Németh Sándor. Szabó Miklós, Kartal Zsuzsa, Nemeskéri János, Dorogi Gabriella. Törő Imre, Widder Gábor, Major György, Kadocsa Gyula, Dunajcsik György, Radványi Dezső, Szilágyi Rita, Radoné Pataki Márta egyé­ni választókerületben, míg listán Dr. Tóth Mária, Fölsz Ferenc (Fidesz), Kenéz Lajos (Fidesz), Vörös Ferenc (Fidesz), Szendrey Zsolt (Fidesz), Sztán Tibor (Fidesz), Füzesi Sándor (SZDSZ), Szegő András (SZDSZ), Dr. Grósz György (SZDSZ), Balázs László (MDF), Dr. Grósz György: „Orvostudományi egyete­met végeztem. A fővárosi területi gyermekegészség­ügyben dolgozom, mint gyermekorvos. A felesé­gem és a leányom is orvo­sok.” Imreiné Demkovits Éva (SZDSZ), Thuránszky Károly (SZDSZ). Németh Zsuzsanna (SZDSZ), Pálffi Istvánná (SZDSZ), Kollát Pál (MSZMP) listán lett az önkormányzati kép­viselőtestület tagja. Az 1990. október 25-ei alakuló ülésen Síklaky Istvánt vá­lasztotta meg a testület 46. tagjaként Angyalföld pol­gármesterévé. Bányai József, Angyalföld — Dunapart A Teve utca — Arató István alkotásai

Next

/
Oldalképek
Tartalom