Ferencváros, 2008 (18. évfolyam, 1-50. szám)

2008-06-20 / 24. szám

3 Ferencváros 2008. június 20. KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK Polgármesteri fogadóóra Dr. Gegesy Ferenc: Minden hónap utolsó szerdáján, 12.00-16.00 óráig. Bejelentkezés az előző hónap utolsó munkanapján az ügy­félszolgálati irodában. Helye: Polgármesteri Hivatal 1/22. Alpolgármesterek fogadóórái Bánsághi Tamás: minden hónap első csütörtöké, 12.00-14.00 óra között, a Polgármesteri Hivatal 1/20-ban. Bejelentkezés: elő­ző hónap utolsó munkanapján az ügyfélszolgálati irodában. Hardi Róbert: Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap utol­só szerda 12.00-14.00 Bejelentkezni előző hónap utolsó mun­kanapján, az ügyfélszolgálati irodán lehet. Telefon: 215 1077 / 211, 212-es mellék. Helye: Polgármesteri Hivatal II. em. 38. Pál Tibor: minden hónap első csütörtöké, 12.00-14.00- ig, a Polgármesteri Hivatal 1/20-ban. Bejelentkezés: előző hó­nap utolsó munkanapján az ügyfélszolgálati irodában. Képviselők fogadóórái Bácskai János környezetvédelmi tanácsnok (5. vk.), Fidesz-KDNP: előzetes bejelentkezés alapján bármikor. 06/20-949-2446 Bánsághi Tamás, a Fővárosi Közgyűlés tagja (9. vk.), MSZP: minden hó­nap első csütörtökén, 16.00-18.00 óra között az MSZOSZ-irodában: 1095 Budapest, Mester u. 59. Bejelentkezés nem szükséges. Hadzijaniszné Törőcsik Judit egészségügyi tanácsnok (7. vk.), MSZP: minden hónap második keddje, 16.00-18.00-ig, Telepy utcai általános iskola. Hidasi Gábor (15. vk.), MSZP: minden hónap első péntekje, 9.00­11.00- ig vagy előzetes bejelentkezés alapján bármikor: 280-7195, 06/70-946-1011, Toronyház u. 3., ügyfélszolgálati iroda. Hidasi Gyula (12. vk.), MSZP: minden hónap első péntekje, 10.00­12.00- ig vagy előzetes bejelentkezés alapján bármikor: 280-7195, Toronyház u. 3., ügyfélszolgálati iroda. Intzoglu István fővárosi küldött (14. vk.), MSZP: minden hónap má­sodik hétfője, 16.00-18.00-ig, Rönk-iroda, Toronyház u. 3/B. Jelinek Benjámin Gábor (2. vk.), Fidesz-KDNP: sze­mélyes kapcsolatfelvétel: 06/70-518-3756. Kandolka László településfejlesztési tanácsnok, (1. vk.) Fidesz-KDNP- frakcióvezető: minden páros hét keddje, 16.00-20.00-ig, Lónyay u. 48. Előzetes egyeztetés alapján bármikor: 06/20-510-7425; kandolka@gmail.com Martos Dániel (4. vk.), Fidesz-KDNP: minden hónap má­sodik szerdája, 17.00-19.00-ig, Lónyay u. 48. Ruzsics Milán informatikai tanácsnok (6. vk.), MSZP: elő­zetes bejelentkezés alapján bármikor: 215-4278. Sajó Ákos (11. vk.), Fidesz-KDNP: minden hónap első péntekjén, 16.00- 18.00-ig, 06/20-975-8262, Aszódi úti önkormányzati iroda. Tímár Gábor (10. vk.) MSZP-frakcióvezető: minden hónap utol­só csütörtöké, 18.00-19.00-ig, FMK, Haller u. 27.1/14. Veres László (8. vk.), Fidesz-KDNP: minden hó­nap első hétfője, 15.00-18.00-igvagy előzetes egyezte­tés alapján bármikor: 06/30-250-2249, FESZ-iroda. Zombory Miklós (3. vk.), Fidesz-KDNP: minden hónap máso­dik csütörtöké, 16.00-18.00-ig vagy sürgős esetben a 06/20-926- 5633-as telefonon, a Bakáts téri általános iskola könyvtárában. Bállá Ágnes, Fidesz-KDNP: előzetes egyeztetés alapján bármikor. Tel.: 06/20-669-3810; e-mail: balla.agnes@freemail.hu Bézsenyi Ákos, MSZP: minden hónap második csütörtöké, 18.00-19.00 óráig, Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos iskola, Lónyay u. 4-8. fsz. 12. Bodó Márton, Fidesz-KDNP: előzetes megbeszélés sze­rint: 06/20-523- 9503 vagy bodo.marci@freemail.hu Dr. Cziráki Szabina, európai és pályázati ügyek tanácsnoka, MSZP: előzetes telefonos egyeztetés alapján: 06/-20-663-0507. Emődy Zsolt SZDSZ-frakcióvezető: Előzetes bejelentkezés alapján. Telefon: 06 20 966-0345; e-mail: emodyzs@gmail.com Hubert Béláné SZDSZ: bejelentkezés alapján bármikor: 247-1052. Kammermann Csaba, Fidesz-KDNP: előzetes beje­lentkezés alapján bármikor: 06/20-499-9569. Mezey István, Fidesz-KDNP: minden hónap máso­dik keddje, 17.00-19.00-ig, Lónyay u. 48. Szilassy Gábor Cézár kereskedelmi és idegenforgalmi tanács­nok, MDF: előzetes bejelentkezés alapján bármikor: 215-1077 Kerületi országgyűlési képviselők fogadóórái: Dr. Gegesy Ferenc: minden hónap utolsó szerdáján, 17.00-20.00- ig, bejelentkezés a titkárságon, a 217-1725-ös telefonon. Pál Tibor (13. vk.): minden hónap második péntekén, 16.00 órá­tól a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban (Toronyház u. 3/B). Dr. Kökény Mihály: a nyári hónapokban előzetes telefonos egyeztetés alapján. A munkaidőben hívható telefonszám: 441-5102 KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK • A Ferencvárosi Fesztivál fő­próbái, előadásai miatt június 24-én - s ha esetleg egy elő­adást elmosna az eső, akkor a június 23-ai, 25-ei esőnapokon is -, este fél héttől üzemzárá­sig a 15-ös autóbusz a Kinizsi és a Ráday utca helyett az Üllői úton és a Ferenc körúton köz­lekedik. Megállóhelyek: a Fe­renc körúton az Üllői útról való bekanyarodás után közvetlenül, illetve a Mester utcánál az éj­szakai autóbuszok megállóiban. • A 4-es metró alagútépí­tő pajzsai elhagyták a Mó­ricz Zsigmond körtéri állomást, a Gellért tér felé fúrnak to­vább. Várhatóan év végére érnek át a Duna alatt a pes­ti oldalra, a Fővám térre. • Új szakaszához érkezett a Fő­vám téri metróállomás építése, emiatt a Belgrád rakparton és a Fővám téren át vezető, ide­iglenes útpályán a Belváros­ból csak a Nagycsarnok felé lehet közlekedni. A Közraktár utca felőli forgalom - beleért­ve a BKV-autóbuszok útvonalát is - észak felé az alsó rakpar­ton, majd á Molnár utcán halad. • A zéró tolerancia keretében it­tas vezetésért május elseje óta 2800 jogosítványt vontak be, a hét kiemelt szabálysértés va­lamelyikének elkövetése miatt pedig 15 ezer esetben szabtak ki közigazgatási bírságot. Idén április végéig 152 emberrel ke­vesebb halt meg a közutakon, mint az elmúlt év hasonló idő­szakában, és 8,5 százalékkal csökkent a súlyos személyi sé­rüléssel járó balesetek száma is. K.Á. Schiller és a rap A Goethe Intézet Ferencváros kulturális életében A pár éve a Ráday utcába köl­tözött Goethe Intézet eddig is aktívan vett részt a IX. ke­rület kulturális életében, ám mostantól ez a kapcsolat még szorosabb lesz. A frank­furti polgármesterasszony tavalyi ferencvárosi látoga­tása nyomán formálódik az együttműködés az oktatás te­rületén, múlt szombaton pe­dig a Bakáts téri szabadtéri színpadon nyitották meg a „Schiller-rapversenyt” a Sub Bass Monster koncertjével. Dr. Gabriele Gauler, a Buda­pesti Goethe Intézet igazgató asszonya és dr Gegesy Fe­renc, Ferencváros polgármes­tere 2008 áprilisában írt alá keretmegállapodást a kerület oktatási intézményeit, taná­rait, diákjait érintő tervekről és a kerületi németnyelv-okta- tás támogatásáról. A megálla­podás egyelőre öt évre szól, és minden évre külön munkaterv készül majd, amely Ferencvá­ros óvodásainak, iskolásainak és tanárainak hivatott német- nyelv-tanulási és szakmai fej­lődési lehetőséget nyújtani. A 2008-as munkaterv része az az ösztöndíj is, amelyet egy ferencvárosi középiskolás kap Majna-Frankfurtba, a frankfur­ti partnervárosok diákjainak rendezett nyelvtanfolyamra. Jut továbbá tíz ösztöndíj a ke­rület némettanárainak a Goe­the Intézet magyarországi nyári továbbképző tanfolyama­ira júliusban, Pécsett és Baján. Kerületünk egyik némettanára pedig október 9. és 15. között a németországi Bad Berkában sorra kerülő továbbképzésen vehet majd részt. A munkaterv iskolaláto­gatásokat is tartalmaz: a IX. kerületi németnyelv-oktatás tantárgygondozója és a Goethe Intézet „Bildungskooperation Deutsch” osztályának munka­társai közösen látogatnak meg olyan oktatási intézményeket a kerületben, amelyekben né­metnyelv-oktatás folyik. Különleges, a diákok számá­ra izgalmas lehetőséget kínál a nemzetközi „Schiller és a rap”- pályázat. Jövőre ünnepeljük ugyanis a német és a világ- irodalom egyik legnagyobb klasszikusának, Friedrich Schillernek 250. születésnap­ját, s ebből az alkalomból írták ki az európai „kultúrhiphop” pályázatot 10 és 18 év közöt­ti fiatalok számára. A hazai le­bonyolító a Goethe Intézet, s a pályázat keretében október 10-én a Leövey Gimnázium rendezheti meg Doppel-U né­met rapper egyetlen budapesti A Goethe Intézet gazdag programmal várja a ferencvárosiakat is a Rádai utcában koncertjét a német kulturális intézmény finanszírozásában. A feladat egyszerű: „Rappeld fel kedvenc Schil- ler-versedet németül!” - így szól a felhívás. Ha valaki­nek nincs ilyen kedvence - és gyaníthatóan ők vannak többségben -, az letölthet egyet a megfelelő zenei hát­térrel együtt a www.goethe. de/schiller-rap honlapról, ahová aztán az elkészült mű­vet fel is tölthetik a pályázók. A határidő 2008. novem­ber 15., ez után dönt a zsű­ri, Sub Bass Monster, alias Szabi, az egyik legismertebb magyar rapper vezetésével, hogy melyik az a két együt­tes, amely 2009 elején né­metországi stúdiófelvételre utazhat. Az ő daluk biztosan szerepel majd a Doppel-U né­met rapperformáció készülő, „Schiller-Rap 2009” CD-jén. Ezt követően internetes sza­vazással dől majd el, hogy a lengyel, litván, cseh és szlovák csapatokkal való versenyben ki a legjobb. A végső győztes 2009-ben, Schiller 250. szüle­tésnapján a Doppel-U-val kö­zösen léphet színpadra. Az élményből a múlt szomba­ton már ízelítőt is kaphattunk, ugyanis a Schiller-verseny bevezető programjaként a Ferencvárosi Fesztivál elő­adásaira felépített Bakáts téri színpadon ingyenes koncertet adott a Sub Bass Monster, ali­as Szabi. Ő persze a saját da­laival lépett fel, bár Schiller neve már nála is elhangzott. Lehet, hogy a költő csóválná a fejét, ha hallaná, mibe keve­redett, azt azonban el kellene ismernie, hogy az ötlet alkal­mas a klasszikus irodalom - és főleg a költészet - átmentésére a XXI. századba. Rappeljetek hát Schillert, gyerekek! Ferencz Zsuzsa Veszélyben az ÉlőDuna Projekt? Pestszentlőrinc-Pestszentimre nem akar iszapkomposztálót Szennyvizeink fele ma tisztí­tatlanul ömlik a folyóba. De már nem sokáig: ígérik, 2010- re megtisztul a folyam. Vagy mégsem? Budapesten naponta 600 ezer m3 szennyvíz keletkezik, fele biológiai tisztítás nélkül öm­lik a Dunába, 2010-ig azon­ban megvalósul az ÉlőDuna Projekt. Ekkorra a biológiai­lag tisztított szennyvíz aránya 95 %-ra nő, azaz néhány éven belül újra tiszta lesz a folyam vize a Fővárosban és attól dél­re. Ezért épül lázas ütemben a Csepeli központi szennyvíz- tisztító, korszerűsítik a ferenc­városi szennyvízátemelőt is, a budai alsó rakparton pedig kezdték meg nemrég a főgyűj­tő-csatorna lefektetését. A Csepelen keletkező előke­zelt szennyvíziszapot a tervek szerint a XVIII. kerületi Cséry telepre szállítanák közúton, s ott alakítanák át zárt techno­lógiával a mezőgazdaságban hasznosítható komposzttá. Azaz lehet, hogy mégsem itt? A sajtóhírek szerint ugyanis Pestszentlőrinc-Pestszentimre lakói most már vitatják a pro­jekt területüket érintő hatása­it és gazdaságosságát. Hogy tisztán lássunk, ellátogattunk a szomszédos önkormány­zathoz, ahol Sándor László és Szaniszló Sándor alpolgármes­tereket kérdeztük. A Cséry telepi komposztá­ló üzem építésére 2003-ban írt alá szerződést a kerüle­ti önkormányzat a Főváros­sal, s a beruházás 2006-ban megkapta a környezetvédel­mi engedélyt is, amely a la­kossági észrevételek alapján szigorú feltételekhez kötöt­tek. Akkor még nem volt jele különösebb lakossági ellen­állásnak, ami azonban mára jelentősen felerősödött. Két kifogást is hangoztatnak: a szennyvíziszap közúti szál­lítása megterheli a kerület útjait, a lakosság pedig nem hisz az alkalmazott technoló­gia bűzmentességében. Nem kezdődtek meg az el­lentételezésképpen a kerü­letnek beígért, mintegy 8 milliárd forintos beruházások sem, ezek keretében nagysza­bású csatornázási munkála­toknak kellene folyniuk, s a szállítási útvonal részeként már el kellett volna kezdeni a Külső Keleti Körút építését is. Ezért az önkormányzat két bizottsága is kezdeményezte a Cséry telepi beruházás új­raértékelését. Felkérték Mes­ter László polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a beru­házásért felelős Hagyó Miklós főpolgármester-helyettessel a 2003-as szerződés felülvizs­gálatáról. Eközben ezt Szálkái István fővárosi képviselő is kezdemé­nyezte a Főpolgármesternél, mert szakmai aggály merült fel a szennyvíziszap feldolgozá­sának és közúti szállításának gazdaságosságával kapcsolat­ban. Számoltassák újra a kom­posztálás költségeit -kérte -, beleértve a szállítási költsé­geket is, megvizsgálván az ol­csóbb vízi vagy vasúti szállítás lehetőségét. Az olcsóbb szál­lítási lehetőségek figyelembe vételével lehet, hogy nem a Cséry telepen kéne megépül­nie a komposztálónak. A gaz­daságossági felülvizsgálat már folyik. A 2003-as szerződés egyol­dalú felmondásáról a vaskos kártérítési következményei miatt szó sem lehet. A bökke­nő ugyanis az, hogy a teljes szennyvíztisztító beruházást 65 százalékban az Európai Unió finanszírozza. A megál­lapodást csak egy alkalommal lehet módosítani, ezt a lehe­tőséget azonban már kihasz­nálták a beruházók. Az újabb módosítás szükségességét te­hát valahogyan „le kell nyom­ni” a finanszírozó torkán, ellenkező esetben tetemes tá­mogatási összegek veszhetnek el, esetleg veszélybe kerülhet az egész projekt sikere. Az alpolgármesterek mind­ezek ellenére bizakodóak: szerintük a szennyvíztisztító rendszer határidőre és rend­ben megépül, mint mondták nem kell aggódniuk a ferenc­városiaknak sem: 2010-től egy sokkal tisztább Nagy-Duna és Ráckevei-Soroksári Duna fo­lyik majd a medrében. Krivánszky Árpád Teret a fiataloknak Születésnapi beszélgetés Gárdos Péterrel (folytatás az 1. oldalról)- Teljes mértékben. Azokat az embereket hívom ide, akik­kel szeretnék együtt dolgozni, mi választjuk ki az adott dara­bokat, amelyekről azt gondol­juk, hogy sikervárományosak, tele vagyunk tervekkel. Az is nagyon jó ebben a koncepció­ban, hogy megnézek egy adott darabot, és mindenféle „vétel­kényszer” nélkül elmondhatom a rendezőnek és a színészek­nek a véleményemet - bemu­tató előtt két héttel, egy héttel -, hogy én milyennek látom a darabot. Talán nagyképűség­nek hangzik, de úgy vettem észre, hogy az utóbbi időben hallgatnak rám, pedig senki sincs rákényszerítve semmire, senkin nem állunk bosszút, ha nem fogadja meg azt, amit én gondolok az adott dologról, teljesen mindegy, hogy melyik darabról beszélünk.- Beszéljünk azért egy kicsit a moziról is! Mi a véleményed a hazai filmgyártás jelenéről és jövőjéről?- Van néhány fiatal rende­ző, akiknek nagyon szeretem a munkáit. Mondok filmcíme­ket is. Nagyon tetszett Antal Nimród Kontrollja, Fliegauf Be­nedek Dílerje vagy Hajdú Sza­bolcs Fehér tenyér című filmje. Van néhány film, amelynél vi­szont azt érzem, hogy inkább divatból vagy karriervágyból született. Mégis: ez a fiatal filmes generáció sok örömet szerezhet még. Ma máshol vannak a gyökerek... Sokkal magától értetődőbb termé­szetességgel használják pél­dául a vizuális eszközöket, mint a mi generációnk. Ér­zek viszont egy sokuknál ki­tapintható „fogyatékosságot”: ez pedig a bizonytalan, néhol bántóan gyenge forgatókönyv. Az a gyanúm, hogy ennek egyik oka a sok irodalmi „fe­hér folt” lehet. Én - és gene­rációm többsége - még abba a régi típusú műveltségi modell­be születtünk bele, amelyben mindent el kellett olvasni, és nagyon fontos volt otthonosan mozogni irodalmi terepen is. Kötelező volt jól ismerni nem­csak a klasszikusokat, hanem például a századfordulós fran­cia vagy a 60-as évekbeli ame­rikai irodalmat is.- Nem csak azért mondod, mert irodalomtanár is vagy?- Lehet, de mégis úgy tűnik, mintha ennek az új filmes nem­zedéknek kevésbé lenne fontos az irodalom, és jóval erősebben hatna rájuk az őket körülvevő filmes aura. Ennek aztán nagy előnyei vannak - és bizony sok­sok hátránya... Cs. D. NÉVJEGY Filmrendező, forgatókönyv­író, művészeti vezető. 1948. június 8-án született Budapesten. 1971-ben diplomázott az ELTE magyar-orosz szakán. Előbb rendezőasszisztens­ként, majd rendezőként dol­gozott a Mafilm Híradó és Dokumentumfilm Stúdió­jában. 1984-ben készítette „Uram­isten” című, első nagy- játékfilmjét a Hunnia Filmstúdióban. További filmjei: Szamár­köhögés (1987), A hecc (1989), A Skorpió megeszi az Ikreket reggelire (1992), A brooklyni testvér (1994), Az utolsó blues (2001), A porcelánbaba (2004), Az igazi Mikulás (2005). Begyűjtött jutalom Veszélyeshulladékot adtak le a gyerekek A Körösi Csorna Sándor Általános Iskola díjazottjai Mintha ennek az új filmes nemzedéknek kevésbé lenne fontos az irodalom ÖTÓRAI TEA A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Ludotéka Fe- rencváros-csoportja múlt héten díjazta a tavaszi veszélyeshul- ladék-gyűjtésben részt vevő, legszorgalmasabb diákokat. A Körösi Csorna Sándor Általá­nos Iskolából Szekeres Nóra, Solymosi Réka és Molnár Dalma kapott jutalmat, míg a Koszto­lányi Dezső Általános Iskolából Kenyeres Norbert és Péter Csilla bizonyult a legaktívabbnak, a Weöres Sándor Általánqs Isko­lát pedig Porca Ádám képviselte leghatékonyabban az akcióban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom