Ferencváros, 2008 (18. évfolyam, 1-50. szám)

2008-06-27 / 25. szám

Ferencváros 2008. június 27. PROGRAMAJÁNLÓ 9 Meghosszabították a jelentkezési határidőt A Művészetek Palotája - a Reneszánsz Év alkalmából - Mad­rigálfesztivált hirdet iskolai kórusok számára 2008. október 25-én, szombaton, 10-14 óráig, a Reneszánsz nap a Palotá­ban című program keretében. A fesztiválra közoktatási intézmények kórusainak jelentke­zését várják gyermekkari, egyneműkari és vegyeskari kate­góriában, reneszánsz madrigálokból álló műsorral, legalább hét, legfeljebb tíz perc terjedelmű tiszta műsoridővel. A mű­veket eredeti vagy magyar nyelven lehet előadni. A Fesztivál zárásaként a résztvevő kórusok által alkotott összkar háromszólamú madrigálokat énekel. Jelentkezés szeptember 15-ig e-mailben a hangar@mupa. hu címen, az iskola nevének, a kapcsolattartó elérhetőségé­nek és a kórus kategóriájának megjelölésével. A jelentkezők e-mailben kapják meg a részletes jelentkezési lapot, a közös éneklés kottaanyagát, és minden további szükséges informá­ciót. Szóban a 06 30 824 6157-es telefonszámon lehet ér­deklődni, Körmendy Zsolt programkoordinátornál. Új Magyar Zenei Fórum 2009 ZENESZERZŐ VERSENY A Művészetek Palotája és a Budapest Music Cen­ter­a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar és az UMZE Kamaraegyüttes közreműködésével- zeneszerzőversenyt indít útjára. A versenyen minden, magát magyarnak valló ze­neszerző indulhat, aki a pályamű leadásakor nem töltötte be a 40. életévét. A létrehozók és a díjakat felajánlók elsődleges célja, hogy új magyar zenedarabok megalkotását ösztö­nözzék és támogassák. Kívánatosnak tartják emellett, hogy tartós együtt­működés jöjjön létre a fiatal szerzők, illetve a ka­maraegyüttesek és nagyzenekarok között az új zene népszerűsítésében. Pályázni nagyzenekari és kamaraegyüttesre írott művek kategóriájában lehet. REFORMÁTUS­TEMPLOM Kálvin tér 7:, 217-6769 vagy 215-4362 Vasárnapi istentiszteletek: 10.00,11.30 és 18.00 óra Zenés istentiszteletek: A Kálvin Téri Zenei Es­ték keretében minden hónap második vasárnap­ján, 18.00 órakor tarta­nak zenés istentiszteletet a templomban. Gyülekezeti Bibliaórák: hétfő, 18.00, Báthory te­rem, kedd,18.00, Kálvin terem, szerda, 18.00, Kál­vin terem Ifjúsági Bibliaórák: hétfő, 17.30, csütörtök, 18.00 A Lelkészi Hivatal ügyeleti rendje: hétfő: 10.00-13.00, kedd: 9.00-13.00 és 17.00- 17.30, csütörtök: 9.00-13.00 és 17.00- 17.30, péntek: 9.00-13.00 SZENT KERESZT PLÉBÁNIA ÖRÖKIMÁDÁS­TEMPLOM Üllői út 75-77., 06 30 520-5233 Miserend: hétköznap: 8.00 és 18.00, vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00 óra A buzdítást Hatházi Róbert atya tartja! Miserend: vasárnap: 9.00, 11.00 és 17.30, hétfő: 7.00, kedd: 7.00, szerda: 17.30, péntek: 17.30, szombat: 17.30 A templom csak szentmi­sék, litániák és liturgikus szertartások ideje alatt tart nyitva. Csü­törtökön szentmise bemu­tatása nincs! SZENT FERENC PLÉBÁNIA Bakáts tér 13., telefon: 217-0214 Fogadóórák a plébánia irodájában: hétfő: 10.00-11.30, kedd: 10.00-11.30, szerda: 15.00­17.00, péntek: 14.00-16.00 Keresztelés, házasságkö­tés ügyében a plébánossal előzetesen egyeztessenek. Temetési szertartás kérése hivatali időben lehetséges. Program: június 27., péntek, 18.30: Snétberger Ferenc gitármű­vész koncertje Üllői út 145., telefon: 378-03-56, fax: 378-03-56, e-mail: info@szentkeresztplebania.hu Miserend júliusban és augusztusban: Vasár- és ünnepnapokon: 7.00: csendes, olvasott mise 8.00: orgonás, népénekes mise 9.00: orgonás vagy gitáros diák - ifjúsági mise 10.00: csendes, olvasott mise 11.30: énekes vagy ünnepé­lyes plébániai nagymise 18.00: orgonás, népénekes mise hétköznap: 7.30: csendes, olvasott mise 18.00: orgonás, népénekes mise Gyóntatás: vasárnap a mi­sék alatt PROGRAMOK július 28.-augusztus 3. Balinka 2. hét Szabára János (282-36-73) augusztus 11-17. Balinka 3. hét Auffenberg Rezső (284-50-08) hétfő, 14.00: Nyugdíjas klub kedd, 16.30-17.30: könyvtár 19.00: Szent Kereszt Ének­kar próbája szerda, 9.30: Baba-Mama klub minden hónap első péntekén, 19.00: „Péntek esti beszél­getések” MÚZEUMOK, KIÁLLÍTÓTERMEK, GALÉRIÁK Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény IX., Ráday u. 18., 218-7420 E-mail: helytorteneti@ ferencvarosimuvkp.hu Nyitva tartás: kedd-pén- tek, 12.00-18.00, szombat, 10.00-14.00 Kiállítás: Ferencváros képeslapokon Gárdos 60 - fotókiállítás 2B Galéria-w '«mm június 25., szerda, 18.00: 2 és fél - nem gond A kiállítás főmotívuma az óra, különböző méretekben, a pályaudvari órától a kar­óráig. Minden óra preparált, esetenként az óramutatók szokatlan méretűek és mozgó objektekként betöltik a teret. A kiállítás július 26-ig te­kinthető meg. Ferencvárosi Pincegaléria IX. Mester utca 5. telefon: 216-6083 Nyitva tartás: keddtől szom­batig, 10.00-18.00-ig Következő kiállítás: Tóvölgyi Katalin: Arc-vona­lak Megnyitó: június 27-én, 18.00 órakor Galéria IX _____________ J únius 27-től: ef Zámbó Ist­ván grafikusművész kiállí­tása ef Zámbó István festő és grafikus. Képzőművészettel 1968 óta foglalkozik önkép­ző módon. Egykor kecske­méti nyomdásztanulóként Herbert Read: Modern fes­tészetét böngészte, ismer­te már Vajda Lajost és a szentendrei ikonfestészetet. Szentendrén él. A hatva­nas évek közepétől foglal­kozik képzőművészettel, zenével, filmmel, fotóval. Kecskeméten ismerkedett meg fe Lugossy Lászlóval, akivel 1968-ban megszer­vezték az első szentendrei szabadtéri tárlatot, melyet 1977-ig minden évben meg­rendeztek. A VLS (1972) és az A.E. Bizottság együttes (1981) egyik alapítója. Az együttes felbomlása után saját zenekarával, a Happy Dead Band tánczenekar­ral lépett fel. 1985-ben többedmagával létrehozta az Új Modem Akrobatika zenei-perfomance csopor­tot, 1987-ben a Vajda Lajos Művészeti Szabadiskolát. 1993-ban megalakította a Planetáris Űrharmonikusok nyolcvantagú együttesét. Dadaizmuson, szürrealiz­muson alapuló művészete olyan életforma számá­ra, melyben a műalko­tás létrehozása ösztönös és terapikus tevékeny­ség. Alkotásai a szerelem- élet-halál témakörében születnek. Asszociatív, Improvizatív képalkotás, naív ábrázolásmód, tisz­ta, élénk színek használa­ta jellemzi képzőművészeti alkotásait. Harmonikus, ironikus, vidáman drámai kompozícióin meglepő mó­don ötvözi az össze nem illő szimbólumokat, teremt vá­ratlan, különleges szituá­ciókat. Museion No. 1 Kerámia Stúdió Porcelán csodák - válogatás a Nemzetközi Kerámia Stú­dió gyűjteményéből Július 31-ig SZENT VINCE PLÉBÁNIA 1096 Budapest, Haller u. 19-21., 215-5913, www.szentvince.hu, hirlevel@szentvince.hu Irodai fogadóóra: hétfő 9.00-12.00, kedd 16.00-17.00, szerda 9.00-12.00 és 16.00-17.00, csütörtök 16.00-17.00, péntek 9-12.00 Miserend: hétfő 18.00, kedd 7.00, szerda 18.00, csütörtök 7.00, pén­tek 18.00, szombat 18.00, vasárnap 9.00, 11.00,18.00, szombaton 15.00 órakor a Szent Borbála kápolnában (Hentes u. 17.) és 17.00 órakor a Gát utcai templomban. Hotel Ibis Budapest Centrum ____________ N imcsevity Anna festőmű­vész kiállítása Június 30-ig IF Kávézó Sziráki Zoltán festményei Június 30-ig Biblia Múzeum_________ A mit a reneszánsz embere olvasott Július 31-ig Iparművészeti Múzeum Gyűjtők és kincsek - az Iparmű­vészeti Múzeum gyűjteményének legszebb darabjai december 31-ig 111 év 111 kép Oszmán-török szőnyegek az Ipar- művészeti Múzeum gyűjteményé­ből - In memóriám Batári Ferenc (1934-2005) december 31-ig Esterházy kincsek - öt évszázad műalkotásai a herceg Esterházy­ak kincstárából december 31-ig Beatrix hozománya - az itáliai majolikaművészet és Mátyás ki­rály udvara június 30-ig Medici-kárpitok - Giuochi di Putti június 30-ig „Élet-Kép-Regény” - Péreli Zsu­zsa életmű kiállítása szeptem­ber 14-ig József Attila-Emlékhely IX., Gát u. 3. Tel,: 216-6127 Nyitva tartás: kedd-péntek, 10-18 óráig, szombat, 10-14 óráig. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: „Eszmélet” A belépés pedagógusoknak és IX. kerületi diákoknak in­gyenes. , KERÜLETI KÖNYVTÁRAK FSZEKIX/1., Börzsöny u. 13., 357-5808 e-mail: fszek0901@fszek.hu www.fszek.hu/borzsony A könyvtár szombat kivételé­vel egész nyáron nyitva tart. Egész nyáron Aki keres, az talál - használt könyvek vására FSZEK IX/2., Boráros tér 2., 217-8438 e-mail: fszek0902@fszek.hu www.fszek.hu/boraros A könyvtár egész nyáron nyit­va tart. Aprófalva Játék és oktatóprogramok in­gyenes használata gyerekek részére. minden hétfőn 17.00-19.00 Ingyenes jogsegélyszolgálat Dr. Katona Klára, családsegí­tő jogász fogadja az érdeklő­dőket június 27. 16.00 vászontarisz­nya díszítése szalvéta tech­nikával Szolgáltatások mindkét helyen: könyv-, folyóirat-, DVD-, CD-, hangoskönyv-, videofilm-, CD-ROM kölcsönzés, internet használat, CD-írás, nyomta­tás, házhozszállítás, terem- bérlési lehetőség Programjaink ingyenesek. A Ferencvárosi Önkormány­zatnak köszönhetően a kerü­leti nyugdíjasok és kismamák ingyen iratkozhatnak könyv­tárainkba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom