Ferencváros, 2008 (18. évfolyam, 1-50. szám)

2008-05-30 / 21. szám

Ferencváros 2008. május 30. PROGRAMAJÁNLÓ 9 MŰVELŐDÉSI HÁZAK MŰSORA KIÁLLÍTÓTERMEK, GALÉRIÁK MÚZEUM Iparművészeti Múzeum 111 év 111 kép Ferencvárosi Művelődési Központ május 30., péntek, 17.00: Diskurzus klub - Van-e új generáció a roma politiká­ban? Bevezetőt tart Daróci Ágnes, vitavezető Kalla Éva Dési Huber István Művelődési Ház ________ Z itkovszky Béla emlékkiállítás június 7-8., szombat-vasár­nap, Ezo Expo - Országos Felsőfo­kú Szakmai Ezoterikus Napok június 13., péntek, Rossini: Kis ünnepi mise június 14., szombat, Ella István orgonakoncert­je, vendég: Kertesi Ingrid, operaénekesnő József Attila-lakótelepi Közösségi Ház_________ m ájus 30., június 6., péntek, 16.00- 20.00: Nosztalgia klub Hangulatos zenével-tánc- cal, felhőtlen vidámsággal, tombolával, büfével, zenész; Putyera Róbert május 31., szombat, 15.00- 20.00: Műsoros est a Bohémek Társasága szerve­zésében Nóták, operettek és más slá­gerek június. 3., kedd: Vásár JLr " W1 ? ‘ június 27., péntek, Carl Orff: Carmina Burana, a Szegedi Kortárs Balett előadása június 28., szombat, esőnap Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény IX., Ráday u. 18. Tel: 218-7420 E-mail: helytorteneti@ ferencvarosimuvkp.hu Nyitva tartás: kedd-péntek, 12-18 óráig, szombat, 10- 14 óráig Gulyás Kati porcelánművész retrospektív kiállítása PROGRAM: Kiállítás és filmvetítés Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Gárdos 60 című, június 6-án, pén­teken, 17.00 órakor kezdő­dő kiállítás megnyitójára. A kiállítás Gárdos Péter ren­dező életpályáját mutatja be fotók segítségével. Megnyit­ja Sándor Pál filmrendező és Rózsa György szerkesz­tő-műsorvezető. Az időszaki kiállítás július 18-ig látható. A tárlatot B. Müller Magda fotóművész rendezte. A kiállítást követően, hét na­pig Gárdos Péter filmjeiből vetítjük le az alábbiakat: június 6., péntek, 18.00: A hecc (1989) június 7., szombat, 19.00: Uramisten (1984) június 8., vasárnap, 19.00: Szamárköhögés (1986) június 9., hétfő, 19.00: A skorpió megeszi az ikreket reggelire (1994) június 10., kedd, 19. 00: Az utolsó blues (2001) június 11., szerda, 19.00: A porcelánbaba (2004) június 12., csütörtök, 19.00: Az igazi Mikulás (2005) . A vetítéseken a részvétel ingyenes. József Attila Emlékhely IX., Gát u. 3. Tel: 216-6127 Nyitva tartás: kedd-péntek, 10-18 óráig, szombat, 10-14 óráig. Az „Eszmélet” című állandó kiállítás A belépő pedagógusoknak és IX. kerületi diákoknak in­gyenes. Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti Múzeum gyűjte­ményéből - In memóriám Batá­ri Ferenc (1934-2005) december 31-ig Esterházy kincsek - öt évszázad műalkotásai a herceg Ester­házyak kincstárából decem­ber 31-ig Beatrix hozománya - itáliai ma­jolikaművészet és Mátyás ki­rály udvara június 30-ig Medici-kárpitok - Giuochi di Putti június 30-ig „Élet-Kép-Regény” - Péreli Zsu­zsa életmű kiállítása szeptem­ber 14-ig PROGRAM: június 7., szombat, 15.00-18.00: AlkotóHáz, kortárs kreatív műhely iparművészekkel - János Vitéz illusztrációk, Péreli Zsuzsa életmű kiállítása A szombati családi napon Péreli Zsuzsa életmű ki­állításán keresztül a tex­tilművészet anyagaival, technikáival ismerkedünk meg. Ezt követően alkotunk művésznő segítségével, majd beszélgetés keretében osztjuk meg egymással a kortárs művészetről, ipar­művészetről gondolatain­kat. Az alkotóműhellyel és az eszmefuttatással egybe­kötött programon nemcsak a kortárs iparművészek munkáihoz kerülünk kö­zelebb, hanem új megvi­lágításban fedezhetjük fel az egyes mesterségeket is. Tárlatvezetést igény szerint tart a foglalkozásvezető. SZENT VINCE PLÉBÁNIA V. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL FERENCVÁROSI FESZTIVÁL június 15., vasárnap, Rossini: Kis ünnepi mise június 20., péntek, Cole Porter: Anything goes (Mi jöhet még?) musical június 21., szombat, Cole Porter: Anything goes (Mi jöhet még?) musical június 22., vasárnap, Cole Porter: Anything goes (Mi jöhet még?) musical június 23., hétfő, esőnap június 24., kedd, MusicAll Night, a Musical Company előadása június 25., sjerda, esőnapi^ június 29., vasárnap, Benkó Dixieland Band, Budapest Klezmer Band, Boban Markovié Orchestra közös koncertje június 30., hétfő, esőnap július 4., péntek, Verdi: Othello - olasz nyel­vű operaelőadás június 6., vasárnap, Verdi: Othello - olasz nyel­vű operaelőadás június 7., hétfő, esőnap A templomi koncertek 19.30-kor, a szabadtéri előadások 20.30-kor kezdődnek^ :Bákátk'¥éírén‘.J' 1096 Budapest, Haller u. 19-21.; 215-5913, www.szentvince.hu, hirlevél@szentvince.hu Irodai fogadóóra: hétfő 9.00-12.00, kedd 16.00- 17.00, szerda 9.00- 12.00 és 16.00-17.00, csütörtök 16.00-17.00, péntek 9-12.00 Miserend : hétfő 18.00, kedd 7.00, szerda 18.00, csütörtök 7.00, péntek 18.00, szombat 18.00, vasárnap 9.00, 11.00, 18.00, szombaton 15.00 órakor a Szent Borbála kápolnában (Hentes u. 17.) és 17.00 órakor a Gát utcában. A Vasas Művészegyüttes Ala­pítvány szeretettel meghív­ja Önt és kedves családját a Vass Lajos Kórus június 8-án, vasárnap, a 18.00 órai mise után 18.45 órai kezdettel tar­tandó koncertjére, a Szent Vince templomba. Műsoron: Purcell: Thou nowest Lord, Kersch : Dextera Domini, J. Busto : Ave Maria, Kodály : Jövel Szentlélek, Thompson : Alleluja, Orbán (József Atti­la versére): Tószunnyadó, Or­bán (József Attila versére): A cselédlány könnye, D. Bárdos: Mikóházi nagyharang. SZENT FERENC PLÉBÁNIA EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Bakáts tér 13., telefon: 217-0214 wh'ftp://ferenc^ÍfÉÉWfl|elikus.hu ÖRÖKIMÁDÁS-TEMPLOM Miserend: hétköznap: 8.00 és 18.00, vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00 óra PROGRAMOK: A Nyolc Boldogság Katolikus Közösség május 31-én, szombaton, Szűz Mária szeplőtelen Szíve emléknapján, 19.00 órakor feltámadási imaestet tart az Örökimá- dás templomban. A buzdítást Hatházi Róbert atya tarja! Fogadóórák a plébánia irodájában: hétfő: 10.00-11.30, kedd: 10.00-11.30, szerda: 15.00-17.00, péntek: 14.00-16.00 Keresztelés, házasságkötés ügyében a plébánossal előzetesen egyeztessenek! Temetési szertartás kérése hivatali időben lehetséges. Miserend: vasárnap: 9.00, 11.00 és 17.30, hétfő: 7.00, kedd: 7.00, szerda: 17.30, péntek: 17.30, szombat: 17.30 A templom csak szentmisék, litániák és liturgikus szertartások ideje alatt tart nyitva. Csütörtökön szentmise bemutatása nincs! Gyülekezeti alkalmak: június 1., vasárnap, 11.00: istentisztelet (Gát utca 9.) 16.00: konfirmációi istentisztelet (Gát utca) 17.00: Közéleti Klub Balog Zoltánnal: Egy­ház és politika - egyházpolitika? A Ferencvárosi Evangélikus Közéleti Klub célja a mindenkit érintő társadalmi, köz­életi kérdések konstruktív megvitatása, ezen keresztül közösségteremtés és építő párbeszéd. A klubba politikai hovatarto­zástól függetlenül mindenkit szeretettel várnak. Moderátor Marossy Attila orien­talista, közgazdász, evangélikus lelkész. (Haller utca 19-21., a katolikus plébánia első emeletén) június 8., vasárnap, 11.00: istentisztelet (Gát utca) az Ünnepi könyvhéttel és a Papírvarázs fesztivállal június 6., péntek, 12.00- 16.00: Keresztyén zenekarok, református okta­tási intézmények, missziók bemutatkozása (Bakáts tér) 16.00: Baptista Harangegyüttes (katolikus templom) 16.45: Vujicsics együttes (katolikus templom) 17.30: Kerekasztal beszél­getés Matolcsy György köz­gazdásszal (Bakáts tér) 18.30: Echoes of Pink Floyd (rock) (Bakáts tér) 20.00: Misztrál együttes (Bakáts tér) 21.20: Fáklyás menet - zsoltáréneklés (Ráday utcá) 22.00: Késő esti zenés áhí-~ tat (Kálvin téri református templom) június 7., szombat, 12.00- 16.00: Keresztyén zenekarok, református oktatási intézmények, missziók bemutatkozása (Bakáts tér) 16.00: Lovász Irén, Győri István és Szabó Zsolt - reneszánsz (katolikus templom) 17.30: Kerekasztal beszél­getés Kulin Ferenc irodal­márral (Bakáts tér) 18.30: Varga János Project - ex-East (Bakáts tér) 20.00: After Crying együt­tes (Bakáts tér) június 8. vasárnap, 10.00: Ünnepi istentisz­telet, koncert és megem­lékezés Török Pál püspök születésének 200. évfordu­lója alkalmából (Kálvin téri templom) 12.00-16.00: Keresztyén zenekarok, református okta­tási intézmények, missziók bemutatkozása (Bakáts tér) 16.00: Vedres Csaba és a Kairosz Q (katolikus temp­lom) 17.30: Kerekasztal beszél­getés Bogár László közgaz­dásszal (Bakáts tér) 18.00: Hálaadó esti zsoltáros istentisztelet Török Pál emlé­kére (Kálvin téri templom) 18.30: Invocatio Musicalis - zsoltár-feldolgozások (Bakáts tér 20.00: Caramel (Bakáts tér) A fesztiválhoz kapcsolódik Somodi Ildikó képzőművész kiállítása az Eriin Galériá­ban (Ráday u. 49.) és a „66- os úton”, interaktív kiállítás a Bakáts téren. A Biblia Múzeum 12.00-18.00 órá­ig látogatható pénteken és szombaton (Ráday u. 28.). Palace Cinemas LURDY május 29. -június 4. 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Szex és New York SZ 24:01 Indiana Jones és a Kristálykoponya királysága SZ 12 10:00 1230 15:00 17:30 20:00 22:30 Indiana Jones és a Kristálykoponya királysága SZ 12 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 Erőszakik/ In Bruge F 16 10:45 13:15 15:45 18:00 20:15 22:30 Míg a jackpot el nem választ SZ 12 10:00 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 Vasember SZ 12 11:30 14:15 17:00 19:30 22:00 Gyilkosság online / Untraceable F 16 10:15 12:30 14:45 17:15 19:45 22:15 Horton SZ KN 11:15 13:15 15:15 17:15 Bakancslista F 12 19:15 21:30 Superhero/Superhero F 12 11:00 12:45 14:45 16:45 18:45 Az utca királyai / Street Kings F 16 20:30 Lucky Luke: Irány a Vadnyugat SZ KN 10:15 12:00 Csak a testeden át SZ 12 14:00 16:15 18:30 21-Las Vegas Ostroma/21 F 12 20:45 Totál Turbó SZ 12 10:30 13:00 16:30 Lepattintva SZ 16 19:15 21:45 29. -én DVD film vetítés 19:00 órától a 3.-as teremben (Nindzsa Scroll) 30. -én DVD film vetítés 19:00 órától a 3.-as teremben (Nindzsa Scroll) 04.-én szerdán konferencia rendezvény az l.-IO.-es termekben 09:00-16:00 ig 13:30 órás Jndiana Jones átmegy az S.-ösbe (13:15,15:15 „Horton" elmarad) 15:00 órás „Indiana Jones átmegy az 3.-asba (14:45,16:45 „SuperHero" elmarad.) 04.-én szerdán az utolsó, 22:30 órás „Indiana Jones" átmegy a 3.-asba csak szombaton és vasárnap csak szerdán kivéve csütörtök, péntek SZ: szinkronizált F: feliratos 12:12 éven felülieknek 16:16 éven felülieknek KN: korhatár nélkül Bejövő filmek: eröszakik, gyilkosság on-line, szex és New York Kieső filmek: Eszter Hagyatéka, Streetdance - Step Up 2., Shine A Light Erőszakik - Brendan Gleeson és Colin Farrell az új krimi-vígjáték kétbalkezes bérgyilkosaként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom