Ferencváros, 2011 (21. évfolyam, 1-6. szám)

2011-03-18 / 6. szám

* 6 PROGRAMAJÁNLÓ Ferencváros 2011. március 18. Bőr-hártya Molnár Ferenc: Liliom Boldoczki Gábor Szeretlek Faust Max Raabe Machbet Március 27., vasárnap HOVÁ MENJÜNK? Március 18., péntek__________ FMK 20.00: Cherwood (Koncert Cher dalaiból; vendégzenekar: Rock Dokk) Közösségi Ház 16.00: Nosztalgiaklub (Szere­tettel várjuk Önöket hangula­tos zenével-tánccal, felhőtlen vidámsággal - tombolával büfével, kulturált körülmények között) Pinceszínház 11.00: Karnauhova- Brauszevics: Mese a tűzpiros virágról (Zenés mesejáték két részben, 5 éves kortól - a Kara­ván Művészeti Alapítvány elő­adása) Stúdió „K” 19.30: Józanok csendje (deli­rium Csáth Géza novelláiból) Trafó 20.00: Scenofest (Temati­kus fesztivál a látványszínház körül): Szűcs Edit és a Ter­mészetes Vészek Kollektíva (Bőr-Hártya... a test felszínén lebegő égi s földi dolgokról!) IF Kávézó 19.30: Nigun (Párniczki And­rás gitár, Nagy Péter bőgő, Jeszenszki György dob) Művészetek Palotája 19.30: A Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: Mischa Maisky és a Prágai Kamaraze­nekar Nemzeti Színház 19.00: Kovács Márton-Mohácsi István-Mohácsi János: Egyszer élünk, avagy a tenger azontúl tűnik semmiségbe (zenés kato­nadolog három részben; a Bu­dapesti Tavaszi Fesztivál és a Nemzeti Színház közös prog­ramja - Nagyszínpad) 19.00: Esterházy Péter: Én va­gyok a Te (mai revü - Gobbi Hilda Színpad) Március 19., szombat ________ K özösségi Ház 15.00: Műsoros est a Hungá­ria Kulturális Egyesület szerve­zésében (Nóták, operettek és más slágerek kavalkádja, az es­tét tombola és tánc zárja!) Stúdió „K” 19.30: Hű, de messze van Petuski (komédia Jerofejev nyomán) Trafó 20.00: Az Indiai Klasszikus Zene Mesterei XI. (Bevezetés a hindusztáni és a karnatikus ze­nébe) Az est két részből áll:- a Raga, azaz a dallam nyel­ve (Pandit Biswajit Roy Chaudhury - Sarad Pandit Abhijit Banerjee - Tabla);- a Tala, azaz a ritmus nyel­ve (Pandit Abhijit Banerjee - Tabla, Pakhawaj Somnath Roy- Ghatam). IF Kávézó 19.30: Kovács Linda ének, Or­bán György bőgő Múvószatak Palotája 11.00: Zenebona - ne csak hallgasd! (Kreatív játék han­gokkal és hangszerekkel) Március 20., vasárnap FMK 09.00: Fotóbörze 17.00: MP3 Trió Máté Péter da­laival (Zenés, táncos teadél­után az Mp3 trióval! Közismert Máté Péter- és egyéb slágerek!) Pinceszínház 19.00: Márai Sándor: Az iga­zi (Szerelmi történet egy rész­ben) Stúdió „K” 11.00 és 15.00: Csipkerózsika (Mosonyi Aliz mesejátéka bá-i bókkal) ' IF Kávézó 16.30: Délutáni zenés-szvinges kávéház (Canarro) Művészetek Palotája 10.00: Cifra Palota 19.30: A Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: Boldoczki Gábor és Bogányi Gergely estje 19.00: Csiky Gergely: Buboré­kok (vígjáték három felvonás­ban - Gobbi Hilda Színpad) Désl Művelődési Ház 16.00: Szoptatást támogató baba-mama csoport (Szere­tettel látunk, ha kedved van kellemes, oldott légkörben be­szélgetni szoptatást érintő té­mákról) Plnlttszinház 19.00: William Gibson: Libikó­ka (színmű egy részben) Művészetek Palotája 10.15 és 11.30: Babakoncert (Közreműködnek a Liszt Aka­démia hallgatói) 19.30: A Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: Wiener Symphoniker Nemzeti Színház 19.00: Térey János: Jeremiás, avagy Isten hidege (miszté­riumjáték 8 képben, egy rész­ben - Gobbi Hilda Színpad) Március 22., kedd FMK 10.00: Gyerekszínház: Jönnek a huszárok (a Kolompos együt­tes műsora) Közösségi Ház 10.00: Vásár Stúdió „K" 15.30 és 16.30: Ringató (kis­gyermekkori zenei nevelés Me­zei Kingával) 19.30: Könyvjelző 4. „Jöjj és láss!” (beszélgetés Radnó­ti Sándorral a modern művé­szetről) Művészatak Palotái« 17.00: Hangulatkoncert (Autentikus magyar és erdélyi népzene) Namzatl Színház 19.00: William Shakespeare: Macbeth (a Cheek by Jowl társulat vendégjátéka; Nem­zetközi Színházi Fesztivál - Nagyszínpad) 19.00: Heiner Müller: Kvartett (Gobbi Hilda Színpad) 19.00: Martin Sperr: Vadász­jelenetek Alsó-Bajorországból (Festőműhely) Március 23., szerda Plncaazinház 18.30: Benkó Dixieland Band- klub Stúdió „K" 16.30: Mesterek nyomában (festés, rajzolás Németh Ilo­nával) IF Kávézó 19.30: Jászberényi István gitár Művészetek Palotája 09.00-12.00: Ringató (Zenés foglalkozások kisgyermekek­nek) 17.00: Hangulatkoncert 19.00: A Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: Vásáry Ta­más és Tunyogi Henriett Liszt­estje 19.30: A Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: Thomas Quasthoff és a Camerata Salz­burg Nemzeti Színház 19.00: William Shakespeare: Macbeth (a Cheek by Jowl társulat vendégjátéka; Nem­zetközi Színházi Fesztivál - Nagyszínpad) 19.00: Závada Pál: Magyar ün­nep (zenés dráma két részben - Gobbi Hilda Színpad) Pinceszínház 11.00: Matuz János-Dian Ró­bert: Nap Panni kalandjai (ze­nés mesejáték 5 éves kortól) Trefó 20.00: Nyáron, este fél tizen­egykor Egy út története (Marguerite Duras kisregényéből írta: Vö­rös Róbert - a FÜGE produk­ciója.) IF Kávézó 19.30: Brandon Mezzelo szaxo­fon, Oláh Dezső zongora DocuArt 18.00: „Romakép műhely” filmklub 5. - filmemlékezet Sára Sándor: Cigányok (1962) Schiffer Pál: Cséplő Gyuri (1978) Vendégek: Neményi Mária szo­ciológus és Varga Balázs film­esztéta Művészetek Palotája 19.30: A Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: Vivaldi: Orlando Furioso - koncertsze­rű előadás Nemzeti Színház 19.00: Esterházy Péter: Én va­gyok a Te (mai revü - Gobbi Hilda Színpad) 19.30: Parti Nagy Lajos: A hét asszonya - SzépRóza-mono- lógok (a Kék Produkciós Iroda és az Orlai Produkciós Iroda közös előadása - Kaszás Atti­la Terem) Közösségi Ház 16.00: Nosztalgiaklub (Szere­tettel várjuk Önöket hangula­tos zenével-tánccal, felhőtlen vidámsággal - tombolával -, büfével, kulturált körülmények között.) Pinceszínház 19.00: Márai Sándor: Az igazi (szerelmi történet egy részben) Stúdió „K" 19.30: A vadőr (a Lady Chat- terley szeretője nyomán; vadá­szat, kohászat vadvirágokkal) Trafó 18.30: Trafó Különóra (beszél­getés) 20.00: Nyáron, este fél ti­zenegykor - egy út története (Marguerite Duras kisregényé­ből írta: Vörös Róbert - a FÜGE produkciója) IF Kávézó 19.30: Creativ Art Trio (Vukán György zongora, Berkes Balázs bőgő, Balázs Elemér dobok) Művészetek Palotája 19.30: A Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: a Nemzeti Filharmonikusok estje Bartók születésnapján Nemzeti Színház 19.00: Závada Pál: Magyar ün­nep (zenés dráma két részben - Gobbi Hilda Színpad) Közösségi Ház 15.00: Műsoros est a Bohémek Társaságának szervezésében (Nóták, operettek színes palet­tája kiváló művészek tolmácso­lásában!) Pinceszínház 11.00: Karnauhova- Brauszevics: Mese a tűzpiros virágról (Zenés mesejáték két részben, 5 éves kortól - a Kara­ván Művészeti Alapítvány elő­adása) Stúdió „K” 11.00: Az aranykulcs (faragat­lan történet bábokkal, zenével, 6 éven felülieknek) Trafó 20.00: Nyáron, este fél tizen­egykor Egy út története (Marguerite Duras kisregényéből írta: Vö­rös Róbert - a FÜGE produk­ciója) IF Kávézó 19.30: Richárd Szaniszló vib- rafon, Szakcsi Lakatos Béla jr. zongora Művészatak Palotája 20.00: A Budapesti Tava­szi Fesztivál bemutatja: Max Raase & Palast Orchester („Küssen kann man nicht alleine”) A történet egy észak-berlini pizzériában kezdődött, ahol is Max Raabe vezetésével egy egész zenekar - a később megalakuló Palast Orchester zenészei - elhatározta, hogy az 1920-30-as évek legna­gyobb tánc- és filmzenéit sa­ját értelmezése szerint fogja előadni. Nsmzstl Színház 19.00 Molnár Ferenc: Liliom (a Schauspielhaus Graz ven­dégjátéka; Nemzetközi Színhá­zi Fesztivál - Nagyszínpad) Bodó Viktor, az Ausztriában rendszeresen dolgozó rende­ző legújabb vendégrendezé­sét, a Liliomot nagy sikerrel játszották a grazi színpadon. „A rendezőnek nemcsak csodá­latra méltó jelenetek sikerül­nek, mint Liliom robbanékony égbemenetele, hanem mé­lyen megindítóak is, mint Juli gyászmonológja, Liliom vissza­térése és Hollunder néni mor­mogó gondoskodása. Zseniális Klaus von Heydenaber zené­je! Meglepő és elgondolkodta­tó előadás, melegen ajánlom!” (Dolf Stockhausen, Woche, 17. März 2010) Pinceszínház 19.00: Évelyne de la Chene- liére: Eper januárban (az elő­adás után közönségtalálkozó a színészekkel és a rendezővel - színházi világnap) Stúdió „K” 11.00: Rettentő görög vitéz (Zalán Tibor antik mesejátéka bábokkal) IF Kávézó 16.30: Délutáni zenés-szvinges kávéház (Canarro) 19.30: Göncölszekér együttes (Baló András Márton, Barthó Zoltán, Erdősi Péter, Fekete Dániel) Művészetek Palotája 10.00: Cifra Palota (Gyöngyös) Nemzeti Színház 15.00: Térey János: Jere­miás, avagy Isten hidege (misztériumjáték 8 képben, egy részben - Gobbi Hilda Színpad) 19.00: Molnár Ferenc: Liliom (a Schauspielhaus Graz ven­dégjátéka; Nemzetközi Színhá­zi Fesztivál - Nagyszínpad) Pinceszínház 19.00: Chloe Moss: Mr. Pöpec (Vaker tizenegy képben) Nemzeti Színház 19.00: Vlagyimir Szorokin: Ajég (Nagyszínpad) 19.00: Heiner Müller: Kvartett (Gobbi Hilda Színpad) Pinceszínház 19.00: Pozsgai Zsolt: Szeretlek, Faust (vendégjáték) 1944 Sopronkőhida. A bör­tönben két „híres rab”, Mindszenty József és Jávor Pál. Két ellentétes személyiség, két különböző életszemlélet. Stúdió „K" 15.30 és 16.30: Ringató (kis­gyermekkori zenei nevelés Me­zei Kingával) Művészetek Palotája 19.00: a Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: Liszt: Krisztus (szcenírozott koncert; a debreceni Csokonai Színház előadása) Nemzeti Színház 15.00: Parti Nagy Lajos: Moliére: Tartuffe (Gobbi Hilda Színpad) 19.00: Fejes Endre-Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét szerelem(zenés dráma két rész­ben - Nagyszínpad) Pinceszínház 18.30: Benkó Dixieland Band- klub Stúdió „K” 16.30: Mesterek nyomában (festés, rajzolás Németh Ilo­nával) Trafó 20.00: HOPPart Társulat - Kár­páti Péter: Szörprájzparti Művészetek Palotája 09.00-12.00: Ringató (zenés foglalkozások kisgyermekek­nek) 15.00: Orgonavezetés (Audien­cia a hangszerek királynőjénél) 17.00: Hangulatkoncert 17.30: Műhelybeszélgetés (téma: A Bolsoj zenekarának április 9-i hangversenye) Nemzeti Színház 19.00: Kovács Márton-Mohácsi István-Mohácsi János: Egyszer élünk, avagy a tenger azon­túl tűnik semmiségbe (zenés katonadolog három részben - Nagyszínpad) Március 31., csütörtök Pinceszínház 19.00: Terrence McNally: Frankie és Johnny (Krumplirózsa) (színmű egy részben, csak 16 éven felü­lieknek) Trafó 20.00: Dante Alighieri: Pokol (a Maladype Színház előadása) IF Kávózó 19.30: Weisz Gábor szaxofon, Weisz János zongora DocuArt 18.00: „Romakép műhely” filmklub 6. - performatív do­kumentumfilmek romaképei Galyas Gyula: Fagyűjtés dél­előtt (2002) Pölcz Róbert-Pölcz Boglárka: Szafari (2004) Szederkényi Júlia: Barlang (2009) Vendégek: Horváth Kata ant­ropológus és Szederkényi Júlia filmrendező Művészatak Palotája 19.45: A Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: a Budapes­ti Fesztiválzenekar Liszt-estje Namzatl Színház 19.00: Darvas Benedek-Varró Dániel-Hamvai Kornél-Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Ho­telben (zenés vígjáték két rész­ben - Nagyszínpad) Április 1., péntek Stúdió „K” 19.30: Párlat - addig, ahonnan újra lehet (színház négy sze­mélyre) Trafó 18.30: Trafó Különóra 20.00: Dante Alighieri: Pokol (a Maladype Színház előadása) Művészatak Palotája 19.30: A Budapesti Tavaszi Fesztivál bemutatja: „Halljunk szót!” - 30 éves a táncháztalálkozó Namzatl Színház 19.00: Friedrich Schiller: Ár­mány és szerelem (romantikus tragédia két részben - Nagy­színpad) 19.30: Ingmar Bergman: Perso­na (a Mini Teatr vendégjátéka; Nemzetközi Színházi Fesztivál - Gobbi Hilda Színpad) 19.30: Long-Singer-Borgeson: The Complete Works of William Shakespeare (abridged) (angol nyelvű elő­adás két részben - Kaszás Atti­la Terem) Namzatl Színház Március 24., csütörtök Dósl Művelődési Ház 16.30: Babakuckó Március 21., hétfő Március 26., szombat FMK 18.00: Török táncház Március 25., péntek Trafó 20.00: HOPPart Társulat - Kárpáti Péter: Szörprájz­parti Március 30., szerda Közösségi Ház 10.00: Vásár IF Kávózó 19.30: Kardos Dániel gitár, Horváth Márk gitár Március 28., hétfő Március 29., kedd Közösségi Ház 10.00: Vásár

Next

/
Oldalképek
Tartalom